Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabobank ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die de omgeving van ’s-Hertogenbosch en omstreken versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De aanvraag komt van een vereniging of stichting. De aanvragende vereniging of stichting is klant van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, Rosmalen, Vught, Vlijmen of Heusden. De activiteit komt ten goede aan de kernen: ’s-Hertogenbosch, Vught, Heusden, Vlijmen of Rosmalen. Evenementen, jubilea, braderieën, feesten/ festivals en reguliere (commerciële) activiteiten vallen onder Rabo ClubSupport en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds De bijdrage aan de activiteit is eenmalig. De organisatie wordt niet financieel afhankelijk van de Rabobank. De activiteit wordt binnen twee jaar na de aanvraag uitgevoerd. De organisatie levert een eigen bijdrage aan het initiatief, bijvoorbeeld in de vorm van geld of mankracht. De organisatie brengt schriftelijk verslag uit van het resultaat van de activiteit. Bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen. Organisatie (vereniging of stichting) is niet gericht op het maken van winst. Individuele aanvragen / persoonlijke sponsoring worden niet gehonoreerd. Project moet kop en een staart hebben, voorzien van plan van aanpak en onderbouwd met begroting e/o offertes. Duurzaam project dat bijdraagt aan het economisch versterken van de leefomgeving. De projecten moeten passen binnen de thema’s: duurzamer groeien (ondernemerschap), duurzamere voeding, duurzamer wonen, iedereen financieel gezonder (stimuleren financiële zelfredzaamheid voor iedereen), of versterken van de lokale leefomgeving.

Niet in aanmerking komen:

Initiatieven die al zijn gestart of uitgevoerd. Activiteiten met een politiek of religieus doel. Activiteiten die slecht zijn voor het milieu. Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek. Zonder vergunning. Activiteiten die worden gesponsord door een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker. Organisaties die winst willen maken. Activiteiten die andere goede doelen steunen; we kiezen ervoor om rechtstreeks bij te dragen Activiteiten die eerder zijn gesteund door het Coöperatiefonds. Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn. Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of loonkosten.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de begeleidingscommissie die bestaat uit een aantal ledenraadsleden. De begeleidingscommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder vind je het overzicht van de vergaderdata, met daarbij de data waarop de volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
16 maart6 april
20 mei10 juni
24 augustus14 september
9 november30 november
Aanvraag indienen