Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabobank ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als ‘modern besturen’, ‘leden werven en binden’ en ‘geld generen’. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen? Bezoek dan de website.

Lees meer over Rabo Vereningsondersteuning

Fonds Coöperatief Dividend

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die het Hart van Brabant blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvraag komt van een vereniging, stichting of coöperatie.De aanvrager is klant van Rabobank Hart van Brabant of bereid dit te worden.De aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.De aanvrager is gevestigd in de regio van Rabobank Hart van Brabant (Berkel-Enschot, Biezenmortel, Helvoirt, Udenhout of de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk).De activiteit vindt plaats in dit werkgebied.Het project heeft een sociaal, cultureel, economisch of maatschappelijk doel.Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon of onderneming.Het initiatief bevat een maatschappelijke tegenprestatie. Dat wil zeggen dat het initiatief niet alleen de eigen vereniging of stichting ten goede komt, maar ook andere partijen of groepen binnen het gebied van Rabobank Hart van Brabant.Het project betreft een innoverend initiatief en een eventuele bijdrage vindt eenmalig plaats ter stimulering.Er wordt alleen bijgedragen aan die onderdelen van de activiteit die een duurzaam karakter hebben, met als doel dat het initiatief zelfredzaam wordt.De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank.De gevraagde financiële bijdrage mag niet gelijk zijn aan 100% van de totale projectkosten en/of niet ten goede komen aan de normale exploitatiekosten.Het initiatief wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd.Het project dient niet ter vervanging van taken van derden (zoals van de overheid). Wel kan in samenwerking met derden een bijdrage worden gegeven.Aan het project of de organisatie zijn geen commerciële doelstellingen en winstoogmerk verbonden.Bij toezegging is sprake van branche-exclusiviteit.Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen maatstaf voor een andere aanvraag.De aanvrager brengt na afloop van het project schriftelijk verslag uit over het resultaat en zorgt voor publiciteit rondom het project en het aandeel van de bank hierin.Iedere aanvraag wordt vergezeld van een plan van aanpak, een financiële onderbouwing van het initiatief en een financieel jaaroverzicht van de aanvragende partij.Er wordt een eigen bijdrage geleverd in arbeid.Er zijn ook andere donateurs.Bij een toekenning kan Rabobank Hart van Brabant aanvullende voorwaarden stellen.

Niet in aanmerking komen:

Projecten die de belangen van de Rabobank schaden.Kosten die thuishoren op de jaarbegroting van de aanvragende organisatie.Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.Projecten vanuit een maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp.Projecten met een politieke- en/of religieuze doelstelling, met milieubelastende activiteiten en actiegroepen worden niet ondersteund.Projecten die in aanmerking komen voor financiering door reguliere geldgevers.
Aanvraag indienen