Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Rijk van Nijmegen sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en studenten. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

In de loop van 2017 wijzigt Rabobank Rijk van Nijmegen haar sponsorbeleid. Om deze reden worden nieuwe sponsoraanvragen tot die tijd niet meer in behandeling genomen.
Graag verwijzen we u naar ons Coöperatiefonds. Dit fonds doneert aan initiatieven die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap in het Rijk van Nijmegen verbeteren. Wilt u weten of uw aanvraag binnen ons Coöperatiefonds past? Meer informatie over het Coöperatiefonds vindt u op www.mijnbankversterkt.nl/rijk-van-nijmegen.

Sport

We richten ons vooral op de hockeysport. Maar we ondersteunen ook veel andere sportverenigingen in het Rijk van Nijmegen. We zijn onder andere sponsor van:

 • Hockeyvereniging Union, Hockey Club QZ, Mixed Hockey Club Wijchen en Mixed Hockey Club Beuningen
 • N.E.C., De Treffers, SC Millingen en Beuningse Boys
 • Radboud Sportcentrum
 • Golfbaan Het Rijk van Nijmegen
 • De Ronde van Nijmegen

Cultuur

Rabobank Rijk van Nijmegen vindt het belangrijk dat cultuur voor iedereen bereikbaar is. We sponsoren dan ook veel culturele podiums. Waaronder:

 • Voorstellingen in Stadsschouwburg Nijmegen en concertgebouw De Vereeniging
 • Theaters LUX, De Lindenberg, Kwatta en ’t Mozaïek
 • Het Gelders Orkest
 • Vierdaagsefeesten
 • Go Short Filmfestival

Studenten

Rabobank Rijk van Nijmegen is betrokken bij lokale studentenverenigingen en activiteiten die worden georganiseerd voor en door studenten. We zijn sponsor van:

 • Studentenverenigingen Carolus Magnus en Ovum Novum
 • Studentensportverenigingen Apeliotes, Mercurius en Phocas
 • Studieverenigingen Babylon, Mycelium en Synergy
 • Introductie Radboud Universiteit

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel sponsoraanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring. Dien uw sponsoraanvraag minimaal twee maanden vóór de activiteit bij ons in. Wij proberen om uiterlijk binnen drie weken te reageren. Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren nemen wij in behandeling. 

 • De activiteit is voor een (breed) publiek in Beek, Berg en Dal, Beuningen, Erlecom, Groesbeek, Heilig Landstichting, Heumen, Kekerdom, Lent, Leuth, Malden, Middelaar, Millingen aan de Rijn, Molenhoek, Mook, Nederasselt, Niftrik, Nijmegen, Ooij, Oosterhout, Overasselt, Persingen, Plasmolen, Ressen, Slijk-Ewijk, Ubbergen, Wijchen of Weurt.
 • De sponsorbijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De activiteit is geschikt om te netwerken en zakelijke relaties te versterken.
 • De activiteit biedt voldoende mogelijkheden voor tegenprestaties.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • De organisatie is klant van Rabobank Rijk van Nijmegen of wil dat worden.

Wij sponsoren geen:

 • Feesten, jubilea, bingo’s, fancy fairs en fundraising.
 • Afstudeerprojecten, sportieve uitdagingen, proefschriften en studiereizen.
 • Uitgaven van boeken.
 • Aparte teams van verenigingen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Aanvragen voor het kopen of vervangen van apparaten of materiaal, zoals kleding.
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek, zoals vechtport.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Activiteiten ten gunste van een commercieel bedrijf.
 • Organisaties die de sponsoring willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.

Donaties

Een deel van onze winst geven we terug aan de lokale samenleving. Rabobank Rijk van Nijmegen deelt deze winst door middel van donaties uit het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds van Rabobank Rijk van Nijmegen doneert aan initiatieven die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap in het Rijk van Nijmegen verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zelfredzaamheid

Het Coöperatiefonds zet in op het versterken van zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. Er kan daarom nooit om een totale dekking van de begroting worden gevraagd. Meerdere organisaties ondersteunen het initiatief. Rabobank is dus nooit de enige financier. Graag attenderen wij u op onze samenwerkingspartners.

Commissie Coöperatiefonds

Onze ledenraad is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. De commissie Coöperatiefonds bestaat uit leden van de ledenraad. Ze beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover.

Meer informatie op www.mijnbankversterkt.nl/rijk-van-nijmegen

Samenwerkingspartners

Rijk van Nijmegen Uitdaging

Rijk van Nijmegen Uitdaging (voorheen bekend als De Maatschappelijke MeerWaarde) is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen in de betrokken gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Het doel van Rijk van Nijmegen Uitdaging is het tot stand brengen van een samenwerking tussen maatschappelijk betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Uitdaging faciliteert de verbinding tussen vraag en aanbod van spullen, advies over fondsen, extra handjes, creativiteit, kennis en kunde.

Meer informatie over Rijk van Nijmegen Uitdaging

Wij zijn Nijmegen

Heeft u een initiatief dat in Nijmegen wordt gerealiseerd en zich bij voorkeur richt op het bij elkaar brengen van Nijmegenaren die elkaar niet zo snel tegenkomen? Wellicht kan Wij zijn Nijmegen uw initiatief ondersteunen met kennis, mensen of geld.

Meer informatie over Wij zijn Nijmegen

Gekozen initiatieven

De volgende verenigingen en stichtingen ontvingen afgelopen jaar een bijdrage uit het Coöperatiefonds:

Kwartaal 1 (€ 64.957)

Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Wijchen Stichting Kunstvat
Stichting Netwerk Jouw Nijmegen Stichting de Bastei
Nymeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum Zangvereniging St. Leonardus
Stichting FAN Oudervereniging De Tandem
Stichting Leergeld 2stromenland Stichting Exp Plu
SV Orion Nijmegen Vereniging MusicalMakers
Stichting Vierdaagse Orkest Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen
Plica Vocalis Stichting Weesgoed
Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel Café Nijmegen Netwergroep45plus
SV Pion Groesbeek Netwergroep45plus
Stichting AED Dukenburg Stichting Beeldenwereld

Kwartaal 2 (€ 47.397)

Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Wijchen Stichting Netwerk Jouw Nijmegen
Nymeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum Stichting FAN
Stichting Leergeld 2stromenland SV Orion Nijmegen
Stichting Vierdaagse Orkest Plica Vocalis
Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel Café Nijmegen SV Pion Groesbeek
Stichting AED Dukenburg Stichting Kunstvat
Stichting de Bastei Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen
Zangvereniging St. Leonardus Oudervereniging De Tandem
Stichting Exp Plu Vereniging MusicalMakers
Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen Stichting Weesgoed
Netwergroep45plus Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting
Stichting Beeldenwereld

Kwartaal 3 (€ 56.075)

Natuur en Milieu Wijchen Stichting Triangel
Stichting muziek bij de buren Harmonie Kunst na arbeid
KBO Nijmegen Kamerkoor Muzimare
STEP Stichting Conexus
Stichting Solid Road Stichting Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Esther Vergeer Foundation Stichting Stamppij
Stichting Nachtburgemeester Nijmegen Huis van Compassie Nijmegen
Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Lèghe Polder Stichting Van Steen en Natuur
Stichting De Jonge Onderzoekers Nijmegen 024 Geschiedenis
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Stichting Stevenskerk

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel aanvragen voor een donatie uit het Coöperatiefonds. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Daarom hanteren onder ander onderstaande uitgangspunten.

 • Het project is voor een (breed) publiek in Beek, Berg en Dal, Beuningen, Erlecom, Groesbeek, Heilig Landstichting, Heumen, Kekerdom, Lent, Leuth, Malden, Middelaar, Millingen aan de Rijn, Molenhoek, Mook, Nederasselt, Niftrik, Nijmegen, Ooij, Oosterhout, Overasselt, Persingen, Plasmolen, Ressen, Slijk-Ewijk, Ubbergen, Wijchen of Weurt.
 • Het project draagt bij aan een sterkere leef- en werkomgeving.
 • Het project wordt zo veel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Rabobank Rijk van Nijmegen is niet de enige financier van het project. Bekend moet zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een vereniging of stichting kan één aanvraag per jaar indienen.
 • Als het gaat om een vervolgaanvraag, moet uitleg worden gegeven over het uitgeven van eerder ontvangen bedragen.
 • Als een organisatie drie keer een bijdrage uit het Coöperatiefonds heeft ontvangen, worden drie jaar na de laatste bijdrage geen aanvragen in behandeling genomen.
 • De donatie kan door Rabobank Rijk van Nijmegen (gedeeltelijk) worden teruggevorderd als het project (gedeeltelijk) niet doorgaat of niet conform plan wordt uitgevoerd.

Wij doneren niet aan: 

 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Salariskosten buiten het project, kosten van levensonderhoud en/of kosten voor overige activiteiten van de aanvrager.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.

Alle uitgangspunten leest u op www.mijnbankversterkt.nl/rijk-van-nijmegen

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven