Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donatie

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank IJsseldelta doneert vanuit het Rabo Stimuleringsfonds.

Stimuleringsfonds

De commissie van het Rabo Stimuleringsfonds bestaat uit leden van de ledenraad. Zij vertegenwoordigen ieder deel van onze regio. Zo bepalen de bank en onze leden samen welke projecten een bijdragen ontvangen.

Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties uit het Rabo Stimuleringsfonds:

 • De donatie is eenmalig voor het stimuleren van de opstart van een nieuw project van een vereniging of stichting.
 • Het project komt ten goede aan een brede groep in de lokale gemeenschap.
 • Het project vindt plaats in het werkgebied en past bij de ambitie en de strategie van Rabobank IJsseldelta. Kijk hiervoor op de pagina Meer over Rabobank Ijsseldelta.
 • Aanvragen voor het Rabo Stimuleringsfonds zijn gebruikelijk tussen €500 en €5.000 en bedraagt nooit 100% van het totaal benodigde bedrag voor het project
 • De organisatie dient de aanvraag via de website in.
 • Het project voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften.

De volgende punten wegen ook mee in de beoordeling:

 • De inzet van vrijwilligers.
 • De eigen inspanningen van de stichting of vereniging om het project mogelijk te maken.
 • De verdeling van projecten in het werkgebied van Rabobank IJsseldelta.

Dit komt niet in aanmerking voor donatie uit het Rabo Stimuleringsfonds:

 • Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor de dekking van vervangings-, onderhouds-, exploitatie- en personeelskosten.
 • Organisaties die de bijdrage willen gebruiken voor infrastructurele voorzieningen.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Politieke en religieuze activiteiten en organisaties.
 • Activiteiten en organisaties die in strijd zijn met algemene normen en waarden.
 • Jubileum activiteiten.

Tot slot zijn er nog een aantal belangrijke uitgangspunten:

 • De organisatie brengt verslag uit over de voortgang en het resultaat van het project.
 • Een bijdrage wordt pas betaald als zeker is dat de totale activiteit doorgaat.
 • Het project vindt uiterlijk twee jaar na toezegging plaats. Hierna moet de aanvrager een nieuwe aanvraag indienen.
 • De aanvrager neemt de bijdrage symbolisch in ontvangst.

Belangrijke data

Dit jaar is er nog één vergadering van het Rabo Stimuleringsfonds.

 • Uiterste inleverdatum aanvraag: woensdag 3 mei
 • Commissievergadering: dinsdag 9 mei

U ontvangt uiterlijk vrijdag 12 mei bericht van ons met de uitslag van de commissievergadering.

Rabobank IJsseldelta op de kaart

Met Rabobank IJsseldelta op de kaart blijft u eenvoudig op de hoogte van alle activiteiten die wij ondersteunen.

Bekijk de kaart

Sponsoring

Rabobank IJsseldelta sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Sponsoring betekent samenwerking en niet zozeer een financieel steuntje in de rug. Dit doen we door ons netwerk, kennis, menskracht in te zetten voor een gezamenlijk doel: een vitale leefgemeenschap.

Bekijk de kaart

Voorbeelden sponsoring

Sportief Zwolle

Sportief Zwolle is een digitaal platform met ruimte voor informatie, educatie en evenementen op het gebied van sport. Ook vindt u hier columns en kunt u meepraten over verschillende onderwerpen.

Ieder jaar organiseert Sportief Zwolle het SportGala Zwolle.

Sportiefzwolle.nl

Hockey

Hockeyclub Kampen, de Hattemse Mixed Hockeyclub en Inline Skater Hockey Blue Wings Zwolle ondersteunen elkaar en de lokale gemeenschap. Bijvoorbeeld met onderlinge uitwisseling van trainers. Ook organiseren zij clinics voor elkaar en voor de lokale gemeenschap.

Hckampen.nl

Hattemhockey.nl

Bluewingszwolle.nl

Wielersport

Rabobank IJsseldelta is de hoofdsponsor van de Rabo Omloop van Noord-West Overijssel.

Ook bieden wij lokale wielerverenigingen een financieel steuntje in de rug. Op hun beurt helpen de zij met de organisatie van de jaarlijkse Rabo Fietsdag. Deze verenigingen zijn VW Noordwesthoek, Tourclub Swolland, Tourclub Hattem, de Hanzerenners en de Kamper Wielerclub.

Wvnoordwesthoek.nl

Swolland.nl

Kwc-kampen.nl

Hanzerenners.nl

Toerclubhattem.nl

Paardensport

Wij sponsoren de Zwartewaterruiters in Genemuiden en Hippisch Hattem. Daarnaast ondersteunen we een aantal evenementen en een aantal (jeugd)wedstrijden in de regio. Dit zijn de Felix Cup en het Maarle concours van de Deltaruiters te IJsselmuiden. 

Zwartewaterruiters.nl

Hippisch-hattem.nl

Dedeltaruiters.nl

Felixdressuurcup.nl

Cultuur in Zwolle

Zwolle heeft veel mooie initiatieven op het gebied van cultuur. Wij ondersteunen onder andere Museum de Fundatie, Zwolse Theaters en Hedon.

Defundatie.nl

Zwolsetheaters.nl

Hedon-zwolle.nl

Cultuur in Kampen

In Kampen werken wij samen met het Stedelijk Museum Kampen en het Ikonenmuseum.

Stedelijkmuseumkampen.nl

Ikonenmuseumkampen.nl

Cultuur in Hattem

Hattem heeft drie musea. Zij bundelen hun krachten in de Stichting Museum Activiteiten Hattem. Rabobank IJsseldelta ondersteunt deze stichting. In ruil daarvoor bezoeken we de musea regelmatig. Bijvoorbeeld tijdens de Rabo Impuls of via een ledenaanbieding in de Dichterbij.

Voermanmuseumhattem.nl

Antonpieckmuseum-hattem.nl

Bakkerijmuseum.nl

Cultuur in Genemuiden en Zwartsluis

In Genemuiden en Zwartsluis ondersteunen wij ’t Olde Staduus en Sluuspoort als centrum van cultuur en ontmoetingsplek voor iedereen.

Toldestaduus.nl

Sluuspoort.nl

Netwerken

Samenwerken versterkt de positieve impact van initiatieven in de regio. Als partner helpt Rabobank IJsseldelta bij het versterken van netwerken. Dit doen wij onder andere samen met Golfclub Zwolle, VV Berkum en SC Genemuiden. 

Golfclubzwolle.nl

Vvberkum.nl

Sc-genemuiden.nl

Contact

Particulieren

ma - vr 8.00 – 20.00

za - zo gesloten

Bedrijven

ma - vr 8.00 – 20.00
za - zo gesloten