Sponsoring en donaties

Rabobank West-Brabant Noord vindt het belangrijk om een aandeel te leveren in de economie en bij lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Want samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank West-Brabant Noord doneert vanuit het Coöperatiefonds en de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne

Breng uw stem uit van 4 t/m 16 april!

Ruim 400 clubs doen dit jaar mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Vanaf woensdag 4 april tot en met maandag 16 april 2018 kan er door leden van onze bank gestemd worden. Stemt u ook op uw favoriete club(s)? 

€ 150.000 beschikbaar

Dit jaar verdelen wij € 150.000 én er is € 10.000 extra beschikbaar voor de beste wederkerigheidsvoorstellen. Dit is een activiteit/project dat ten goede komt aan een doelgroep buiten de eigen club. 

Campagne voeren en stemmen

De deelnemende verenigingen en stichtingen voeren, vanaf het moment van inschrijven tot en met de stemperiode, campagne onder clubleden, vrienden, familie en kennissen. Want elke stem is geld waard! Leden ontvangen een kaart/email met persoonlijke stemcode. Daarmee brengen zij ieder 5 stemmen uit, waarvan maximaal twee op dezelfde club.

Uitslag

Informatie over de uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne en het uitreiken van de cheques vermelden wij op een later moment op deze website. 

Veelgestelde vragen

Algemeen

Lidmaatschap

Voorwaarden

Stemmen

Wederkerigheid

Belangrijke data

 • 8 december 2017: start inschrijfperiode
 • 1 maart 2018: laatste dag inschrijven 
 • 4 april t/m 16 april 2018: stemperiode

Coöperatiefonds

We vinden het belangrijk om de lokale economie, het culturele leven of de samenleving te verbeteren. Met het Coöperatiefonds ondersteunen we projecten en activiteiten met dit doel in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge en de kern Dinteloord met een donatie. Bij deze donatie is er geen tegenprestatie nodig. Wel moet het project aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Aanvragen voor een donatie moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvrager is klant van Rabobank West-Brabant Noord.
 • De activiteit is voor een breed publiek en vindt plaats in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge of in de kern Dinteloord
 • De vereniging of stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Rabobank West-Brabant Noord draagt niet alle kosten van het project. De aanvrager zoekt zelf naar andere middelen.
 • Het project is financieel haalbaar.
 • De aanvrager kan slechts één keer per project een donatie aanvragen.
 • Rabobank West-Brabant Noord mag achteraf controleren waar het geld naartoe is gegaan.
 • Het project is binnen twee jaar na toekenning van de donatie gerealiseerd.
 • Rabobank West-Brabant Noord kan aanvullende voorwaarden stellen.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project is geen garantie voor toekenning van een donatie.
 • De aanvrager komt maximaal één keer per drie jaar voor een bijdrage in aanmerking.

We doneren niet aan:

 • Personen.
 • Feesten en jubilea.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Gevaarlijke of milieubelastende projecten.
 • Kosten die onder de normale exploitatie vallen.
 • Projecten die al gerealiseerd zijn.

Commissie coöperatief dividend

De commissie coöperatief dividend bestaat uit ledenraadsleden en medewerkers van de bank. Zij beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. In maart, juni, oktober en december worden aanvragen door de beoordelingscommissie in behandeling genomen. De sluitingsdatum is op 1 maart, 1 juni, 1 oktober en 1 december. Aanvragen die later binnenkomen worden behandeld in de eerstvolgende periode.

Voorbeelden van donaties uit het Coöperatiefonds

 • Voetbalvereniging Noordhoek kreeg een bijdrage voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het clubgebouw.
 • Basisschool De Klinkert in Oudenbosch kreeg een bijdrage voor het realiseren van De Schoolpleinwinkel. Kinderen leren hiervoor producten in te kopen, reclame te maken , acties uit te zetten en producten te verkopen.
 • Speeltuinvereniging Kindervreugd in Willemstad kreeg een bijdrage voor de inrichting van een ontmoetingsplek voor eenzame en oudere mensen en het vernieuwen van de speeltuin.

Aanvragen

Als u een donatie wilt aanvragen moet u het aanvraagformulier volledig invullen. Daarnaast hebben we de volgende zaken nodig:

 • Een kostenbegroting van het project, waaruit blijkt wat de totale kosten zijn en hoe deze gefinancierd gaan worden.
 • Een offerte van eventuele middelen die nodig zijn.
 • De jaarbegroting.
 • Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie van de oprichtingsakte of de meest recente statuten van uw vereniging of stichting.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie.

Stuur een e-mail

Sponsoring

Per jaar sluit Rabobank West-Brabant Noord een beperkt aantal sponsorovereenkomsten met partijen en evenementen. Wij helpen hen met onze mensen, diensten, kennis en/of geld. Als tegenprestatie vragen wij om publiciteit, netwerkmogelijkheden of het organiseren van een activiteit. Voor sponsoraanvragen hanteren we een aantal  uitgangspunten.

Voorwaarden sponsoring

 • De activiteit vindt plaats in de gemeenten Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge of het dorp Dinteloord
 • De organisatie is een vereniging of stichting
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie is klant van Rabobank West-Brabant Noord
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar
 • De activiteit stimuleert sport of cultuur in ons werkgebied

We sponsoren geen

 • Feesten en jubilea
 • Persoonlijke doelen
 • Activiteiten met een politiek of religieus doel
 • Activiteiten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek
 • Activiteiten die slecht zijn voor het milieu
 • Inzamelingsacties
 • Landelijke en internationale organisaties
 • Activiteiten die door een andere bank, verzekeraar of hypotheekverstrekker worden gesponsord

Voorbeelden sponsoring in Etten-leur

 • Pré-BOV en BOV-trofee, Etten-Leur
 • Eventing Etten-Leur
 • Wielerronde Etten-Leur

Voorbeelden sponsoring in Halderberge

 • Ondernemersgala Halderberge
 • Cultureel centrum Fidei et Arti
 • Smaakvol Halderberge

Voorbeelden sponsoring in Moerdijk

 • Wielerronde Zevenbergen
 • Jeugdronde Moerdijk
 • Stichting Cultuur Moerdijk

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven