Johan van Hall

Vicevoorzitter Raad van commissarissen