Petri Hofsté

Lid Raad van commissarissen

Nevenfuncties

Lid raad van commissarissen Achmea B.V. en verschillende dochterondernemingen
Lid raad van commissarissen Pon Holding B.V.
Lid raad van commissarissen en voorzitter Audit Commissie FrieslandCampina
Bestuurslid Stichting Nyenrode
Bestuurslid Vereniging Hendrick de Keyser
Lid Raad van Advies van 'Topvrouwen.nl'
Lid bestuur Impact Economy Foundation