Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving in de Achterhoek. Ondersteuning betekent méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om bij te dragen aan de welvaart en het welzijn in de regio. We zoeken naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Samen bereik je tenslotte meer dan alleen. We ondersteunen initiatieven die bijdragen aan de Geluksregio Achterhoek. De Achterhoek is een geluksregio met een sterke economie. Dat wordt onderstreept door het hoge niveau van de brede welvaart. De Achterhoek kenmerkt zich door een hechte samenleving waar sociale contacten (noaberschap) èn een veilige en prettige woonomgeving (regio) hoog scoren.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Foundation

De Rabobank Foundation wil kansarme en achtergestelde groepen mensen perspectief geven op een zelfstandig bestaan. Dit betreft bijzondere projecten in Nederland en microkredietprojecten voor agrariërs in ontwikkelingslanden. Rabobank Foundation doet dit met behulp van donaties van lokale banken. Ook Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek levert jaarlijks een bijdrage hieraan.

Lees meer over Rabobank Foundation

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Als supporter van Sport en Cultuur biedt Rabobank i.s.m. haar partners Achterhoek in Beweging, NOC*NSF, LKCA en Kunstbende Rabo ClubSupport/VO aan. Rabobank is erg benieuwd naar de ambities van verenigingen en stichtingen. Als onderdeel van ons lokale sponsorbeleid zijn wij aan de slag om verenigingen sterker te maken. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je een pitch indienen? Bezoek dan de website.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Coöperatiefonds

Met dit fonds geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving. Het Coöperatiefonds heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijk, sociaal en cultureel welzijn voor inwoners van het werkgebied van de bank. We willen niet alleen een financiële dienstverlener zijn, maar ook een actieve bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in de regio. Dat doen we door mensen te stimuleren om zichzelf en elkaar te helpen. Daarbij zetten we onze kennis en ons netwerk in en faciliteren we samenwerking.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

De aanvragende organisatie geeft in het projectplan aan wat de mogelijkheden zijn in wederkerigheid. Bijvoorbeeld: naamsvermelding Rabobank bij het project, een bijeenkomst door Rabobank laten organiseren, tijdens een activiteit een podium bieden, etc. Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek ontvangt jaarlijks een groot aantal aanvragen. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Jouw aanvraag komt alleen voor behandeling door de commissie in aanmerking als deze voldoet aan de voorwaarden:

We hanteren de volgende voorwaarden:

Aanvragen kunnen alleen met het digitale aanvraagformulier ingediend worden.Het is niet mogelijk om jouw initiatief persoonlijk te komen toelichten of presenteren.Aanvullend op het aanvraagformulier dient ook een aantal documenten te worden aangeleverd, te weten: een gedegen plan van aanpak en/of een projectplan, een sluitende begroting, stukken die de begroting onderbouwen (bijvoorbeeld offertes van toeleveranciers).Het project past bij voorkeur binnen één of meerdere thema's van het Coöperatiefonds: duurzaam ondernemen, duurzaam wonen, financieel gezond leven, gezonde voeding (banking 4 food) en energietransitie. Daarnaast draag het initiatief bij aan de Geluksregio Achterhoek.Het project bereikt en/of is toegankelijk voor een breed publiek in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.De aanvragende organisatie is een vereniging of stichting die beschikt over een unieke inschrijving bij de Kamer van Koophandel.De aanvragende organisatie moet gevestigd én actief zijn in de regio van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek.Het project wordt binnen één jaar na het aanvragen van de bijdrage gerealiseerd op basis van een sluitende begroting.De eventuele bijdrage uit het Coöperatiefonds is een duurzame investering die de aanvragende organisatie structureel op weg helpt.Een toegezegde bijdrage wordt pas uitbetaald als de aanvrager overtuigend kan onderbouwen dat er voldoende financiële dekking is voor de realisatie van het project.De commissie hanteert als richtlijn dat een organisatie één keer in een periode van drie jaar een bijdrage mag ontvangen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
maandag 7 juni 2021maandag 21 juni 2021
zondag 26 september 2021maandag 11 oktober 2021
maandag 11 oktober 2021maandag 21 oktober 2021
maandag 29 november 2021maandag 13 december 2021
Aanvraag indienen