Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Sponsoring

Rabobank Zuid-Holland Midden sponsort lokale verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en initiatieven die betrekking hebben op onze maatschappij.

Vanaf 2017 tot en met 2019 ondersteunt Rabobank Zuid-Holland Midden een aantal lokale stichtingen en verenigingen. Dit zijn o.a. sportverenigingen die na een lange selectieperiode zijn gekozen om i.s.m. NOC*NSF en de Rabobank een sponsortraject in te gaan. Rabobank Zuid-Holland Midden helpt de verenigingen met het opstellen en uitvoeren van een maatschappelijk of duurzaam meerjarenbeleid. Deze ondersteuning draagt bij aan de lange termijn ambities van de vereniging en daarmee aan de maatschappij.

Sponsorverzoek

Vanaf 2017 tot en met 2019 ondersteunt Rabobank Zuid-Holland Midden een aantal lokale verenigingen en stichtingen. Om deze reden is er op dit moment geen ruimte om andere sponsorverzoeken in behandeling te nemen. Graag verwijzen wij u door naar het Coöperatiefonds of Innovatiefonds. Via onderstaande links vindt u meer informatie over beide fondsen en het indienen van een verzoek.

Klik hier om naar het Coöperatiefonds te gaan.

Klik hier om naar het Innovatiefonds te gaan.

Rabo ClubSupport

Rabobank heeft een nieuwe campagne voor de financiële ondersteuning van verenigingen en stichtingen: Rabo ClubSupport. Deze campagne start medio juni 2019. Tijdens deze campagne mogen leden van Rabobank Zuid-Holland Midden hun stem uitbrengen op verenigingen of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt. Ben jij (naast dat je klant bent) al lid van de Rabobank?

Meer informatie over het lidmaatschap?

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank doneert vanuit de volgende fondsen:

 • Coöperatiefonds
 • Innovatiefonds

Coöperatiefonds

Het Coöperatiefonds doneert aan projecten die het culturele en maatschappelijke leven in het werkgebied van Rabobank Zuid-Holland Midden verbeteren. Bij donaties is geen tegenprestatie nodig.

Innovatiefonds

Wil je een aanvraag indienen voor het Innovatiefonds? Neem dan minimaal 6 weken voorafgaand aan de bijeenkomst van de themagroep Innovatiefonds contact op met ons directiesecretariaat. Dit kan via telefoonnummer (015) 275 00 00. Je wordt dan in contact gebracht met een accountmanager Bedrijven die je verder helpt met jouw aanvraag. De themagroep Innovatiefonds vergadert in 2019 op de volgende dagen:

 • 28 februari 2019
 • 30 april 2019
 • 17 september 2019
 • 10 december 2019

Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de criteria en het reglement van het Innovatiefonds die je hieronder aantreft.

Voorwaarden Innovatiefonds

Om voor een donatie in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:

 • Innovatief vermogen
  Het product, concept, proces, procedé of dienst biedt een noviteit op maatschappelijk, economisch, technisch en/of ecologisch gebied en heeft zich in de markt nog niet technisch en/of commercieel bewezen. De bijdrage uit het Innovatiefonds is daadwerkelijk bestemd om bij te dragen aan de realisatie van het idee.
 • Lokale samenleving
  Het product of dienst komt ten goede aan de lokale samenleving in het werkgebied van Rabobank Zuid-Holland Midden. Daarbij is in het bijzonder te denken aan de vitaliteit, de kwaliteit en de duurzaamheid van de leefomgeving.
 • Klantfocus
  Het product, concept, proces, procedé of dienst levert in grote mate toegevoegde waarde aan de markt/consument. Er is vraag naar.
 • Rentabiliteitsverwachting
  Het product, concept, proces, procedé of dienst zal binnen een reële termijn (3 jaar) economisch kostendekkend of winstgevend realiseerbaar zijn.
 • Zelfredzaamheid
  Er is voldoende potentie bij de aanvrager aanwezig om zelf hulpbronnen aan te boren (zoals kapitaal, arbeid, kennis) om tot verwezenlijking van de ondernemingsdoelstellingen te komen.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven