Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Rabobank Haarlem-IJmond sponsort lokale initiatieven op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Deze initiatieven dragen bij aan goede reclame van de regio Haarlem-IJmond of zijn juist dé spraakmakende activiteiten in de lokale kernen. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Haarlem-IJmond doneert vanuit haar fondsen aan lokale initiatieven die de werk- en woonomgeving van mensen versterken.

Dit doen we door kennis te delen, mensen met elkaar in contact te brengen en geld beschikbaar te stellen. Dit kunnen initiatieven zijn die ondernemerschap stimuleren en die de lokale economie ten goede komen. Maar we richten ons ook op projecten die de zelfredzaamheid van inwoners in Haarlem-IJmond aanmoedigen. Speciale aandacht hebben projecten die de leefbaarheid in zorg en wonen vergroten en projecten die gericht zijn op kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

Een commissie van ledenraadsleden en de directie beslist welke projecten steun krijgen.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

Verplichte bijlagen zijn:

Plan van aanpakBalansResultatenrekeningSluitende begroting

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie is een vereniging, stichting, project of maatschappelijke instelling die geen winst wil maken.De organisatie is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Haarlem-IJmond. Dit zijn de gemeenten Beverwijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort.De organisatie kan ook rondkomen zonder bijdrage van de Rabobank.De organisatie geeft aan van welke instanties het project nog meer geld ontvangt of waar dit is aangevraagd.Verenigingen, stichtingen en rechtspersonen overleggen een kopie van de statuten en de actuele inschrijving bij de Kamer van Koophandel.Bij een aanvraag voor een bijdrage van meer dan € 2.000 moet de organisatie een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn of heeft een SBBI-status.De organisatie mag maximaal één keer per twee jaar een aanvraag indienen.De organisatie is klant van Rabobank Haarlem-IJmond of wil dat worden.Organisaties met een lopend sponsorcontract met Rabobank Haarlem-IJmond komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Rabo Ondernemers Fonds of Rabo Samen Fonds.

Niet in aanmerking komen:

Projecten met als doel winst maken.Personen.Projecten met een politiek of religieus doel.Projecten die al zijn geweest.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Een commissie van ledenraadsleden beslist welke projecten steun krijgen uit het fonds.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekendBegin september
Nog niet bekendEind novemberAanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende ondersteunen wij de verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bieden we verenigingen en stichtingen onder andere intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen?

Neem contact met ons op