Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving in de Achterhoek. Ondersteuning betekent méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om bij te dragen aan de welvaart en het welzijn in de regio. We zoeken naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen. We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de Geluksregio Achterhoek. De Achterhoek is een geluksregio met een sterke economie. Dat wordt onderstreept door het hoge niveau van de brede welvaart. De Achterhoek kenmerkt zich door een hechte samenleving waar sociale contacten (noaberschap) èn een veilige en prettige woonomgeving (regio) hoog scoren.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen perspectief geven op een zelfstandig bestaan. Dit betreft bijzondere projecten in Nederland en microkredietprojecten voor agrariërs in ontwikkelingslanden. Rabobank Foundation doet dit met behulp van donaties van lokale banken. Ook Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek levert jaarlijks een bijdrage hieraan.

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Als supporter van Sport en Cultuur biedt Rabobank i.s.m. haar partners Achterhoek in Beweging, NOC*NSF, LKCA en Kunstbende Rabo ClubSupport/VO aan. Rabobank is erg benieuwd naar de ambities van verenigingen en stichtingen. Als onderdeel van ons lokale sponsorbeleid zijn wij aan de slag om verenigingen sterker te maken. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je een pitch indienen? Bezoek dan de website.

Rabo Coöperatiefonds

Met dit fonds geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Het Rabo Coöperatiefonds heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijk, sociaal en cultureel welzijn voor inwoners van het werkgebied van de bank. We willen niet alleen een financiële dienstverlener zijn, maar ook een actieve bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in de regio. Dat doen we door mensen te stimuleren om zichzelf en elkaar te helpen. Daarbij zetten we onze kennis en ons netwerk in en faciliteren we samenwerking.