Sponsoring en donaties

Rabobank Groninger Land wil niet alleen een financiële dienstverlener zijn, maar ook een actieve bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in de regio. Dat doen we door mensen te stimuleren om zichzelf en elkaar te helpen. Daarbij zetten we onze kennis en ons netwerk in en faciliteren we samenwerking.

Donaties en sponsoring

Vanwege aanpassingen in het Rabobank sponsorbeleid worden er op dit moment geen nieuwe sponsorbijdragen toegekend of nieuwe sponsorcontracten afgesloten. We starten in het voorjaar van 2020 met Rabobank ClubSupport. Let op onze website en social media voor meer informatie.

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Groninger Land doet dit vanuit het Coöperatiefonds.

Het Coöperatiefonds is er voor activiteiten die de leefbaarheid in de regio vergroten. We ondersteunen projecten op het gebied van:

  • Duurzame voeding
  • Duurzamer groeien
  • Iedereen financieel gezond
  • Versterken lokale gemeenschap
  • Duurzamer wonen

Een speciale commissie, bestaande uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank, beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria.

Aanvraag indienen

Vier keer per jaar beslist de commissie welke organisaties een bijdrage ontvangen. De aanvragen moeten binnen zijn voor de volgende data:

  • 10 februari
  • 10 mei
  • 10 augustus
  • 10 oktober

Een aanvraag indienen? Klik op de oranje button hieronder.

Voor meer informatie over het Coöperatiefonds belt u met telefoonnummer (088) 726 74 47 of stuur ons een mail.

Stel uw vraag per e-mail

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven