Sponsoring en donaties

Rabobank West-Brabant Noord vindt het belangrijk om een aandeel te leveren in de economie en bij lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Want samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Coöperatiefonds

We vinden het belangrijk om de lokale economie, het culturele leven of de samenleving te verbeteren. Met het Coöperatiefonds ondersteunen we projecten en activiteiten met dit doel in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge en de kern Dinteloord met een donatie. Bij deze donatie is er geen tegenprestatie nodig. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Aanvragen voor een donatie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvrager heeft een bancaire relatie met Rabobank West-Brabant Noord. 
 • De aanvraag past bij de identiteit van de Rabobank en dient een ledenbelang, of past bij de wensen en of verwachtingen van onze leden. 
 • Het project vindt plaats in het werkgebied van de bank.  
 • Het project heeft een sociaal economisch doel. 
 • Het project bevordert de leefbaarheid van deze regio.
 • De aanvraag bevordert samenwerking en/of samenhang in de lokale en/of regionale gemeenschap. 
 • Geld is een belangrijke succesfactor, maar is niet allesbepalend. Enthousiasme en overtuiging zijn minstens zo belangrijk.
 • Een plan moet goed doordacht zijn. Met de financiële haalbaarheid op korte en lange termijn duidelijk in beeld. 
 • Het project is duurzaam.
 • Het project is zo mogelijk een nieuw initiatief. 
 • Projecten die thuishoren bij de reguliere activiteiten van de organisatie komen niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds. 
 • Het project is voor een brede doelgroep van toepassing. 
 • Er moet een algemene gedragenheid voor zijn binnen de bank en/of leefgemeenschap. 

Welke financiële criteria gelden bij een aanvraag?

 • Het project wordt ‘mede’ mogelijk gemaakt door het Coöperatiefonds van Rabobank West-Brabant Noord. Dat betekent dat er geen 100 % bijdrage wordt verstrekt. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een deel uit andere bronnen. 
 • Uitkering vindt plaats bij daadwerkelijke realisatie van de aanvraag en binnen twee jaar na de toezegging (= datum directiebesluit). 
 • De aanvrager komt maximaal één keer per drie jaar voor een bijdrage in aanmerking. Hiervoor wordt de datum van het directiebesluit aangehouden. 
 • De aanvrager kan slechts één keer een beroep doen op het Coöperatiefonds voor een specifiek project. Als het project wordt herhaald, zal er geen bijdrage meer worden verleend vanuit het Coöperatiefonds. 
 • De aanvrager staat bestedingscontrole toe. 
 • Het project moet financieel haalbaar/realiseerbaar zijn en mag niet al gerealiseerd zijn.
 • De bijdrage is maximaal € 10.000,-. 

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Aanvragen voor eigen feesten en partijen (zoals een jubileum). 
 • Gevaarlijke of milieubelastende sporten/activiteiten/vervoersmiddelen. 
 • Aanvragen van organisaties of voor projecten die maatschappelijk discutabel of conflictgevoelig zijn. 
 • Aanvragen voor onderhoud en restauratie van gebouwen. 
 • Verzoeken met een uitsluitend politieke of religieuze doelstelling. 
 • Verzoeken tot het aanvullen van exploitatietekorten. 
 • Aanvragen voor projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie.

Commissie coöperatief dividend

De commissie coöperatief dividend bestaat uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank. Zij beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. In maart, juni, oktober en december worden aanvragen door de beoordelingscommissie in behandeling genomen. De sluitingsdatum is op 1 maart, 1 juni, 1 oktober en 1 december. Aanvragen die later binnenkomen worden behandeld in de eerstvolgende periode.

Voorbeelden van donaties uit het Coöperatiefonds

 • De botanische tuin, het Arboretum in Oudenbosch, kreeg een bijdrage voor het realiseren van een dak met beplanting op hun loods. Met deze natuurlijke isolatie blijft de loods ’s zomers koel en ’s winters warm. 
 • Stichting Surplus Welzijn kreeg een bijdrage voor een Riksja fiets. Daarmee maken zij fietstochten door de omgeving met ouderen en fysiek en verstandelijk beperkte inwoners.
 • Korfbalvereniging CKV DSO Klundert kreeg een bijdrage voor zonnepanelen op het dak van het clubhuis, zodat zij een duurzame vereniging kunnen zijn. 

Aanvragen

Als u een donatie wilt aanvragen moet u het aanvraagformulier volledig invullen. Daarnaast hebben we de volgende zaken nodig:

 • Een kostenbegroting van het project, waaruit blijkt wat de totale kosten zijn en hoe deze gefinancierd gaan worden.
 • Een offerte van eventuele middelen die nodig zijn.
 • De jaarbegroting.
 • Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie van de oprichtingsakte of de meest recente statuten van uw vereniging of stichting.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie.

Stuur een e-mail

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank West-Brabant Noord doneert vanuit het Coöperatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank draagt het lokale verenigingsleven een warm hart toe. Zij versterken de lokale samenleving en zijn van belang voor de leefbaarheid in onze regio. Al jaren organiseren we de Rabobank Clubkas Campagne voor verenigingen en stichtingen. Met deze campagne beslissen de leden mee in de verdeling van het budget.

Een nieuw jasje

De afgelopen jaren konden clubs zich in december aanmelden voor de campagne. In 2019 krijgt de Clubkas Campagne een nieuw jasje. Hiermee verandert ook de periode waarin de campagne gehouden wordt: oktober 2019. Op deze manier vindt de campagne bij alle Rabobanken tegelijk plaats.

Sponsoring

Per jaar sluit Rabobank West-Brabant Noord een beperkt aantal sponsorovereenkomsten met partijen en evenementen. Wij helpen hen met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit. Voor sponsoraanvragen hanteren we een aantal  uitgangspunten.

Voorwaarden sponsoring

 • De activiteit vindt plaats in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge of het dorp Dinteloord
 • De organisatie is een vereniging of stichting
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie is klant van Rabobank West-Brabant Noord
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar
 • De activiteit stimuleert sport of cultuur in ons werkgebied

We sponsoren geen

 • Feesten en jubilea
 • Persoonlijke doelen
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu
 • Inzamelingsacties
 • Landelijke en internationale organisaties
 • Activiteiten die door een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker worden gesponsord

Voorbeelden sponsoring in Etten-leur

 • Pré-BOV en BOV-trofee, Etten-Leur
 • Eventing Etten-Leur
 • Wielerronde Etten-Leur

Voorbeelden sponsoring in Halderberge

 • Ondernemersgala Halderberge
 • Cultureel centrum Fidei et Arti
 • Smaakvol Halderberge

Voorbeelden sponsoring in Moerdijk

 • Wielerronde Zevenbergen
 • Jeugdronde Moerdijk
 • Stichting Cultuur Moerdijk

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven