M00220773-financieelgezondleven-header

Financieel gezond leven

De samenleving vraagt om steeds meer financiële flexibiliteit en zelfstandigheid. Tegelijkertijd zien we een toenemende financiële kwetsbaarheid. Zo heeft 29 procent van de Nederlanders onvoldoende spaargeld om twee maanden zonder inkomen rond te komen. Rabobank wil iedereen stimuleren om een stap te zetten naar een financieel gezond(er) leven, en is ervan overtuigd dat iedereen dat kan. Dat doen we door te inspireren en motiveren, mensen aan te zetten om meer over geld te praten en door inzicht en overzicht te geven met praktische tips en tools. We maken ook de mogelijkheden inzichtelijk om vermogen verder op te bouwen met behulp van sparen, beleggen en investeren. Daarnaast steunen en zetten we (maatschappelijke) initiatieven op die goed zijn voor onze klanten & voor het collectief. Als coöperatieve bank ondersteunen we daarmee de beweging naar een meer inclusieve samenleving waarin mensen (financieel) redzamer zijn. Met gelijke kansen voor iedereen.