Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Zuid-Limburg West versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De vereniging of stichting is klant van Rabobank Zuid-Limburg West.De activiteiten van de vereniging of stichting vinden plaats in de gemeente Sittard-Geleen, Stein, Beek, Susteren, Maastricht, Eijsden/Margraten (specifiek oude gemeente Eijsden), Valkenburg of Meerssen.De ontvangen donatie is inclusief btw en eventueel verschuldigde schenkbelasting. Deze kunnen niet verhaald worden op Rabobank Zuid-Limburg West.Voor een overzicht met uitsluitingen, zie onze lokale website.Alle klanten die per 1 september van het betreffende jaar lid zijn van Rabobank Zuid-Limburg West mogen hun stem uitbrengen op de deelnemende verenigingen en stichtingen.Deze voorwaarden zijn van toepassing op Rabo ClubSupport van(uit) Rabobank Groep. De deelnemende vereniging of stichting aanvaardt de toepasselijkheid van de voorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.Rabo ClubSupport staat open voor verenigingen en stichtingen.De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief of cultureel doel en draagt bij aan de lokale leefomgeving.De vereniging/stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet gericht is op het maken van winst.De vereniging/stichting moet zich aanmelden om deel te nemen aan Rabo ClubSupport en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar bestedingsdoel is voor de bijdrage die ze van de Rabobank ontvangt.De activiteiten sluiten aan bij de thema's: leefbaarheid / duurzaamheid / educatie / cultuur / sport.Rabobank behoudt te allen tijde het recht om een vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot Rabo ClubSupport en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichtingDe vereniging of stichting krijgt binnen 2 weken na de inschrijving bericht of de vereniging of stichting is toegelaten dan wel uitgesloten van Rabo ClubSupport.Over de reden van toelating/uitsluiting en de opzet van Rabo ClubSupport wordt niet gecorrespondeerd.Rabo ClubSupport kan deelnemende verenigingen en stichtingen vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne rondom Rabo ClubSupport.De vereniging/stichting is verplicht om de bijdrage van Rabo ClubSupport te besteden aan maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, duurzaamheid, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van de bank moet de vereniging/stichting dit kunnen aantonen.Het bedrag dat wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting is afhankelijk van het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt en het beschikbaar coöperatief dividend van de lokale Rabobank.Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen op de verenigingen en stichtingen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging/stichting mag worden uitgebrachtDoor het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van Rabo ClubSupport worden gebruikt door Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van Rabo ClubSupport.In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal Rabobank in alle redelijkheid een besluit nemen ten aanzien van Rabo ClubSupport.Rabo ClubSupport is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.Op Rabo ClubSupport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, en in geval van een geschil is uitsluitend de rechter te Utrecht bevoegd.

Niet in aanmerking komen:

Individuele personen.Politieke of religieuze activiteiten.Donateursacties, vrienden-van en club van 100.Scholen in aanschaf van lesmaterialen.Landelijke goede doelen.Terugkerende kostenposten die in de begroting thuis horen.Investering in onroerende goederen.Evenementen of activiteiten die gevaar opleveren voor deelnemers of publiek.Evenementen of activiteiten die milieubelastend zijn.Initiatieven die al door de Rabobank en/of Rabobank Foundation worden ondersteund.

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekendNog niet bekend

Aanvraag indienen