Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. De Rabobank begon ooit als een coöperatie, om oplossingen te vinden waar iedereen beter van werd. De wereld ziet er intussen heel anders uit en onze klanten hebben andere behoeften dan toen. Maar onze mentaliteit is nog steeds hetzelfde: altijd op zoek naar manieren om onze gezamenlijke leefwereld te versterken. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Voor verenigingen die een financieel steuntje in de rug nodig hebben is er RaboClubsupport. Als coöperatieve bank investeert de Rabobank elk jaar een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen, zodat ze kunnen blijven doen wat ze doen: ons land beter maken, buurt voor buurt. Rabobank West-Friesland hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. De nieuwe campagne start in september 2021. Verenigingen/stichtingen die in aanmerking komen ontvangen een uitnodiging. In 2021 stelt Rabobank West-Friesland hier weer een bedrag voor beschikbaar.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Rabobank West-Friesland focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voor een periode van twee jaar.

Coöperatiefonds

Rabobank West-Friesland steunt veel projecten in West-Friesland die bijdragen aan maatschappelijke, sociale en culturele projecten met een uniek lokaal karakter. Heeft u een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan projecten die vallen binnen onze maatschappelijke thema’s zoals: iedereen financieel gezonder, duurzamer wonen, duurzamer groeien, duurzamere voeding. Mocht uw aanvraag niet voldoen aan de voorwaarden of heeft u advies nodig om een kwalitatieve aanvraag in te dienen. Neem dan contact op met het Vrijwilligerspunt Westfriesland. Hun adviseurs staan voor u klaar en adviseren en ondersteunen u waar nodig. Of het nu gaat over het werven van fondsen voor uw project, vragen over uw vrijwilligersbeleid of andere vragen voor uw club. Zij denken met u mee zodat uw organisatie soepel blijft draaien. Zij zijn bereikbaar via info@vrijwilligerspunt.com of 0229 21 64 99.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel is het belangrijk dat uw aanvraag aan onderstaande voorwaarden voldoet:

De aanvrager is een vereniging, stichting of coöperatie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Rabobank West-Friesland is huisbankier van de vereniging, stichting of coöperatie. De aanvraag is op de toekomst gericht en vindt plaats in het werkgebied van Rabobank West-Friesland. Binnen 1 jaar na toekenning moet de aanvraag gerealiseerd zijn. De activiteit sluit aan bij een van de thema’s; versterken lokale woongemeenschappen, iedereen financieel gezonder, duurzamer wonen, duurzamer groeien, duurzamere voeding. Het project is toekomstbestendig en duurzaam. De aanvrager is bereid om gedurende het project verslag te doen over de vorderingen van het project en eventueel hierover een presentatie te verzorgen. Overlegging van een uittreksel Kamer van Koophandel, projectplan met duidelijke maar kernachtige omschrijving van het doel, begroting en dekkingsplan, recent financieel verslag en eventuele offertes, is een vereiste. De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW. Het fonds verstrekt geen bijdragen van 100%. De aanvrager draagt zelf een deel van de kosten of haalt een substantieel deel uit andere bronnen. Rabobank mag melding maken van de donatie in haar communicatie (in- en extern). Alleen volledige verzoeken worden behandeld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige aanvraag is geen garantie. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Niet in aanmerking komen:

Indien de aanvrager de afgelopen 3 jaar al een donatie heeft ontvangen. Reguliere exploitatiekosten, vervangen van materialen behorende bij normale bedrijfsvoering, kosten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie. Loonkosten. Aanvragen die niet aansluiten bij de maatschappelijke thema's. Aanvragen voor verbouwingen of renovaties die niet aansluiten bij duurzaam wonen. Projecten met religieuze of politieke doelstellingen. Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu. Aanvragen met een winstoogmerk. Aanvragen van individuele personen. Aanvragen voor indirecte sponsoring; evenement ter inzameling van geld voor een ander project. Aanvragen voor vergoeding van kosten die al gemaakt zijn. Aanvragen van commerciële organisaties die voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten sponsoring vragen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De commissie bestaande uit ledenraadsleden, een directeur en medewerkers van onze bank, beoordeelt vier keer per jaar de nieuwe aanvragen. De aanvraag dient uiterlijk twee weken voor de behandeldatum binnen zijn. Uiterlijk twee weken na de behandeldatum ontvangt de aanvrager een reactie. In 2021 behandelt de commissie de aanvragen op:

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
25 februari 11 maart
13 mei 27 mei
5 augustus 19 augustus
28 november 11 november
Aanvraag indienen