Sponsoring en Donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Het Drentse Land ondersteunt lokale verenigingen op het gebied van sport. In het bijzonder initiatieven voor de jeugd.  Daarnaast sponsoren wij een aantal evenementen met betrekking tot cultuur en maatschappij. We gaan een langdurige relatie aan. Een samenwerking waaruit de Rabobank en de sponsorpartners  beide voordeel halen. We benaderen hiervoor onze partners zelf.

Donatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Het Drentse Land doneert vanuit de Rabobank Clubkas Campagne, het Donatiefonds en het Stimuleringsfonds.

Met het Donatiefonds steunt Rabobank Het Drentse Land projecten die onze regio versterken en ten goede komen aan de inwoners van ons werkgebied. Dat kan op economisch, sportief, cultureel of maatschappelijk gebied zijn. De directie beoordeelt de aanvragen samen met twee ledenraadsleden en twee medewerkers.

De commissie Donatiefonds beoordeelt de donatieaanvragen vier keer per jaar. Stuur uw aanvraag in voor :

  • 1 maart
  • 1 juni
  • 1 september
  • 1 december

Reglement Donatiefonds

Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Het Drentse Land steunt structuurversterkende initiatieven en activiteiten op algemeen maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied in ons werkgebied. De projecten kennen een duidelijke relatie met de strategische doelstellingen van de Rabobank:

  • Banking for Food
  • Verbeteren van het verdienvermogen 
  • Stimuleren Levensloop 
  • Leefomgeving versterken

Reglement Stimuleringsfonds

Rabo Clubkas Campagne

Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Het Drentse Land bankieren, kunnen meedoen aan de Rabo Clubkas Campagne. Onze leden stemmen welke verenigingen en stichtingen een geldbedrag krijgen en hoe hoog deze is. 

Najaar 2018
De Rabo Clubkas Campagne is dit jaar in september. Verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen voor deelname krijgen automatisch een uitnodiging. Voor meer informatie kunt u ons mailen of bellen met telefoonnummer (0528) 24 69 00.

Stel uw vraag

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven