Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en de donaties versterkt Rabobank Tilburg en omstreken de lokale samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne

In het werkgebied van Rabobank Tilburg en omstreken bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven versterken. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. 
Jaarlijks stellen we een bedrag beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van Rabobank Tilburg en omstreken kunnen tijdens de Clubkas Campagne hun stem uitbrengen op de vereniging(en) en/of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.

Meer informatie lees je hier.

Fonds Coöperatief Dividend

Via het Fonds Coöperatief Dividend steunt onze bank grote, vernieuwende, niet-commerciële projecten die onze regio blijvend versterken. Met deze samenwerking kunnen we zo maatschappelijke en duurzame doelen waarmaken. De verzoeken dienen via de volgende thema’s te vallen:

 • Economische vitaliteit / ondernemerschap
 • Zelfredzaamheid
 • Vitale woon- en leefomgeving
 • Voeding

Nota bene: Ondersteuning van reguliere activiteiten van verenigingen of stichtingen vindt plaats via de Rabobank Clubkas Campagne.

Aanvragen

Bij elke aanvraag kijken we zorgvuldig of en hoe we aan de aanvraag kunnen voldoen. Soms schakelen we ook onze netwerken in. Wij ondersteunen alleen projecten waar meerdere partijen een steentje aan bijdragen.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de onderstaande uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting.

 • Het project past bij de doelstelling van het Fonds Coöperatief Dividend.
 • Het project vindt plaats in Tilburg, Dongen, Rijen of Goirle en de organisatie van het project is hier gevestigd.
 • De aanvragende partij is een vereniging of stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting is klant bij Rabobank Tilburg en omstreken.
 • Het project is nog niet gestart of afgerond.
 • De donatie dekt niet de volledige projectkosten. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen. De zelfwerkzaamheid van een vereniging of stichting dient te worden aangetoond.
 • De donatie is eenmalig.
 • De organisatie brengt tijdens en na afloop van het project schriftelijk verslag uit over de voortgang en het resultaat.
 • Bij een toekenning kan Rabobank Tilburg en omstreken aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan:

 • Individuen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of verzekeringskosten.

Sponsoring

Onze bank sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport. Met een beperkt aantal verenigingen hebben we een sponsorovereenkomst en volgen we een intensief traject. Deze verenigingen zijn geselecteerd op hun ambities, uitdagingen en actieve rol in de samenleving. Het traject duurt één tot twee jaar en kan diverse vormen van begeleiding omvatten. Op dit moment zijn HC Tilburg, MHC Liberty, MHC Goirle, VOAB en Spiridon aangesloten. Daarnaast steunen wij Tilburgse studenten als hoofdsponsor van studentenverenigingen Olof, Plato en Vidar en de vereniging Studenten Raad Sport (S.R.S.). Andere (sport)verenigingen en stichtingen kunnen steun aanvragen via de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Foundation

Rabobank Foundation helpt boeren in ontwikkelingslanden zich economisch te versterken. Rabobank Tilburg en omstreken heeft een coöperatie van ruim 1.500 katoenboeren (Kabini) in het zuidwesten van India omarmd. Een logische keuze gezien het textielverleden van Tilburg.

Katoen uit India schept een band

Rabobank Tilburg en omstreken heeft een actieve rol in het project. De bank krijgt medewerking van onder andere Wolkat, ROC Tilburg, TextielMuseum, Tilburg Fashion, Fontys Academy for Creative Studies, Festival Mundial, het bedrijfsleven en de Gemeente Tilburg. Die slaan de handen ineen om de katoenboeren verder te helpen. Zo was er in 2016 in Tilburg een Indiaas pop-up restaurant, gingen ROC studenten aan de slag in het TextielMuseum en werd de coöperatie op Festival Mundial en Tilburg Fashion onder de aandacht gebracht. Op Koningsdag 2017 presenteerde de groep een bijzondere stof aan de Koninklijke familie én de stad: 013 Denim. 013 Denim wordt voor 50% gemaakt van gerecyclede Tilburgse spijkerbroeken en voor 50% van biologisch katoengaren uit India waar boeren een betere prijs voor krijgen. 013 Denim staat symbool voor de draden die het beste van het bedrijfsleven, cultuur, onderwijs en burgers in Tilburg met elkaar verbinden.

Opbrengsten worden ingezet om trainingen voor boeren en de coöperatie mogelijk te maken. Zo verbeteren we samen in Tilburg de positie van de Indiase boeren.

013denim

Lees meer over de Rabobank Foundation

Bekijk hoe de diverse partijen hun steentje bijdragen op youtube.com

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven