Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Ondersteuning betekent voor Rabobank Waterland en Omstreken méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om in verbinding te zijn met de lokale samenleving. U komt ons tegen bij lokale initiatieven op het gebied van sport, leefbaarheid, zorg en welzijn, financiële educatie, duurzaamheid, economische vitaliteit en cultuur. Daarbij streven we naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Zo hebben we een aandeel in elkaar. De mogelijkheden voor ondersteuning zijn: Rabo ClubSupport, Rabo Verenigingsondersteuning en Coöperatiefond. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

De gedachte achter Rabo ClubSupport is dat leden van de Rabobank inspraak hebben in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting!

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

De coöperatieve Rabobank gelooft in het belang en de kracht van verenigingen en ziet hen als het cement van onze samenleving. De verenigingen en stichtingen verbinden mensen uit alle lagen en leeftijden met elkaar en dragen hiermee bij aan een meer tolerante samenleving en aan meer sociale cohesie.

Verenigingen kampen met een teruglopend aantal vrijwilligers, financiële bijdrages van lokale overheden, leden en ook met een veranderend consumptiegedrag en de wens van de samenleving voor een meer maatschappelijke rol voor de vereniging. Dit vraagt om een nieuwe toekomstbestendige aanpak.

Door verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en op bestuurlijk, financieel en maatschappelijk vlak, kan Rabobank een groot verschil maken. In samenwerking met diverse partners uit sport (NOC*NSF) en cultuur (Kunstbende) geeft de Rabobank sponsoring meer impact en maatschappelijke relevantie en bouwt zo aan een sterkere samenleving waarin ook klanten het beter hebben.

Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bestaat uit twee onderdelen: zichtbaarheid en inhoudelijk. Het eerste onderdeel, zichtbare tegenprestaties, bestaat voornamelijk uit zichtbaarheid zoals boarding, vlaggen, banieren, kleding, website en dergelijke. Het tweede onderdeel bestaat uit de inhoudelijke begeleiding van het invullen van de ambities van de vereniging, club of stichting. Deze ondersteuning bestaat uit het begeleiden van processen om te komen tot een concrete invulling van ambities van de vereniging.

We bieden deze ondersteuning aan ongeveer 10 verenigingen. Basketbalvereniging Derba, Handbalvereniging SV Gratdijk, Stichting Purmerends Museum, Tennisvereniging Ilpendam, Waterlandse Hockeyclub, Handbalvereniging Vido, Stedelijk Orkest Purmerend, Rugbyclub Waterland, WZ&PC en het Cultuurhuis Wherelant hebben ondersteuning ontvangen. Heb je ook interesse in deze vorm van ondersteuning? Neem dan contact met ons op via ons email: communicatie.waterland@rabobank.nl.

Mail ons

Coöperatiefonds

Het Rabo Waterland Coöperatiefonds omvat alle investeringen (kennis, advies, netwerken, faciliteiten en munten) die worden gedaan ter verbetering van de economische en maatschappelijke omgeving waarbij de focus ligt op de hieronder genoemde thema’s uit de maatschappelijk agenda van de bank:

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een doelomschrijving, recent financieel verslag en een sluitende begroting.

Aanvragen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen::

De aanvraag komt van een vereniging of stichting met een bereik van meer dan 200 personen; De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; De organisatie is klant van Rabobank Waterland en Omstreken; De organisatie is actief in het werkgebied van de bank (Gemeente Purmerend, Beemster, Edam-Volendam en Waterland en het deel oostelijk Wijdewormer en gebied Graft-De Rijp); De organisatie betaalt een deel van de kosten zelf of komt uit andere bronnen. De bijdrage wordt betaald na realisatie van het project of activiteit; De organisatie brengt verslag uit over het resultaat van de activiteit; De Rabobank heeft het recht om achteraf te controleren wat er met de bijdrage is gedaan; Passend in het beleid van Rabobank.

Niet in aanmerking komen:

Projecten met als doel winst maken; Projecten met een politiek of religieus doel; Kosten die geschikt zijn voor subsidie vanuit de overheid; Persoonlijke doelen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekendNog niet bekend

Aanvraag indienen