Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Zaanstreek sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring vragen wij altijd een tegenprestatie. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van reclamemateriaal, banners en nieuwsberichten op de website en het voeren van een actie.

Voorwaarden

 • De organisatie is gevestigd en actief in de Zaanstreek.
 • De organisatie is klant van Rabobank Zaanstreek of wilt dit worden.
 • De organisatie is professioneel en betrouwbaar.
 • Rabobank Zaanstreek is de enige financiële dienstverlener die sponsort.
 • Iedere aanvraag beoordelen we afzonderlijk.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project of activiteit is geen garantie.
 • Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Wij sponsoren geen:

 • Personen.
 • Feesten en jubilea.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Activiteiten die een gevaar vormen voor deelnemers of publiek.
 • Activiteiten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Activiteiten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.

We nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Stuur uw aanvraag minimaal twee maanden voor de activiteit in. Na uw aanvraag hoort u binnen twee weken of uw activiteit in aanmerking komt voor sponsoring.

Een vraag stellen

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Zaanstreek doneert vanuit het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds doneert aan projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de Zaanstreek.

Voorwaarden

We gebruiken de volgende uitgangspunten voor donaties. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling, met een duidelijk bestedingsdoel, een plan van aanpak en een kostenbegroting.

 • De organisatie is betrouwbaar en professioneel.
 • Het project vindt plaats in de Zaanstreek.
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving.
 • Er moet een sluitende begroting zijn.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten die als doel hebben winst te maken.
 • Religieuze of politieke projecten.
 • Projecten die tijdens de aanvraag al gestart of af zijn.
 • Projecten die steun krijgen van andere financiële instellingen.

Elk kwartaal beslist ons fondsbestuur Coöperatiefonds welke projecten een donatie krijgen. Vraag uw donatie ruim op tijd aan, uw aanvraag dient twee weken voor onze vergadering van het fondsbestuur bij ons binnen zijn. Neem voor de volledige voorwaarden en toetsingscriteria contact op met Rabobank Zaanstreek. Voor meer informatie kunt u mailen met de afdeling Marketing & Communicatie.

Onze vergadering

Uw vraag stellen

Rabo Versterkt

Rabobank Zaanstreek ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving.

Op de landkaart van Rabo Versterkt ziet u welke projecten wij steunen.

Bekijk de kaart op Raboversterkt.nl

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven