Sponsoring en donaties

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken zo de regio. Het bruist van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is één van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij de regio te tonen. Dit doen we onder andere via de Rabobank Clubkas Campagne, het Coöperatiefonds en verenigingsondersteuning binnen Rabo Versterkt.

Sponsoring

Rabobank  Stad en Midden Groningen sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in haar werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat wij de clubs zelf benaderen die wij willen sponsoren. 

Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen. Er is een nieuwe mogelijkheid ingevoerd door de bank om geld te genereren voor verenigingen of stichtingen. Dit vindt plaats in de vorm van de Rabobank Clubkas Campagne. Via deze weg stelt de bank een deel van haar winst beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. De Rabobank Clubkas Campagne vindt in het najaar van ieder jaar plaats. 

Rabobank Clubkas Campagne

Via de Rabobank Clubkas Campagne stemmen onze leden op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Het aantal stemmen bepaalt onze sponsorbijdrage. Op deze manier laat de Rabobank het geld op een eerlijke, leuke en doeltreffende manier terugvloeien naar de samenleving met optimaal invloed van onze leden.

Informatie Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Stad en Midden Groningen is in 2018 gestart met de Rabobank Clubkas Campagne. Met deze campagne komt het regulier aanvragen van sponsoring te vervallen. Nu hebben leden invloed op de bijdrage die aan de clubs wordt gegeven.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank stelt een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Stad en Midden Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Leden mogen stemmen

Leden van Rabobank Stad en Midden Groningen mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete club(s). Hiervoor ontvangen zij in februari een stemcode. Via onze website kan dan worden gestemd (5 stemmen per lid, met maximaal 2 op dezelfde club).

Lidmaatschap

Als klant bent u niet automatisch ook lid. U kunt controleren of u al lid bent via Rabobank Internetbankieren. Bij ‘uw gegevens’ staat dan de laatste tabel van ‘persoonlijke gegevens’ of u lid bent van de Rabobank of niet. Wilt u meestemmen? Vraag dan uw lidmaatschap zo snel mogelijk aan!

Lid worden?

Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving en doneren dit vanuit het Coöperatiefonds. Met dit fonds willen we de leef- en werkomgeving en de vitaliteit en kwaliteit van de samenleving in het werkgebied van de bank (gemeenten Haren, Groningen, Midden-Groningen en Veendam) bevorderen en verbeteren. De aanvragen worden onder andere getoetst aan de vier richtingen van Perspectief Groningen 2025: vitaliteit van de bevolking, samenwerking in Groningen, werkgelegenheid en aantrekkingskracht van Groningen.

Meer informatie over Perspectief 2025

In de bijlage Beoordelingscriteria Coöperatiefonds leest u aan welke voorwaarden een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het Coöperatiefonds moet voldoen. Via de knop 'Vraag bijdrage uit Coöperatiefonds aan' kunt u uw verzoek indienen.

Drie maal per jaar (mei, september en december) komen de lokale commissies per kern (Haren, Groningen, Midden-Groningen en Veendam) bijeen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven