Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat koesteren we niet alleen maar ondersteunen we ook. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Bij voorkeur aan initiatieven die aansluiten bij een van onze thema’s. Naast kapitaal stelt de bank ook kennis, netwerk en verbindingskracht ter beschikking. Benieuwd of Rabobank iets voor jouw initiatief kan betekenen?

Rabo ClubSupport

Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving. Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit noemen we Rabo ClubSupport.

Rabo Clubsupport: kennis & netwerk

Iedere vereniging en stichting heeft vanzelfsprekend zijn eigen unieke ambities. En binnen iedere vereniging en stichting spelen specifieke thema’s en vraagstukken een rol. Op welk gebied wil jouw club zich versterken? Door het binden van meer vrijwilligers? Door verduurzaming van de accommodatie? Een solide sponsorplan? Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij helpen je graag verder met het realiseren ervan. Dat doen we met 1-op-1 begeleiding, masterclasses en workshops.

Rabo ClubSupport: financiële ondersteuning

Rabobank geeft clubs ieder jaar de kans om een financiële bijdrage te ontvangen met Rabo ClubSupport. Hoeveel deze bijdrage is, hangt af van het aantal stemmen dat een club krijgt. Leden van jouw lokale bank mogen namelijk hun stem uitbrengen op hun favoriete stichting, club of vereniging. Hoe meer stemmen je werft, hoe groter de bijdrage voor jouw club.

Coöperatiefonds

We geven een deel van ons resultaat terug aan de samenleving. Rabobank Haarlem-IJmond doneert vanuit het coöperatiefonds aan maatschappelijke doelen en initiatieven in onze regio.

Maatschappelijke impact

Met onze klanten, leden en partners bundelen we onze krachten om te werken aan initiatieven die onze gezamenlijke leefwereld versterken. Samen realiseren we oplossingen voor financieel gezonder leven, duurzaam wonen, duurzaam ondernemen en de voedsel- en energietransitie.

Rabo Ontwikkelbijdrage voor energiecoöperaties

Rabo Ontwikkelbijdrage voor energiecoöperaties
Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de planeet en de manier waarop we vandaag leven. Om deze gedeelde uitdaging aan te gaan, moeten we de manier waarop we energie produceren en verbruiken veranderen. Samen met klanten, leden en partners versnelt de coöperatieve Rabobank deze noodzakelijke transitie.

Hoe financier jij de start van je energiecoöperatie?
Speciaal voor klanten van de Rabobank is er voor die eerste ontwikkelfase de Rabo Ontwikkelbijdrage. Deze unieke propositie is bedoeld als eerste stap in de ontwikkelfase van een energiecoöperatie. Door in deze fase ondersteuning te bieden vergroot dit het rendement van de lokale energiecoöperatie.

Meer informatie en een aanvraag indienen
Energiecoöperaties kunnen een aanvraag indienen voor een ontwikkelbijdrage van maximaal € 25.000,-. De aanvraag dient aan een aantal criteria te voldoen. Informatie over deze criteria kan je hieronder vinden.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Vul onderstaand aanvraagformulier in en mail deze naar energiecooperatiedesk.nh@rabobank.nl
Specifieke vragen kunnen eveneens aan dit e-mail adres worden gericht. Graag in de onderwerpsregel vermelden dat het gaat om de Rabo Ontwikkelbijdrage voor Energiecoöperaties.

Rabo Ontwikkelbijdrage voor Collectieve Woonvormen (CCO of CPO)

Samen bouwen & samen leven kan voordelen bieden. Speciaal voor klanten die samen een woonproject willen realiseren, biedt Rabobank financiële ondersteuning vanuit het coöperatief dividend.

Toekomstbestendig wonen is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen in Nederland de komende decennia. Rabobank levert een actieve bijdrage aan toekomstbestendig wonen met kennis, netwerken en het bieden van de benodigde financieringsoplossingen. We ondersteunen initiatieven voor wooncoöperaties (CCO of CPO) in een fase waarin financiering nog niet mogelijk is. Dit doen we met een financiële bijdrage vanuit ons coöperatief dividend.

Samen Zelfbouwen in Collectief Coöperatief Opdrachtgeverschap (CCO)

Dit houdt in dat de toekomstige bewoners samen een vereniging oprichten, de wooncoöperatie. De leden van de wooncoöperatie zijn samen verantwoordelijk voor het ontwerp, de bouw en het beheer van hun gebouw. De wooncoöperatie is de eigenaar van het gebouw en de erfpachter en de leden huren hun woning van hun wooncoöperatie. De bewoners hebben zo veel zeggenschap over hun leefruimte.

Bekijk hieronder de flyer voor een CCO.

Samen Zelfbouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Dit houdt in dat je met een groep mensen een woonproject realiseert en van het begin tot het einde betrokken bent bij de ontwikkeling ervan. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/samen-zelfbouwen

Bekijk hieronder de flyer voor een CPO.

Hoe dien ik een aanvraag Rabo Ontwikkelbijdrage in?

Dien een aanvraag in door het aanvraagformulier hieronder in te vullen. Let op: bekijk hieronder de voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen.
Als de aanvraag is ingediend, toetst Rabobank de aanvraag op de gestelde aanmeldingscriteria en toetst de organisatie conform wet- en regelgeving. Er volgt een toetsing van het project op basis van de beoordelingscriteria. Een afvaardiging van de ledenraad van Rabobank neemt een besluit en informeert de indiener welk bedrag wordt toegekend waarna uitkering van het bedrag volgt.