Duurzaam beleggen bij de Rabobank

Duurzaam beleggen

Als belegger wil je niet dat je geld onbedoeld terecht komt bij bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten, corruptie of het milieu. Of bij bijvoorbeeld producenten van clustermunitie of biologische wapens. Door te kiezen voor bedrijven die goed presteren op het vlak van duurzaamheid geef je als belegger een belangrijk signaal af aan het bedrijfsleven. Hierdoor investeer je in oplossingen voor belangrijke thema’s van deze tijd, zoals klimaatverandering.

Wereldkaart

Beleggen voor een betere wereld

Oog voor mens, milieu en verantwoord ondernemerschap vinden we bij de Rabobank belangrijk. Daarom is dit een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid. Wij kijken niet alleen naar de financiële resultaten van een bedrijf, maar ook naar de manier waarop de winst tot stand komt. Hoe een bedrijf omgaat met klimaatverandering, mensenrechten of corruptie zegt veel over de langetermijnvisie van een bedrijf.

Logo UN Global Compact

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij de Rabobank

Bij de Rabobank beleg je zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord. Wij kijken naar de bedrijfsvoering van ondernemingen waarin wordt belegd. Hiervoor gebruiken wij internationaal erkende standaarden en vragen fondshuizen waarmee wij samenwerken dat ook te doen. De UN Global Compact is zo’n standaard. Deze standaard bestaat uit tien uitgangspunten ten aanzien van verantwoord ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om het respecteren van mensenrechten, het vermijden van kinderarbeid, het tegengaan van corruptie en bescherming van het milieu. Wij hanteren deze principes ook als leidraad in onze algehele bedrijfsvoering.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de fondsaanbieders waarmee wij samenwerken de Principles for Responsible Investment ondertekenen. Dit is een internationaal raamwerk voor verantwoord beleggen. Als een van de eerste partijen in de markt stelden wij dit een aantal jaren geleden al verplicht. Ondertekenaars zeggen toe om mens, milieu en goed bestuur mee te wegen in hun beleggingsbeslissingen. Ook zeggen ze toe zich op te stellen als actief eigenaar. Dat wil zeggen dat er gestemd wordt op aandeelhoudersvergaderingen of dat men het gesprek aangaat met bedrijven waarin wordt belegd. Bijvoorbeeld als de prestaties op het duurzame vlak achterblijven.

Maatschappelijk verantwoord beleggen als de norm

De Rabobank is van mening dat er niet één juiste manier is om invulling te geven aan duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen. Het uitsluiten van bedrijven is niet per se de beste oplossing. Als we willen dat sectoren gaan verduurzamen, dan is een bedrijf aanspreken op zijn duurzaamheidsbeleid soms effectiever. Dat is wat wij vragen van de fondshuizen waarmee we samenwerken. De nadruk ligt bij verantwoord beleggen minder op uitsluiting dan bij duurzaam beleggen.

Uitsluiting van controversiële wapens

Er is één uitzondering op het aangaan van de dialoog. Dat zijn de fabrikanten van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biologische, chemische en kernwapens. Wij weren deze bedrijven waar mogelijk. In welke mate dat mogelijk is, hangt af van de beleggingsvorm. Je kunt bij de Rabobank geen individuele beleggingstitels van fabrikanten van controversiële wapens aankopen. Bij beleggingsfondsen, zeker indexproducten, is uitsluiting niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld omdat in alle titels van een index wordt belegd. We hebben wel steeds meer alternatieven beschikbaar voor deze producten.

Duurzaam beleggen: nog een stap verder

Wil je een stap verder gaan, kies dan voor duurzaam beleggen. Kenmerkend voor duurzame beleggingsfondsen is dat ze meer sectoren of activiteiten (denk aan tabak of pornografie) op voorhand uitsluiten, alleen in de meest duurzame bedrijven beleggen of zich focussen op duurzame beleggingsthema’s. Of een combinatie van deze elementen.

Vijf feiten over duurzaam beleggen

De Rabobank is één van de grootste aanbieders van duurzame beleggingsfondsen

De Rabobank is op het gebied van de verkoop van duurzame beleggingsfondsen en trackers een belangrijke speler in de markt. Ons aandeel in deze markt is 20 procent. Daarmee zijn we een van de grootste aanbieders van duurzame beleggingsfondsen in Nederland.* Bij de Rabobank kunt je kiezen uit ongeveer 70 verschillende duurzame beleggingsfondsen van vijfentwintig verschillende aanbieders . Dit aantal blijft groeien. 

* Bron: Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

Duurzaam beleggen levert je meer op

Vaak is er een positieve relatie tussen de duurzaamheid van ondernemingen en hun financiële prestaties of prestaties op de beurs.* Daardoor voelen wij ons gesterkt in onze overtuiging dat duurzaam beleggen dubbel kan lonen. Zowel financieel als sociaal-maatschappelijk.

Het is echter moeilijk om een algemene uitspraak te doen over de financiële rendementen van duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen kan namelijk op veel manieren. De MSCI ACWI SRI index is een duurzame index, die een aantal populaire uitsluitingen zoals producenten van alcohol, gokken, tabak en pornografie combineert met beleggingen in de meest duurzame bedrijven uit diverse sectoren. Dat is een veelgebruikte combinatie onder duurzame beleggingsfondsen. De resultaten van deze index over de afgelopen vijf jaar waren vergelijkbaar met die van de reguliere index, de MSCI ACWI index. Bij beleggingen in duurzame themafondsen of in het geval van zeer strenge uitsluitingen kunnen er wel degelijk rendementsverschillen ontstaan. Die kunnen positief of negatief uitpakken. Ook kunnen de kosten van duurzame beleggingsfondsen soms hoger zijn dan van de gewone fondsen.

Gemiddeld rendement per jaarMSCI ACWI SRI index duurzaam beleggenMSCI ACWI index beleggen
Gemiddelde sinds 31 mei 201111,38%10,94%
Gemiddelde over de afgelopen drie jaar12,78%12,17%
Gemiddelde over de afgelopen vijf jaar12,21%11,61%
2019 t/m april17,50%18,29%

De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: MSCI, t/m april 2019. Gegevens beschikbaar vanaf 31 mei 2011.

*Bronnen: Harvard Business Review: The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance, 2011. Friede et al, ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, 2015.

Duurzaam beleggen gaat verder dan alternatieve energie

Als je duurzaam belegt, kun je kiezen voor bedrijven met producten of diensten die de wereld verduurzamen. Uiteraard vallen daaronder windmolens en zonnepanelen. Maar je kunt ook beleggen in innovatieve ondernemingen met winstgevende oplossingen voor alledaagse problemen. Bijvoorbeeld een alternatieve manier om tapijttegels te installeren, waardoor minder lijm nodig is. Of slimme irrigatiesystemen die ervoor zorgen dat minder water verloren gaat door verdamping. Ook zijn er ondernemers die zich richten op de productie van enzymen voor wasmiddelen, zodat wassen op lagere temperaturen mogelijk is. Of de productie van lichtgewicht materialen voor auto’s en vliegtuigen. Zo zijn er nog meer toepassingen voor innovatief duurzaam beleggen.

Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen

Door duurzaam te beleggen kun je ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Denk aan het verlenen van microkredieten in de vorm van kleine leningen aan ondernemers in ontwikkelingslanden, het ondersteunen van biologische landbouw of het beleggen in obligaties die specifiek bedoeld zijn om klimaatverandering te bestrijden (‘green bonds’). 


Bovenstaande beleggingen zijn onder te verdelen bij ‘impact investing’. Dat is erg in opkomst. Bij deze vorm van beleggen is het realiseren van (meetbaar) sociaal-maatschappelijk rendement, naast een financieel rendement, het vertrekpunt.

Ook in opkomst zijn beleggingen die een bijdrage leveren aan het behalen van één of meer van de Sustainable Development Goals. Deze zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen vormen een wereldwijde agenda om onder meer honger, ongelijkheid en de klimaatverandering te bestrijden. Steeds meer landen, bedrijven en beleggers omarmen deze doelen die in 2030 bereikt moeten zijn.

Wij kijken doorlopend hoe we ons beleggingsassortiment kunnen aanpassen en verduurzamen om in te spelen op deze ontwikkelingen en de wensen van onze klanten.

Duurzaam beleggen steeds populairder

Wereldwijd groeide de markt voor verschillende vormen van duurzaam beleggen naar bijna 23 biljoen dollar begin 2016. Dat was een groei van 25% ten opzichte van 2014. Ook in Nederland zit duurzaam beleggen al jaren in de lift. In 1995 was het totaal duurzaam belegd vermogen van Nederlandse particuliere beleggers nog 117,5 miljoen euro. In 2015 was dat volgens VBDO toegenomen tot 15,1 miljard euro. Dat is een marktaandeel van 13%.
* Bronnen: Global Sustainable Investment Alliance en het Japan Social Investment Forum, Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling.

Duurzaam beleggen bij de Rabobank

Duurzaam beheerd beleggen

je geld wordt belegd door experts starten vanaf € 10.000 wereldwijde spreiding in duurzame beleggingsfondsen en indexfondsen striktere uitsluitingen gecombineerd met beleggingen in de meest duurzame bedrijven en duurzame thema’s
Lees meer

Duurzaam zelf beleggen

je belegt zelfstandig en zonder advies starten kan met ieder bedrag keuze uit ongeveer 70 duurzame beleggingsfondsen informatie uit Sustainalytics-analyses
Lees meer

Duurzaam advies beleggen

persoonlijk advies van je beleggingsspecialist starten vanaf € 500.000 je beslist zelf welke duurzame beleggingen je kiest inzet van Sustainalytics-analyses
Lees meer

Beleggen voor een betere wereld

De Rabobank werkt nauw samen met Sustainalytics, een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in duurzaamheidsanalyses. Zij beoordelen ondernemingen op het vlak van mens, milieu en bestuur, en vergelijken bedrijven onderling op hun prestaties. We gebruiken deze analyses bij het samenstellen van ons assortiment en beleggingsportefeuilles en stellen deze in verkorte vorm ook beschikbaar aan onze klanten.

Infographic over de inzet van de Rabobank voor een duurzamere wereld.

Onze inzet voor een duurzamere wereld

Onze inspanningen om tot een duurzamere wereld te komen beperken zich niet tot beleggen. Met financiële oplossingen, inzichten, kennis en de toegang tot netwerken ondersteunt de Rabobank haar klanten bij duurzame ontwikkeling. Dat doen we al sinds het einde van de 19e eeuw. Verduurzaming is goed voor mensen, bedrijven en gemeenschappen. Zo organiseren wij in heel Nederland bijeenkomsten voor huiseigenaren die hun woning willen verduurzamen, en stimuleren we bedrijven om minder energie te verbruiken en afvalstromen te beperken.

Voor meer informatie over ons beleid en de resultaten hiervan verwijzen wij naar:

Ons duurzaamheidsbeleid: Growing a better world together

Gert van de Paal

Columns van onze duurzaamheidsspecialist

Gert van de Paal is bij de Rabobank verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen. Hij schrijft regelmatig columns over actuele ontwikkelingen op dit gebied.

Lees de columns van Gert van de Paal

Kortom: duurzaam beleggen is de moeite waard!

je investeert in oplossingen voor belangrijke thema’s van deze tijd, zoals klimaatverandering duurzaam beleggen hoeft niet ten koste van financieel rendement te gaan bij de Rabobank kun je in een zeer groot duurzaam assortiment beleggen alle beleggingsvormenvormen zijn mogelijk: zelf, met een adviseur of door experts laten beleggen