Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Rijk van Nijmegen het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen wij een deel van onze winst beschikbaar. In 2018 is dit een bedrag van € 100.000,-. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt.

Hoe werkt het?

Verenigingen en stichtingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen zich tussen 3 januari en 21 maart 2018 aanmelden voor de Rabo Clubkas Campagne.

Ieder lid mag van 16 t/m 30 mei 2018 in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete clubs, maximaal 2 stemmen per club. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen voorafgaand aan de stemperiode een persoonlijke code en uitleg over de stemperiode.

Lidmaatschap

Om in mei een stem uit te kunnen brengen op een favoriete club moet een klant voor 1 april 2018 lid zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen. Het lidmaatschap kan hieronder worden aangevraagd.

Word lid van Rabobank Rijk van Nijmegen

Voorwaarden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne

 • De Rabobank Clubkas Campagne staat open voor verenigingen en stichtingen.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging/stichting is gevestigd in het werkgebied van Rabobank Rijk van Nijmegen: Groesbeek, Heilig Landstichting, Heumen, Malden, Middelaar, Millingen aan de Rijn, Molenhoek, Mook, Overasselt, Nederasselt, Plasmolen, Lent, Oosterhout, Ressen, Slijk-Ewijk, Nijmegen, Beek, Ubbergen, Berg en Dal, Erlecom, Kekerdom, Leuth, Ooij, Persingen, Beuningen, Weurt, Alverna, Balgoij, Leur, Niftrik, Wijchen.
 • De vereniging/stichting moet een actieve zakelijke rekening aanhouden bij Rabobank Rijk van Nijmegen. Deze moet geopend zijn voor 1 januari 2018.
 • De vereniging/stichting moet voor een brede doelgroep toegankelijk zijn.
 • De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief, cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in het werkgebied van Rabobank Rijk van Nijmegen.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden plaats in het werkgebied van Rabobank Rijk van Nijmegen.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting komen ten goede aan de inwoners van deze regio.
 • De Rabobank mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • De Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de Rabobank Clubkas Campagne.
 • Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek, wetten en regels. Eventuele (inkomsten)belasting die over de bijdrage moet worden betaald, komt voor rekening van de aanvrager.
 • Eventuele belasting die over de bijdrage moet worden betaald, komt voor rekening van de aanvrager.

De volgende organisaties mogen niet meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne:

 • Politieke partijen.
 • Religieuze instellingen.
 • Vereniging/stichting met een commercieel karakter.
 • Subafdelingen van vereniging/stichting, zoals ‘Vrienden van …’.
 • Landelijke initiatieven, tenzij ze een lokale afdeling hebben.
 • Initiatieven ter ondersteuning van niet-plaatselijke bevolkingsgroepen.
 • Subafdelingen of subcommissies.
 • Sociëteiten.
 • Vriendenclubs.
 • Studie- of beleggingsclubs
 • Serviceclubs (bijvoorbeeld Rotary, Lions, etc.).
 • Actiecomités.
 • Bonden.
 • Scholen.
 • Kinderopvang.
 • Zorginstellingen.
 • Leerlingenverenigingen en ouderverenigingen.
 • Supportersverenigingen.
 • Fondsen.
 • Personeels-, winkeliers en bedrijfsverenigingen.
 • Belangenbehartigersinitiatieven, zoals huurdersverenigingen, verenigingen van (huis)eigenaren, ondernemers-/ondernemingsverenigingen.
 • Beheerstichtingen of –verenigingen.
 • Stichtingen derdengelden.
 • Particuliere initiatieven (bijvoorbeeld: volkstuinverenigingen, uitgave boek, etc.)
 • Dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra
 • Bibliotheken
 • 4 en 5 mei comités
 • Dorpsraden
 • Militaire aangelegenheden.
 • Milieubelastende activiteiten (o.a. gemotoriseerde sporten).
 • Gevaarlijke sporten.
 • Spaarkassen.
 • Vakbonden.
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op het houden van feesten en buurtfeesten voor de leden van de eigen vereniging/stichting.
 • Bestedingsdoelen die betrekking hebben op restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten behoeve daarvan.
 • Verenigingen/stichtingen waarmee Rabobank Rijk van Nijmegen een sponsorcontract heeft.

Sponsoring

Rabobank Rijk van Nijmegen sponsort lokale activiteiten, met name op het gebied van sport en cultuur. We kiezen hier voor een langdurige, intensieve samenwerking met een select aantal partijen.

Er zijn inmiddels tien verenigingen geselecteerd op het gebied van sport en cultuur voor een intakegesprek. In maart 2018 zal bekend worden met welke tien verenigingen Rabobank Rijk van Nijmegen een nieuwe, intensieve samenwerking aan zal gaan.

Andere verenigingen en stichtingen kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne, mits zij voldoen aan de voorwaarden.

Coöperatiefonds

Een deel van onze winst geven we terug aan de lokale samenleving. Rabobank Rijk van Nijmegen deelt deze winst door middel van donaties uit het Coöperatiefonds.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Rijk van Nijmegen doneert aan initiatieven die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap in het Rijk van Nijmegen verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zelfredzaamheid

Het Coöperatiefonds zet in op het versterken van zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid. Er kan daarom nooit om een totale dekking van de begroting worden gevraagd. Meerdere organisaties ondersteunen het initiatief. Rabobank is dus nooit de enige financier. Graag attenderen wij u op onze samenwerkingspartners.

Commissie Coöperatiefonds

Onze ledenraad is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. De commissie Coöperatiefonds bestaat uit leden van de ledenraad. Ze beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen en adviseert de directie hierover.

Meer informatie op www.mijnbankversterkt.nl/rijk-van-nijmegen

Voorwaarden

Jaarlijks bereiken ons veel aanvragen voor een donatie uit het Coöperatiefonds. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Daarom hanteren onder ander onderstaande uitgangspunten.

 • Het project is voor een (breed) publiek in Beek, Berg en Dal, Beuningen, Erlecom, Groesbeek, Heilig Landstichting, Heumen, Kekerdom, Lent, Leuth, Malden, Middelaar, Millingen aan de Rijn, Molenhoek, Mook, Nederasselt, Niftrik, Nijmegen, Ooij, Oosterhout, Overasselt, Persingen, Plasmolen, Ressen, Slijk-Ewijk, Ubbergen, Wijchen of Weurt.
 • Het project draagt bij aan een sterkere leef- en werkomgeving.
 • Het project wordt zo veel mogelijk door vrijwilligers uitgevoerd.
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting.
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Rabobank Rijk van Nijmegen is niet de enige financier van het project. Bekend moet zijn wie de andere deelnemers zijn en voor welk bedrag zij deelnemen.
 • Een vereniging of stichting kan één aanvraag per jaar indienen.
 • Als het gaat om een vervolgaanvraag, moet uitleg worden gegeven over het uitgeven van eerder ontvangen bedragen.
 • Als een organisatie drie keer een bijdrage uit het Coöperatiefonds heeft ontvangen, worden drie jaar na de laatste bijdrage geen aanvragen in behandeling genomen.
 • De donatie kan door Rabobank Rijk van Nijmegen (gedeeltelijk) worden teruggevorderd als het project (gedeeltelijk) niet doorgaat of niet conform plan wordt uitgevoerd.

Wij doneren niet aan: 

 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die de belangen van de Rabobank schaden.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Salariskosten buiten het project, kosten van levensonderhoud en/of kosten voor overige activiteiten van de aanvrager.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.

Alle uitgangspunten leest u op www.mijnbankversterkt.nl/rijk-van-nijmegen

Gekozen initiatieven

De volgende verenigingen en stichtingen ontvingen afgelopen jaar een bijdrage uit het Coöperatiefonds:

Kwartaal 1 (€ 64.957)

Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Wijchen Stichting Kunstvat
Stichting Netwerk Jouw Nijmegen Stichting de Bastei
Nymeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum Zangvereniging St. Leonardus
Stichting FAN Oudervereniging De Tandem
Stichting Leergeld 2stromenland Stichting Exp Plu
SV Orion Nijmegen Vereniging MusicalMakers
Stichting Vierdaagse Orkest Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen
Plica Vocalis Stichting Weesgoed
Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel Café Nijmegen Netwergroep45plus
SV Pion Groesbeek Netwergroep45plus
Stichting AED Dukenburg Stichting Beeldenwereld

Kwartaal 2 (€ 47.397)

Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Wijchen Stichting Netwerk Jouw Nijmegen
Nymeegs Studentenorkest Collegium Musicum Carolinum Stichting FAN
Stichting Leergeld 2stromenland SV Orion Nijmegen
Stichting Vierdaagse Orkest Plica Vocalis
Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel Café Nijmegen SV Pion Groesbeek
Stichting AED Dukenburg Stichting Kunstvat
Stichting de Bastei Stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen
Zangvereniging St. Leonardus Oudervereniging De Tandem
Stichting Exp Plu Vereniging MusicalMakers
Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen Stichting Weesgoed
Netwergroep45plus Stichting Van Ploeg tot Heilig Landstichting
Stichting Beeldenwereld

Kwartaal 3 (€ 56.075)

Natuur en Milieu Wijchen Stichting Triangel
Stichting muziek bij de buren Harmonie Kunst na arbeid
KBO Nijmegen Kamerkoor Muzimare
STEP Stichting Conexus
Stichting Solid Road Stichting Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Esther Vergeer Foundation Stichting Stamppij
Stichting Nachtburgemeester Nijmegen Huis van Compassie Nijmegen
Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Lèghe Polder Stichting Van Steen en Natuur
Stichting De Jonge Onderzoekers Nijmegen 024 Geschiedenis
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Stichting Stevenskerk

Kwartaal 4 (€ 83.605)

Tarcisiusschool Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en Omgeving
Carnavalsvereniging De Plekkers Stichting Pink Sweater Producties
Stichting Mijn Liefste Wens Stichting Centrale Dierenambulance Nijmegen e.o.
Stichting Canto Novio Werkgroep Literaire Bakens, onderdeel van Stichting Literaire Activiteiten
Stichting St Nicolaas Beek Stichting Koprol
Stichting Keizerstads Jeugdorkest Stichting sportaccommodatie Passelegt
Popkoor Switch Stichting the academy foundation
Stichting Tante Lenie Stichting Spel en Recreatie De Blije Dries
Stichting Gratis2dekansje Stichting In Samenwerking Met
Harmonie Erica Vincentius Vereniging Nijmegen
Sjors Sportief & Sjors Creatief QHarmony
Stichting Het Dijkmagazijn Stichting Nachtburgemeester Nijmegen
Stichting Stiksoep

Samenwerkingspartners

Rijk van Nijmegen Uitdaging

Rijk van Nijmegen Uitdaging (voorheen bekend als De Maatschappelijke MeerWaarde) is een bedrijvennetwerk dat uitdaagt om maatschappelijk betrokken te ondernemen door stichtingen en verenigingen te ondersteunen in de betrokken gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen. Het doel van Rijk van Nijmegen Uitdaging is het tot stand brengen van een samenwerking tussen maatschappelijk betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Uitdaging faciliteert de verbinding tussen vraag en aanbod van spullen, advies over fondsen, extra handjes, creativiteit, kennis en kunde.

Meer informatie over Rijk van Nijmegen Uitdaging

Wij zijn Nijmegen

Heeft u een initiatief dat in Nijmegen wordt gerealiseerd en zich bij voorkeur richt op het bij elkaar brengen van Nijmegenaren die elkaar niet zo snel tegenkomen? Wellicht kan Wij zijn Nijmegen uw initiatief ondersteunen met kennis, mensen of geld.

Meer informatie over Wij zijn Nijmegen

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon.


Particulieren

Bedrijven