Rabo LevensloopBeleggen

Je levenslooptegoed beleggen inzetten voor mogelijk hoger rendement

fiscaal aantrekkelijk beleggen keuze uit verschillende BlackRock mixfondsen tegoed vrij opneembaar combinatie met Rabo LevensloopSparen niet meer nieuw af te sluiten

Je kunt een deel van je levenslooptegoed beleggen. Dit kan alleen als je al een bestaande Rabo LevensloopSpaarrekening hebt met een daaraan gekoppelde rekening Rabo LevensloopBeleggen. Hiervoor boek je geld over van je rekening Rabo LevensloopSparen naar je rekening Rabo LevensloopBeleggen.

Meer lezen over Rabo LevensloopSparen

Mixfondsen

Je belegt met Rabo LevensloopBeleggen in een mixfonds van BlackRock. Dit is een zogenoemd indexfonds. De samenstelling en het beheer van het mixfonds waarin je belegt, zijn in handen van beleggingsspecialisten van BlackRock. Je bepaalt zelf hoeveel je belegt en hoeveel risico je wilt lopen. Zo’n fonds heeft als doel het rendement en risico van een beursindex nauwkeurig te volgen. Deze aanpak is goedkoop in het beheer en biedt je houvast: het fonds zal ongeveer gelijk presteren als het marktgemiddelde.

Gevolgen afschaffing Levensloopregeling per 1 januari 2022

De Levensloopregeling wordt per 1 januari 2022 afgeschaft. Als je in loondienst bent, kun je tot en met 31 december 2021 blijven sparen/beleggen en opnemen. Het levenslooptegoed mag je vrij besteden. Dit betekent dat je het levenslooptegoed ook mag opnemen voor andere doeleinden dan verlof. Je mag het levenslooptegoed ook opnemen, als je geen werkgever meer hebt. Beleg je op 31 december 2021 nog via Rabo LevensloopBeleggen? Dan verkopen wij je positie op dat moment. De opbrengst wordt dan in één keer belast. De levensloopverlofkorting die je tot 2012 hebt opgebouwd, wordt verrekend bij opname van het levenslooptegoed, of op 31 december 2021 als het gehele levenslooptegoed in één keer wordt belast.

Gezien de nog korte periode tot het einde van de regeling, vragen wij je om te overwegen of je nog wilt blijven beleggen en zo ja, of je niet meer koersrisico loopt dan als passend moet worden beschouwd bij de resterende looptijd. Dat geldt vooral als je nu belegt volgens een neutraal of hoger beleggingsprofiel (BlackRock mixfondsen 3, 4 of 5). Omdat het percentage aandelen in deze fondsen vrij groot is, is de waarde gevoelig voor schommelingen van de aandelenbeurzen. Het risico is dat een onverwachte koersdaling niet meer kan worden goedgemaakt in de resterende periode tot eind 2021. Graag bespreken wij dit met je. Neem hiervoor contact met ons op.

Fiscaal

Pas als je het levenslooptegoed opneemt, betaal je hierover belasting en premies. Het levenslooptegoed valt niet onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Bij opname van het tegoed heb je fiscaal gezien recht op een extra levensloopverlofkorting van € 215 (in 2019) voor ieder jaar dat je hebt gespaard/belegd. Vanaf 2012 bouw je geen levensloopverlofkorting meer op.

Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek

Kenmerken

Geld storten en opnemen

Je kunt via je rekening Rabo LevensloopSparen geld storten en opnemen van je rekening Rabo LevensloopBeleggen. Dit blijft mogelijk tot en met 31 december 2021. Daarna wordt de levensloopregeling afgeschaft.

Opnemen levenslooptegoed

Het opnemen van levenslooptegoed voor verlof gebeurt altijd in overleg met je werkgever. Sinds 1 januari 2013 mag je je levenslooptegoed ook opnemen voor andere doelen dan verlof. Dat heet bestedingsvrij opnemen.

Rendement

Inzicht in je beleggingen

Je krijgt doorlopend inzicht in de koersontwikkeling van je mixfonds en de status van je portefeuille via Rabo Internetbankieren en in de beleggen omgeving binnen de Rabo Bankieren App. Daarnaast zie je online een nota van iedere aan- en verkoop. Wij delen ook elke maand de resultaten van de mixfondsen.

Hetzelfde rendement als Rabo Rendemix

Het rendement van Rabo LevensloopBeleggen vind je op de pagina van Rabo Rendemix. Met Rabo Rendemix wordt namelijk ook belegd in mixfondsen van BlackRock.

Bekijk het rendement van Rabo ToekomstBeleggen

Actuele rendementen van BlackRock

Met Rabo LevensloopBeleggen beleg je in mixfondsen van BlackRock. Je vindt de actuele rendementen, een beschrijving van de risico's, voorwaarden en kosten de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) op de website van BlackRock.

Lees meer op www.blackrock.nl

Goed om te weten

Verstandig beleggen vinden we bij de Rabobank belangrijk. Daarom zijn we transparant over kosten en rendementen.

Het rendement van Rabo LevensloopBeleggen is gebaseerd op rendementsgegevens van Morningstar. Alle lopende kosten zijn hierin verwerkt, behalve de beleggingskosten van de Rabobank.
We tonen het gemiddelde rendement van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2014, met een neutraal beleggingsprofiel.Op 1 juli 2013 zijn de beleggingen binnen Rabo LevensloopBeleggen overgaan van vermogensbeheerder Robeco naar BlackRock. Het rendement in 2013 is daarom samengesteld uit de rendementen van de Robeco Mixfondsen vanaf 1 januari 2013 en de rendementen van de BlackRock Mixfondsen vanaf 1 juli 2013.
Zo werkt het

Je hebt een helder inzicht in je portefeuille in Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App. Storten en opnemen regel je via je rekening Rabo LevensloopSparen.

Orders alleen schriftelijk doorgeven

Je beleggingsorders geef je schriftelijk door aan de Rabobank Spaarbank met het opdracht- en wijzigingsformulier.

Opdracht- en wijzigingsformulier LevensLoopBeleggen (PDF)

Aan- en verkopen

Je kunt aan- en verkopen voor Rabo LevensloopBeleggen dagelijks op beursdagen opgeven. Orders die voor 10.00 uur zijn ingelegd, worden dezelfde beursdag door het fonds in behandeling genomen. Op basis van de slotkoersen van de onderliggende effecten wordt de volgende beursdag in de ochtend de koers van het fonds bepaald. Hierna wordt je order uitgevoerd en in je portefeuille zichtbaar.

Voorbeeld: Je legt maandag voor 10.00 uur je order in. Dinsdagmorgen wordt de koers van het fonds bepaald. Rond het middaguur kun je de verwerking van je order terugzien in je portefeuille en zie je tegen welke koers je order is uitgevoerd. Leg je je order maandag na 10.00 uur in? Dan kun je woensdag rond het middaguur zien tegen welke koers je order is uitgevoerd.

Aan- en verkopen kunnen worden gedaan in geldbedragen, niet in een aantal stukken. Aankooporders zijn al mogelijk vanaf € 50. Er is geen minimumbedrag voor verkooporders.

Kosten

De kosten die je betaalt voor Rabo LevensloopBeleggen bestaan uit een bedrag voor de basisdienstverlening, voor transacties en voor de kosten in de mixfondsen zelf. De kosten worden van je rekening Rabo LevensloopSparen afgeschreven. Laat hiervoor voldoende saldo op de rekening staan. Vanaf 1 januari 2016 gelden de volgende tarieven:

Basisdienstverlening0,075% per kwartaal over je gemiddeld belegd vermogen (minimaal € 6,25 per kwartaal)
Transacties0,2% over orderbedrag (met een minimum van € 0,50 en een maximum van € 150)
Extra dienstverlening (optioneel)Papieren effectennota's€ 2,25 per kwartaal
Papieren portefeuille-overzichten€ 0,75 per kwartaal
Lopende kosten in beleggingsfondsenTussen 0,27% en 0,34% over het belegd vermogen op jaarbasis

De lopende kosten geven de kosten weer die in de loop van één jaar aan het fonds worden ingehouden door BlackRock. De lopende kosten zijn verwerkt in de koers van het mixfonds en worden niet apart bij je in rekening gebracht. Naast de lopende kosten worden ook overige kosten gemaakt voor onder meer transacties binnen het mixfonds. Meer informatie over de kosten per mixfonds kun je terugvinden in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het mixfonds. De in de EBI genoemde 5% instapkosten zijn niet van toepassing op Rabobank klanten.

Voorwaarden

Het is verstandig jezelf goed te informeren voordat je gaat beleggen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Bekijk de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor de Rabo LevensloopBeleggen gelden.

Lees de productkenmerken en voorwaarden Rabo LevensloopSparen/Beleggen (PDF) Lees de toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen (PDF) Brochure Beleggen bij de Rabobank (PDF) Algemene Voorwaarden voor de Effectendienstverlening 2018 (PDF)