Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Samen werken aan een betere wereld voor mens en milieu. Dat vinden wij als Rabobank belangrijk, ook als het om beleggen gaat. Per juni 2020 bestaat Rabo Beheerd Beleggen Basis uit volledig duurzame fondsen en later dit jaar volgen ook Rabo Beheerd Beleggen Actief en Exclusief. Ga je zelf beleggen, dan kun je bij ons kiezen uit ruim 70 groene fondsen waarmee je zelf je impact kunt bepalen. Doe jij mee?

Wat betekent duurzaam beleggen bij de Rabobank?

Wij richten ons op vijf pijlers als het gaat om duurzaam beleggen.

1. Carbonreductie

Wij hebben als bank het Klimaatakkoord getekend. Dat houdt in dat we ons onder andere hard maken voor CO2 reductie. Concreet betekent het dat we in onze beheerportefeuilles fondsen hebben met een CO2 intensiteit die minimaal 30% lager is dan de wereldwijde aandelen index.

Logo UN Global Compact

2. Uitsluitingsbeleid

Ons uitsluitingsbeleid gaat verder dan alleen controversiële wapens, zoals landmijnen en clusterbommen. Wij zorgen er ook voor dat jouw geld niet wordt geïnvesteerd in tabak, kolen, teerzanden en bedrijven die de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties overtreden. Denk hierbij aan bescherming van het milieu, het tegengaan van corruptie en rechten van mensen en arbeiders.

3. Stemmen en het gesprek aangaan

Wij vinden het belangrijk om met bedrijven in gesprek te gaan over duurzame keuzes. Zo brengen wij actief zaken als milieuvervuiling, verspilling, diversiteit en beloning van het bestuur onder de aandacht bij deze bedrijven. Dit alles omdat wij geloven in verandering van binnenuit. Voor alle aandelenfondsen in de beheerportefeuilles wordt gebruik gemaakt van het stemrecht.

Logo Sustainable Development Goals

4. Duurzame thema’s

Bij de selectie van fondsen letten wij erop dat deze duurzame speerpunten van de Rabobank en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties reflecteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klimaatverandering en de energietransitie, maar ook gezondheid en welzijn. Dit geldt voor onze groene fondsen die je kunt kiezen als je zelf belegt, maar ook voor fondsen in Rabo Beheerd Beleggen.

5. Zelf je duurzame impact kiezen

Ook als je al duurzaam belegt, is het vaak mogelijk om een stap verder te gaan. Wij hebben groene fondsen die een extra accent leggen op belangrijke thema’s als klimaat, eerlijke lonen en groene innovaties en daarbij beleggen in bedrijven die het beste scoren binnen hun segment. Deze fondsen hebben andere en vaak meer uitsluitingen zoals elke vorm van wapens, fossiele brandstoffen, bont en erotische content. Je vindt deze fondsen via de fondsselector van Rabo Zelf Beleggen. Je kunt kiezen uit meer dan 70 fondsen van meer dan 20 aanbieders.

Illustratie plant in pot

“Rabobank zeer sterk op het gebied van milieu, sociaal en bestuur”

Sustainalytics onderzoek onder 378 bedrijven in de bankensector (maart, 2020)

Lever ik in op rendement als ik kies voor duurzaam beleggen?

Volgens groot wetenschappelijk onderzoek presteren duurzame beleggingen in ongeveer 90% van de gevallen gelijk of beter*. Een vergelijking tussen de MSCI All Country World Index (wereldwijd indexfonds) en de MSCI ACWI ESG Universal (indexfonds met alleen duurzame bedrijven) laat hetzelfde beeld zien.

MSCI All Country World Index vs. MSCI ACWI ESG Universal

Grafiek vergelijking duurzame beleggingen

*Friede et al, ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, 2015.

Infographic Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen zit in de lift

In 2018 was een kwart van alle beleggingen in de VS duurzaam, namelijk $ 12 triljoen. Dat is een groei van 38% ten opzichte van 2016.

Nederland

Volgens de Global Investors Survey (Schroder, 2019) belegt ongeveer 16% van de Nederlandse beleggers duurzaam.

Onze inzet voor een duurzamere wereld

Onze inspanningen om tot een duurzamere wereld te komen beperken zich niet tot beleggen. Met financiële oplossingen, inzichten, kennis en de toegang tot netwerken ondersteunt de Rabobank haar klanten bij duurzame ontwikkeling. Dat doen we al sinds het einde van de 19e eeuw. Zo organiseren wij in heel Nederland bijeenkomsten voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen en we stimuleren bedrijven om minder energie te verbruiken en afvalstromen te beperken. Bedrijven en particulieren die duurzaam willen investeren, kunnen vaak lenen tegen een lager tarief.

Logo SBI

Sustainable Brand Index: Rabobank meest duurzame bankenmerk van Nederland

Lees meer

Rishma Moennasing

“De focus op duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. Naast het financiële rendement bekijken we ook de maatschappelijke impact van onze beleggingen”

Rishma Moennasing – Hoofd Fondsen & Duurzaamheid

Klaar om een duurzame impact te maken?

Rabo Beheerd Beleggen

Laat experts voor je beleggen

Een mix van aandelen en obligaties met een wereldwijde spreiding Starten kan met ieder bedrag Lage kosten en solide rendement
Bekijk Beheerd Beleggen

Rabo Zelf Beleggen

Jij bepaalt zelf waarin je belegt

Kies zelf uit een breed assortiment, ook duurzame producten Starten kan met ieder bedrag Kosten en rendement afhankelijk van je keuzes
Bekijk Zelf beleggen
Alle artikelen