Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Elke vereniging en stichting heeft doelen en ambities voor de toekomst. Wij helpen je graag met het realiseren hiervan. Met Rabo Verenigingsondersteuning bieden we kennis in plaats van geld aan clubs op het gebied van sport en cultuur.

Als supporter van Sport en Cultuur biedt Rabobank i.s.m. haar partners Achterhoek in Beweging, NOC*NSF, LKCA en Kunstbende Rabo ClubSupport/VO aan. Rabobank is erg benieuwd naar de ambities van verenigingen en stichtingen. Als onderdeel van ons lokale sponsorbeleid zijn wij aan de slag om verenigingen sterker te maken. Met Verenigingsondersteuning bieden we verenigingen o.a. intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen of wil je een pitch indienen? Bezoek dan de website.

Lees meer over Rabo Verenigingsondersteuning

Rabobank Stimuleringsfonds

We geven langdurige steun aan lokale verenigingen en stichtingen en helpen vanuit het Stimuleringsfonds. Dit bestaat uit drie aparte fondsen:

Rabo ClubSupport Sociaal Maatschappelijk Fonds Fonds Economische Vitaliteit

Sociaal Maatschappelijk Fonds

Het Sociaal Maatschappelijk Fonds is gericht op aanvragen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en natuur.

Fonds Economische Vitaliteit

Het Fonds Economische Vitaliteit steunt projecten die de economie in onze regio verbeteren. De steun richt zich onder meer op de volgende onderwerpen:

vernieuwing aanmoedigen in onze regio via Universiteit Twente en Saxion. een aantrekkelijke omgeving voor ondernemers vormen. duurzaamheid en samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties aanmoedigen. lokale initiatieven ondersteunen die Rabobank Zuid en Oost Twente, haar ledenraad en haar klanten belangrijk vinden.
Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Het project heeft een maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of educatief doel. Het project is gericht op de lokale gemeenschap. De organisatie is een vereniging, stichting of comité. De organisatie bankiert bij Rabobank Zuid en Oost Twente of wil dit gaan doen. De aanvraag is voor activiteiten die plaatsvinden in Zuid en Oost Twente. Het project start binnen een jaar. De donatie is eenmalig. Het project valt binnen de normen en waarden van de gemeenschap. De organisatie is professioneel en betrouwbaar. Bij de aanvraag wordt een begroting bijgevoegd waarin de gevraagde donatie is opgenomen. Ook geeft de organisatie inzicht in de financiële positie. Bij een toegekende donatie doet de organisatie na afloop van het project verslag aan de bank van het resultaat. De organisatie is bereid om de besteding van de donatie te laten controleren. Verlenging van de donatie is mogelijk na een schriftelijk verzoek. In dat geval moet de uitbetaling plaatsvinden binnen 24 maanden na de toekenning van de donatie. Bovendien zal de aanvraag tussentijds getoetst worden. De aanvraag moet 4 weken voor de vergaderdata binnen zijn i.v.m. de voorbereidingstijd die de commissie nodig heeft.

Zeker niet in aanmerking komen:

Organisaties die de donatie willen gebruiken voor exploitatiekosten. Organisaties met commerciële doelstellingen of een winstoogmerk. Politieke of religieuze projecten. Aanvragen voor de volledige dekking van de kosten. Projecten die het commerciële belang van de bank schaden. Aanvragen die normaal door de overheid gefinancierd worden. Besloten feesten of activiteiten.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De commissie Stimuleringsfonds beoordeelt elk kwartaal alle aanvragen voor het Sociaal Maatschappelijk Fonds en het Fonds Economische Vitaliteit. Deze commissie bestaat uit leden van onze bank. U kunt een aanvraag indienen tot uiterlijk een maand voor de volgende vergadering.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekenddinsdag 9 maart 2021

dinsdag 15 juni 2021

dinsdag 21 september 2021

disndag 14 december 2021
Aanvraag indienen