Goud in trek

1 juli 2019 16:03

De goudprijs staat op het hoogste niveau in 5 jaar tijd door aankopen van centrale banken en de negatieve rentes in de grote delen van de obligatiemarkt. Deze ontwikkelingen vormen geen reden om anders tegen goud aan te kijken. Goud is in essentie een valuta die LT geen risicopremie biedt.

Verzend het artikel per e-mail
Goudstaven

De goudprijs staat op het hoogste niveau in 5 jaar tijd door aankopen van centrale banken en de negatieve rentes in de grote delen van de obligatiemarkt. Deze ontwikkelingen vormen geen reden om anders tegen goud aan te kijken. Goud is in essentie een valuta die LT geen risicopremie biedt.

Goudprijs grafiek

De onzekerheid over het handelsconflict heeft de afgelopen periode ook de goudprijs een impuls gegeven. Die staat inmiddels op het hoogste niveau in vijf jaar tijd. Een opvallende koper van goud is de Chinese centrale bank. Zij heeft in de afgelopen zes maanden onafgebroken goud gekocht en heeft in juni de aankopen van goud zelfs sterk opgeschroefd. De aankopen weerspiegelen de wens van de Chinezen om de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar te verminderen. De Chinese centrale bank is niet de enige centrale bank die de aankopen opschroeft. Verschillende centrale banken, in met name opkomende markten, kopen goud. De aankopen waren in het eerste kwartaal van dit jaar het hoogste in zes jaar tijd.

Dit komt nadat in 2018 centrale banken de hoogste volume goud hebben gekocht sinds 1967; vier jaar voordat de Amerikaanse president Nixon eenzijdig de koppeling van de dollar met goud beïndigde. Ook het centrale bank beleid draagt bij aan de opmars van de goudprijs. Met alsmaar lagere rentes nemen de opportuniteitskosten van goud af. Sterker nog, die zijn bij negatieve rentes zelfs positief. Zijn deze ontwikkelingen redenenen om anders naar goud te kijken? Zonder zijn emotionele waarde is goud niets anders dan een valuta, maar wel één waarvan het aanbod niet bepaald wordt door een centrale bank. Het aanbod is hiermee relatief stabiel. Tegelijkertijd rendeert goud niets en is er zoals met andere valuta geen basis om op lange termijn een risicopremie (een rendement boven de risicovrije rente) te verwachten. Het vormt wat ons betreft dan ook geen strategische beleggingscategorie.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.