Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Club van het Jaar

Rabobank is vanaf haar oprichting nauw betrokken bij clubs en verenigingen. Dat komt omdat zij als coöperatie ook een soort vereniging of club is. Daarom heeft Rabobank samen met NOC*NSF, AD.nl, LKCA en Kunstbende het initiatief genomen om het fenomeen verenigen te vieren en te belonen. Dit jaar staat de veerkracht van de clubs centraal. We roepen alle clubs op om hun veerkracht zichtbaar te maken, anderen daarmee te inspireren en de waardering en erkenning te krijgen die ze verdienen.

De verkiezing Club van het Jaar is onderdeel van Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt sport- en cultuurverenigingen kennis, een netwerk en financiële ondersteuning. Om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst.

Lees meer over Club van het Jaar

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Binnen Rabo Verenigingsondersteuning werken we samen met partner NOC*NSF. We bieden 1-op-1 ondersteuning aan voor specifieke verenigingsvraagstukken, workshops en masterclasses op onderwerpen als ‘modern besturen’, ‘leden werven en binden’ en ‘geld generen’. Door het overbrengen van kennis en het delen van onze netwerken helpen we de doelen en ambities van je club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen? Bezoek dan de website.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

RaboFonds

Via het fonds Coöperatief Dividend steunt Rabobank vernieuwende initiatieven die de regio blijvend versterken. Met dit fonds dragen we graag bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en steunen we (grotere) projecten waarbij ons netwerk, onze kennis en/of een financiële bijdrage nodig is.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie is een vereniging, stichting of instelling. Individuele aanvragen zijn uitgesloten. De organisatie komt uit de gemeente Nunspeet, Epe, Elburg, Heerde of Oldebroek. De organisatie is klant van Rabobank Noord Veluwe of gaat een klantrelatie met de bank aan. De activiteit vindt plaats in de gemeente Nunspeet, Epe, Elburg, Heerde of Oldebroek en is toegankelijk voor een grote groep mensen. Het Rabofonds behandelt alleen aanvragen die volledig aangeleverd worden. De aanvraag dient voorzien te zijn van een begroting en uittreksel Kamer van Koophandel. Het Rabofonds verstrekt in principe niet 100% van de kosten of de investering. De aanvrager draagt dus zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen. De bijdrage beperkt zich tot een eenmalige uitkering en is bedoeld voor een eenmalige activiteit of om een meerjarig evenement te starten. Tenzij bij een meerjarig activiteit sprake is van een jubileumeditie. (10, 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 125 of 150 jaar) Het gevraagde bedrag is minimaal € 500,-.

Niet in aanmerking komen:

Activiteiten met een politiek of religieus doel. Activiteiten die slecht zijn voor het milieu. Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek. Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden. Activiteiten waar de lokale samenleving negatief tegenover staat. Activiteiten die niet in ons marktgebied plaatsvinden. Projecten waarbij het gaat om een aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten. Projecten / vaste kosten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie. Onroerend goed. Projecten die nog in de ideeënfase zitten. Projecten die al zijn uitgevoerd. Een instantie die in de voorafgaande 2 jaar van de aanvraag al een uitkering heeft ontvangen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Binnen 2 weken na deze vergadering ontvang je bericht over de uitslag. In dat geval ontvang je een uitnodiging voor een feestelijke cheque-uitreiking. De centrale cheque-uitreikingen van de toegekende aanvragen vinden plaats* op de volgende data:

Vrijdag 9 juli
15.00-17.00 uur
Elspeterweg 22A, Nunspeet
Vrijdag 1 oktober
15.00-17.00 uur
Elspeterweg 22A, Nunspeet
Vrijdag 17 december
15.00-17.00 uur
Elspeterweg 22A, Nunspeet

Voor meer informatie kan je mailen met de afdeling MCC via communicatie.mon@rabobank.nl.

*mits de coronamaatregelen dit toelaten
Deadlines aanvragenData beoordelingen
23 mei21 juni
15 augustus14 september
31 oktober2 december

Aanvraag indienen

Rabobank Foundation

Samen sterk. Dát is de kracht van een coöperatie. Het is ook het idee achter de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds van de Rabobank. Investeren in de zelfredzaamheid van mensen is ons belangrijkste doel. In eigen land en ver daarbuiten.

Lees meer over Rabobank Foundation

Vragen?

Heb je een vraag over sponsoring, Rabo ClubSupport of Verenigingsondersteuning?

Mail je vraag