Sponsoring en donaties

Growing a better world together. Met Rabo ClubSupport, Win! win-kans! en Sponsoring versterkt Rabobank West-Brabant Noord de lokale samenleving.

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Als coöperatieve bank doen we daarom graag iets terug. Met Rabo ClubSupport investeren we een deel van onze winst in lokale clubs en verenigingen.

Meer informatie over Rabo ClubSupport

Rabobank Win! win-kans!

Heb jij maatschappelijke idealen? Dan wil Rabobank daar aan meebetalen! Rabobank WBN geeft een deel van de winst terug aan de samenleving. Heeft jouw vereniging of stichting een goed idee? Bijvoorbeeld het verduurzamen van je clubhuis met zonnepanelen, een innovatief project voor jongeren of om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? En zoek je naar financiële middelen om dit idee te realiseren? Dien het dan in bij Rabobank Win! win-kans!, het initiatief van Rabobank West-Brabant Noord. Het project moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

 • De aanvragende stichting/vereniging heeft een KvK nummer en moet klant zijn van Rabobank West-Brabant Noord of de intentie hebben om klant te worden;
 • Het project dient ten goede te komen voor een brede doelgroep in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge of de kern Dinteloord;
 • Het project wordt ‘mede’ mogelijk gemaakt door dit fonds. Dat betekent dat er geen 100% bijdrage wordt verstrekt. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten en haalt een deel uit andere bronnen.
 • De aanvrager komt maximaal één keer per drie jaar voor een bijdrage in aanmerking.
 • De aanvraag past bij de coöperatieve missie van de Rabobank en dient een ledenbelang, of past bij de wensen en of verwachtingen van onze leden.
 • De aanvraag bevordert samenwerking en/of samenhang in de lokale en/of regionale gemeenschap.
 • Geld is een belangrijke succesfactor, maar is niet allesbepalend. Enthousiasme en overtuiging zijn minstens zo belangrijk. Een plan moet goed doordacht zijn. Met de financiële haalbaarheid op korte en lange termijn duidelijk in beeld.
 • Het project is duurzaam.

Welke financiële criteria gelden bij een aanvraag?

 • Het project wordt ‘mede’ mogelijk gemaakt door Rabobank West-Brabant Noord. Dat betekent dat er geen 100 % bijdrage wordt verstrekt. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten en haalt een deel uit andere bronnen.
 • Uitkering vindt plaats bij daadwerkelijke realisatie van de aanvraag en binnen twee jaar na de toezegging.
 • De aanvrager komt maximaal één keer per drie jaar voor een bijdrage in aanmerking.
 • De aanvrager kan slechts één keer een beroep doen op het Rabobank Win! win-kans! voor een specifiek project. Als het project wordt herhaald, zal er geen bijdrage meer worden verleend.
 • De aanvrager staat bestedingscontrole toe.
 • Het project moet financieel haalbaar/realiseerbaar zijn en mag niet al gerealiseerd zijn.
 • De bijdrage voor duurzame investeringen is maximaal € 2.500,- 
 • De bijdrage is maximaal € 5.000,-.

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Projecten die het belang of imago van de Rabobank kunnen schaden;
 • Projecten met een uitsluitend commercieel, politieke of religieuze doelstelling, of die het milieu onnodig belasten;
 • Aanvragen voor eigen feesten en partijen (zoals een jubileum);
 • Verzoeken om exploitatietekorten aan te vullen.
 • Gevaarlijke of milieubelastende sporten/activiteiten/vervoersmiddelen.
 • Aanvragen van organisaties of voor projecten die maatschappelijk discutabel of conflictgevoelig zijn.
 • Projecten die thuishoren bij de reguliere activiteiten van de organisatie komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Commissie

De commissie coöperatief dividend bestaat uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank. Zij beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen voor Win! win-kans! 1x per kwartaal worden de aanvragen door de commissie in behandeling genomen. De sluitingsdatum is op 1 maart, 1 juni, 1 oktober en 1 december. Aanvragen die later binnenkomen, worden behandeld in de eerstvolgende periode.

Aanvragen

Als je een bijdrage bij Rabobank Win! win-kans! wilt aanvragen dien je het aanvraagformulier volledig in te vullen. Daarnaast hebben we de volgende zaken nodig:

 • plan van aanpak
 • financiële onderbouwing (uitgewerkte begroting van de activiteit of het project)
 • een tijdsplanning
 • uittreksel van de Kamer van Koophandel

Heb je vragen of heb je hulp nodig bij het invullen van je aanvraag? Dan kun je contact opnemen met de afdeling Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie

Stuur een e-mail

Sponsoring

Per jaar sluit Rabobank West-Brabant Noord een beperkt aantal sponsorovereenkomsten met partijen en evenementen. Wij helpen hen met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit. Voor sponsoraanvragen hanteren we een aantal  uitgangspunten.

Voorwaarden sponsoring

 • De activiteit vindt plaats in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge of het dorp Dinteloord
 • De organisatie is een vereniging of stichting
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie is klant van Rabobank West-Brabant Noord
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar
 • De activiteit stimuleert sport of cultuur in ons werkgebied

We sponsoren geen

 • Feesten en jubilea
 • Persoonlijke doelen
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu
 • Inzamelingsacties
 • Landelijke en internationale organisaties
 • Activiteiten die door een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker worden gesponsord

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur