Header-1280x560-Circulairondernemen

De circulaire economie

Het business model van de toekomst

Circulair ondernemen

De circulaire economie rukt op. Steeds meer bedrijven besteden bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen.

Laat je inspireren over circulair ondernemen

Rabobank ziet circulair ondernemen als een van de pijlers van de Nederlandse economie. Circulair ondernemen zorgt voor welvaart en welzijn. En een veerkrachtige en concurrerende economie op de lange termijn. Kortom, een toekomstbestendig economisch systeem, met bedrijven die individueel en als keten gezonde verdienmodellen hebben en daardoor goed financierbaar zijn.

Zoek je inspiratie? Bekijk dan de top 10 circulaire kansen per sector, open de Circulaire Regioscan om meer te weten te komen over circulair ondernemen in jouw regio of bekijk meer dan 100 video’s met inspirerende klantverhalen.

Rabo Circulair Ondernemen Desk

De overgang naar een circulaire economie betekent een grote omschakeling, van een lineair naar een circulair businessmodel.Hoe start je als ondernemer met circulariteit? Om ondernemers hierbij te ondersteunen hebben we een Circulair Ondernemen Desk. De desk bestaat uit een team van specialisten die je helpen met strategische vraagstukken rondom circulaire businessmodellen. Zij denken mee over de financiering en leggen verbinding met relevante partners. Op deze manier begeleiden we klanten naar bestaande en/of nieuwe oplossingen.

Benieuwd wat we voor jouw circulaire ambities kunnen betekenen? Neem contact op met je accountmanager of stuur een mail naar de Circulair Ondernemen Desk.

Duurzaam investeren met rentekorting

Is je bedrijf toonaangevend in duurzaam ondernemen? Daar zetten we graag iets tegenover: de Rabo Impactlening. Daarmee leen je met rentekorting. Met de Rabo Impactlening geven wij een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers in de zorg- en onderwijssector.

growing better world molen

Duurzame innovatie

De Rabo Duurzame Innovatieprijs is een initiatief van Rabobank en stimuleert (startende) ondernemers om van hun innovatie een succes te maken. We bieden toegang tot belangrijke netwerken, je krijgt publiciteit en de prijs vergroot je naamsbekendheid. Met het prijzengeld kun je je innovatie verder ontwikkelen.

Roadmap Circulair Financieren 2030

Rabobank heeft samen met andere financiële instellingen en de Rijksoverheid zitting in de werkgroep ‘financiering circulaire economie’. Doel is de meest prangende knelpunten aan te pakken in de opgestelde gezamenlijke actieagenda. In de Week van de Circulaire Economie 2022 is de publicatie ‘De financiële sector als aanjager van de circulaire transitie - ROADMAP CIRCULAIR FINANCIEREN 2030’ gedeeld.