Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Tilburg en omstreken de lokale samenleving.

Sponsoring

Als grootste lokale sponsor is Rabobank Tilburg en omstreken nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs in Tilburg, Goirle, Dongen en Rijen. Wij ondersteunen verenigingen met ambitie. Niet vanaf de zijlaan, maar samen met hen. Omdat we begrijpen dat verenigingen van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Met een beperkt aantal sportverenigingen hebben we een sponsorovereenkomst en volgen we een intensief traject. Deze verenigingen zijn geselecteerd op hun ambities, uitdagingen en actieve rol in de samenleving. Het traject duurt één tot twee jaar en kan diverse vormen van begeleiding omvatten. Op dit moment zijn HC Tilburg, MHC Liberty, MHC Goirle, VOAB en Spiridon aangesloten.

Sponsoraanvragen lopen via Rabo ClubSupport (voormalige Clubkas Campagne) of het Fonds Coöperatief Dividend.

Rabobank ClubSupport

Rabobank Clubkas Campagne heet voortaan Rabo ClubSupport. De campagne krijgt een nieuwe naam en wordt dit najaar georganiseerd. In 2019 stellen we hiervoor een bedrag van 200.000 euro beschikbaar. Dit bedrag mogen onze leden, door middel van stemmen, verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Via email en onze website houden we je op de hoogte van de planning en actuele informatie.

Planning

Begin juni worden verenigingen en stichtingen per mail uitgenodigd om zich in te schrijven voor deelname aan Rabo ClubSupport. Vanwege de zomerperiode kan ingeschreven worden tot begin september. Van 27 september tot 11 oktober kunnen leden van de Rabobank Tilburg en omstreken (ouder dan 12 jaar) hun stem uitbrengen op de favoriete clubs. Het bekendmaken van de resultaten vindt medio oktober 2019 plaats.

Fonds Coöperatief Dividend

Via het Fonds Coöperatief Dividend steunt onze bank grote, vernieuwende, niet-commerciële projecten die onze regio blijvend versterken. Met deze samenwerking kunnen we zo maatschappelijke en duurzame doelen waarmaken. Verzoeken dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 • Economische vitaliteit / ondernemerschap
 • Zelfredzaamheid
 • Vitale woon- en leefomgeving
 • Voeding

Nota bene: Ondersteuning van reguliere activiteiten van verenigingen of stichtingen vindt plaats via Rabo ClubSupport.

Aanvragen

Bij elke aanvraag kijken we zorgvuldig of en hoe we aan de aanvraag kunnen voldoen. Soms schakelen we ook onze netwerken in. Wij ondersteunen alleen projecten waar meerdere partijen een steentje aan bijdragen.

Voorwaarden

Jaarlijks ontvangen wij veel donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. We hanteren de onderstaande uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een sluitende begroting.

 • Het project past bij de doelstelling van het Fonds Coöperatief Dividend.
 • Het project vindt plaats in Tilburg, Dongen, Rijen of Goirle en de organisatie van het project is hier gevestigd.
 • De aanvragende partij is een vereniging of stichting en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De vereniging of stichting is klant bij Rabobank Tilburg en omstreken.
 • Het project is nog niet gestart of afgerond.
 • De donatie dekt niet de volledige projectkosten. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen. De zelfwerkzaamheid van een vereniging of stichting dient te worden aangetoond.
 • De donatie is eenmalig.
 • De organisatie brengt tijdens en na afloop van het project schriftelijk verslag uit over de voortgang en het resultaat.
 • Bij een toekenning kan Rabobank Tilburg en omstreken aanvullende voorwaarden stellen.

Wij doneren niet aan:

 • Individuen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Vaste kosten die op de begroting staan, zoals de huur van een gebouw, energiekosten of verzekeringskosten.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven