Sponsoring en Donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring, Rabo ClubSupport en het Rabofonds ondersteunt Rabobank Het Drentse Land de lokale samenleving. Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage van ons.

Rabo ClubSupport

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Het Drentse Land bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven stimuleren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabo ClubSupport.

Wat is Rabo ClubSupport?

Jaarlijks schenkt onze bank via Rabo ClubSupport een deel van de winst, het coöperatief dividend, aan het lokale verenigingsleven. Voorwaarde hierbij is wel dat de vereniging of stichting bij Rabobank Het Drentse Land bankiert. Onze leden beslissen hoe de bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is dit een mooie bijdrage om de clubkas te spekken! In 2020 stelde Rabobank Het Drentse Land € 200.000,- beschikbaar voor Rabo ClubSupport.

Hoe werkt het?

Tijdens de Rabo ClubSupport kunnen leden van Rabobank Het Drentse Land hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Naast klant nog geen lid van onze bank? Vraag dan hier je lidmaatschap aan:

Een bijdrage nodig voor uw project?

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zetten we ons in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen. Initiatieven die aansluiten bij de vier thema’s van onze maatschappelijke agenda komen in aanmerking voor een bijdrage uit het coöperatief dividend.

 1. Iedereen financieel gezonder
  Werken aan je financiële gezondheid
 2. Duurzamer groeien
  Ondernemers duurzaam helpen groeien
 3. Duurzamer wonen
  Bereikbaar voor iedereen
 4. Duurzamere voeding
  Op weg naar een duurzame voedselproductie

Leuk dat je een bijdrage vraagt aan Rabobank Het Drentse Land voor jouw project of initiatief. We zijn altijd op zoek naar projecten en initiatieven waarmee we samen werken aan een betere wereld! Om te kunnen beoordelen of een aanvraag in aanmerking komt voor een bijdrage, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens kun je direct invullen in het digitale aanvraagformulier.

Daarnaast vragen wij in stap 3 een aantal documenten te uploaden om tot een goed onderbouwde besluitvorming te komen. Een uitgewerkte begroting van het project, het meest recente financiële verslag en een uittreksel Kamer van Koophandel.

Aanvraag indienen

Vier keer per jaar beslist de Rabofondscommissie welke aanvragen worden gehonoreerd. U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen via onderstaande button. Het project moet wel plaatsvinden na de datum van toekenning. U ontvangt per email bericht of wij uw aanvraag wel of niet hebben gehonoreerd.

Uiterlijke aanleverdatumToekenning
1 maart1 april
1 juni1 juli
1 september1 oktober
1 december1 januari

Voorwaarden Rabofonds

Het is belangrijk dat je aanvraag voor het Rabofonds voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager is een organisatie, bijvoorbeeld een stichting, instelling of vereniging en kent geen winstdoelstelling.
 • De aanvrager is (of wordt voor verstrekking van een toegekende bijdrage) bij voorkeur klant van Rabobank.
 • De activiteit vindt plaats in het leefgebied van Rabobank Het Drentse Land
 • Het project/activiteit sluit aan bij een van de thema's: Iedereen Financieel Gezonder, Duurzamer Wonen, Duurzamer Groeien, Duurzamere Voeding
 • Overlegging van een projectplan met duidelijke maar kernachtige omschrijving van doel, activiteiten en een (sluitende) begroting/dekkingsplan is een vereiste
 • De toezegging is één jaar geldig.
 • De bijdrage vanuit het Coöperatiefonds mag niet alleen uit arbeidskosten bestaan en is geen aanvulling op de kosten van levensonderhoud, exploitatiekosten of een aanvulling op een financieringstekort.
 • Organisatie en Rabobank maken in uitingen, in overleg, zichtbaar dat het project mede gerealiseerd is door bijdrage van Rabobank.
 • Uitgesloten zijn aanschaf sport/clubkleding, jubilea, (dorps)feesten, conferenties/congressen, proefschriften, publicaties, werkzaamheden rondom het verwijderen van asbest, AED’s en projecten met religieuze of politieke doelstellingen.
 • In bijzondere situaties behoudt de bank het recht om af te wijken van bovenstaande criteria.

Sponsoring

Rabobank Het Drentse Land ondersteunt lokale verenigingen op het gebied van sport. In het bijzonder initiatieven voor de jeugd. Daarnaast sponsoren wij een aantal evenementen met betrekking tot cultuur en maatschappij. Wij gaan met een beperkt aantal partijen een langdurige samenwerking aan die wederzijds voordeel biedt. Hiervoor benaderen wij onze partners zelf. Alle andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Sponsorverzoeken worden  dus niet in behandeling genomen!  

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur