Sponsoring en donaties

De Rabobank begon ooit als een coöperatie, om oplossingen te vinden waar iedereen beter van werd. De wereld ziet er intussen heel anders uit en onze klanten hebben andere behoeften dan toen. Maar onze mentaliteit is nog steeds hetzelfde: altijd op zoek naar manieren om onze gezamenlijke leefwereld te versterken.

Maatschappelijke thema's

Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En we kiezen ervoor om een deel van onze winst te investeren in de maatschappij. Dit doen wij op de volgende thema's:

Iedereen financieel gezonder

Duurzaam wonen

Duurzaam groeien

Duurzame voeding

Lokale maatschappelijke projecten op het gebied van de genoemde thema's kunnen ondersteund worden door Rabobank Zaanstreek. Ook hebben we een breed programma om verenigingen en stichtingen te ondersteunen.

Sponsoring

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Rabobank ondersteunt sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs. Wij benaderen verenigingen proactief en daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in het werkgebied van Rabobank Zaanstreek op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij op drie manieren; via verengingsondersteuning, via sponsorprojecten en via Rabo ClubSupport. We organiseren ook workshops en masterclasses over: Geld genereren met sponsoring en crowdfunding, Modern besturen, Vrijwilligersmanagement.

Rabo Verenigingsondersteuning

Rabobank Zaanstreek focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang. Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

Bekijk dit filmpje en ontdek de mogelijkheden van 1-op-1 begeleiding.

Sponsorprojecten

Rabobank Zaanstreek sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in ons werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een breed draagvlak. Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de Rabobank de clubs zelf benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen.

Rabo ClubSupport

Voor verenigingen die een financieel steuntje in de rug nodig hebben is er RaboClubsupport. Als coöperatieve bank investeert de Rabobank elk jaar een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen, zodat ze kunnen blijven doen wat ze doen: ons land beter maken, buurt voor buurt. Rabobank Zaanstreek hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. De nieuwe campagne start in september 2020. Verenigingen en stichtingen die in aanmerking komen ontvangen een uitnodiging. In 2020 stelt Rabobank Zaanstreek een bedrag van € 100.000 beschikbaar.

Lees hier meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Met donaties uit het Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de Zaanstreek. Donaties uit het Coöperatiefonds worden beoordeeld door een fondsbestuur, bestaande uit ledenraadsleden, leden en medewerkers van de bank. Elk kwartaal beslist ons fondsbestuur Coöperatiefonds welke projecten een donatie krijgen. Uw aanvraag dient twee weken voor onze vergadering van het fondsbestuur bij ons binnen zijn. Uiterlijk twee weken na deze vergadering ontvangt u van ons bericht.

In 2021 behandelt het fondsbestuur de aanvragen op:

 • Dinsdag 23 maart
 • Dinsdag 29 juni
 • Dinsdag 28 september
 • Dinsdag 16 november

Voorwaarden

Aanvragen voor een financiële bijdrage uit het coöperatiefonds moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag komt van een vereniging, stichting of coöperatie.
 • De organisatie is klant van Rabobank Zaanstreek.
 • De aanvraag dient voorzien te zijn van een duidelijke doelomschrijving, een plan van aanpak, een kostenbegroting en de inbreng van de betrokkenen;
 • Het project levert een bijdrage aan het economisch welzijn van, de duurzaamheid en/of de leefbaarheid van de lokale samenleving;
 • Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend, vindt plaats in het werkgebied van Rabobank Zaanstreek;
 • Het project dient bij voorkeur innovatief te zijn;
 • Voor het project zal draagvlak aanwezig moeten zijn onder de verschillende bevolkingsgroepen in de lokale samenleving;
 • Aan het project of de organisatie mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn.

Toetsingscriteria

De aanvragen voor het coöperatiefonds worden beoordeeld door het fondsbestuur coöperatiefonds op een kwartaalvergadering. Voor het bewaken van het kader, waarbinnen deze beoordeling plaats moet vinden, worden de volgende criteria gehanteerd:

 • Projecten die het belang van de bank kunnen schaden, zullen niet worden ondersteund;
 • Aanvragen ten bate van een individueel persoon komen niet in aanmerking voor ondersteuning;
 • De organisatie moet professioneel en betrouwbaar zijn;
 • Aanvragen met betrekking tot religieuze of politieke projecten worden niet gehonoreerd;
 • In het verlengde hiervan worden aanvragen voor restauratie van praktiserende religieuze instellingen niet in behandeling genomen indien deze nog in functie zijn; 
 • Aanvragen die de leefbaarheid in de samenleving aantasten, bijvoorbeeld milieubelastende projecten, worden niet in behandeling genomen;
 • Aanvragen in het kader van sponsoring vallen buiten de kaders van het coöperatiefonds;
 • Aanvragen moeten met grote waarschijnlijkheid op korte termijn (maximaal binnen één jaar) uitvoerbaar zijn;
 • Aanvragen voor projecten die reeds gerealiseerd zijn, worden niet in behandeling genomen;
 • Projecten kunnen maximaal voor drie jaar ondersteuning vanuit het coöperatiefonds in aanmerking komen; 
 • Rabobank vraagt bij toekenning van een bijdrage om een garantie ten aanzien van branche-exclusiviteit. Wij willen in onze branche - bancaire dienstverlening, maar ook verzekeringen en dergelijke - de enige ondersteunende partij van een project zijn. 
 • Uitsluitend volledige verzoeken worden in behandeling genomen;
 • Expliciete financieringstekorten worden niet ondersteund. Onder expliciete financieringstekorten worden onder andere verstaan betalingsachterstanden, verliezen en schulden. 

Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur


Service & contact

Klantenservice

Heb je een vraag? Vind het antwoord op onze online klantenservice.

Geen antwoord gevonden? Chat onderaan de pagina met onze virtuele assistent.

Bellen

Particulieren

Bedrijven

Ma-vr: 8.00-18.00 uur
Za: 9.00-17.30 uur