Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Uw Rabobank steunt

Ondersteuning betekent voor Rabobank Zaanstreek méér dan geld geven. Het is voor ons een manier om in verbinding te zijn met de lokale samenleving. U komt ons tegen bij lokale initiatieven op het gebied van sport, leefbaarheid/zorg en welzijn, financiële educatie, duurzaamheid, economische vitaliteit en cultuur. Daarbij streven we naar een samenwerking die voor beide partijen van toegevoegde waarde is. Zo hebben we een aandeel in elkaar.

Mogelijkheden

 • Rabo Verenigingsondersteunining; Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bestaat uit twee onderdelen: commercieel (zichtbaarheid) en inhoudelijk. Het inhoudelijke deel bestaat uit het begeleiden van processen om te komen tot een concrete invulling van ambities van de vereniging. 
 • Rabo Clubkas Campagne; hiermee steunt Rabobank Zaanstreek verenigingen en stichtingen. Onder het motto ‘een aandeel in elkaar’ maken we verbinding met onze klanten, leden en de samenleving. Tijdens de Clubkas Campagne verdelen we een bedrag onder de verenigingen en stichtingen die klant en lid zijn. Niet de bank zelf, maar onze leden verdelen dit budget. 
 • Coöperatiefonds; met donaties uit het Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de Zaanstreek.

Rabo Verenigingsondersteuning

De coöperatieve Rabobank gelooft in het belang en de kracht van verenigingen en ziet hen als het cement van onze samenleving. De verenigingen en stichtingen verbinden mensen door alle lagen en leeftijden met elkaar en dragen hiermee bij aan een meer tolerante samenleving en aan meer sociale cohesie.

Verenigingen kampen echter met een teruglopend aantal vrijwilligers, financiële bijdrages van lokale overheden, leden en ook met een veranderend consumptiegedrag en de wens van de samenleving voor een meer maatschappelijke rol voor de vereniging. Dit vraagt om een nieuwe toekomstbestendige aanpak.

Door verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op bestuurlijk, financieel, duurzaamheid, gezondheid en maatschappelijk vlak, kan Rabobank een groot verschil maken. In samenwerking met diverse partners uit sport en cultuur geeft de Rabobank sponsoring meer impact en maatschappelijke relevantie en bouwt zo aan een sterkere samenleving waarin ook klanten het beter hebben.

Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bestaat uit twee onderdelen: commercieel (zichtbaarheid) en inhoudelijk. Het eerste onderdeel, commerciële tegenprestaties, bestaan voornamelijk uit zichtbaarheid zoals boarding, vlaggen, banieren, kleding, website en dergelijke. Het tweede onderdeel bestaat uit de inhoudelijke begeleiding van het invullen van de ambities van de vereniging, club of stichting. Deze ondersteuning bestaat uit het begeleiden van processen om te komen tot een concrete invulling van ambities van de vereniging.

In 2017 zijn we met vier verenigingen de Rabo Verenigingsondersteuning gestart en volgend jaar bieden we dit traject voor nog eens zes verenigingen aan. Heeft u interesse in deze vorm van ondersteuning? Stuur een mail naar communicatie.zaanstreek@rabobank.nl en ontvang een uitnodiging als we het traject starten.

Coöperatiefonds

Met donaties uit het Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de Zaanstreek. Donaties uit het Coöperatiefonds worden beoordeeld door een fondsbestuur, bestaande uit ledenraadsleden, leden en medewerkers van de bank. Zij komen vier keer per jaar bijeen:

 • Dinsdag 13 maart 2018
 • Dinsdag 26 juni 2018
 • Dinsdag 25 september 2018
 • Dinsdag 27 november 2018

Voorwaarden

We gebruiken de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling, met een duidelijk bestedingsdoel, een plan van aanpak en een kostenbegroting.

 • De organisatie is betrouwbaar en professioneel.
 • Het project vindt plaats in de Zaanstreek.
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving.
 • Er moet een sluitende begroting zijn.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten die als doel hebben winst te maken.
 • Religieuze of politieke projecten.
 • Projecten die tijdens de aanvraag al gestart of af zijn.
 • Projecten die steun krijgen van andere financiële instellingen.

Elk kwartaal beslist ons fondsbestuur Coöperatiefonds welke projecten een donatie krijgen. Vraag uw donatie ruim op tijd aan, uw aanvraag dient twee weken voor onze vergadering van het fondsbestuur bij ons binnen zijn. Neem voor de volledige voorwaarden en toetsingscriteria contact op met Rabobank Zaanstreek. Voor meer informatie kunt u mailen met de afdeling Marketing & Communicatie.

Uw vraag stellen

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven