Rentecurve VS duidt op recessie in 2020

5 mei 2020 13:40

Eén van de meest betrouwbare indicatoren voor een recessie is de rentecurve. Hoewel de economische data in de VS nog steeds overwegend solide ogen en bijvoorbeeld de inkoop-managersindex nog op een niveau van 59 ligt, dat eerder wijst op oververhitting dan op een recessie, raken de financiële markten steeds meer bevreesd voor de volgende recessie.

Verzend het artikel per e-mail
Rentecurve VS duidt op recessie in 2020

Rentecurve VS duidt op recessie in 2020

Dat is duidelijk zichtbaar in de rentecurve. De afgelopen maand is de rente in de VS scherp gedaald in anticipatie op het beëindigen van de renteverhogingen door de Fed in 2019. De tweejaars¬rente daalde van 2,97% tot 2,77%. De vijfjaarsrente daalde harder: van 3,09% naar 2,76%. Dat betekent dat de belegger voor het risico van een langere looptijd geen extra beloning krijgt. Dat betekent dat beleggers verwachten dat de rente in de periode 2020-2023 lager zal zijn dan daarvoor. Daarmee sorteren ze voor op een recessie.

Renteverschil VS grafiek

Het is niet zo vreemd om over enige tijd een recessie te verwachten. Als de economie de komende zes maanden een positieve groei weet vast te houden, en daar wijzen de indica¬toren nog wel op, dan evenaart de huidige cyclus de langste economische expansie van 2001 tot 2011. De kans op een recessie is zo langzamerhand wel groot aan het worden.

Nu is een basispunt lagere vijfjaars- dan tweejaarsrente natuurlijk nog niet het moment om te zeggen dat de curve invers is en een recessie voorspelt. Daarvoor wordt de tienjaarsrente met de tweejaarsrente vergeleken, want dat is de indicator die voor elke recessie van de afgelopen 50 jaar tot een inversie is gekomen. Daar is het verschil nog 0,14%-punt. Maar ook hier geldt dat het verschil is gehalveerd en dat maakt duidelijk dat de beweging in de rentemarkt significant is en daarmee zeer serieus te nemen. In februari was het verschil nog 0,78%.

Hoewel het een betrouwbaar recessiesignaal afgeeft, is het niet zo dat we daarmee de volgende recessie kunnen dateren. Het duurde minstens 9 maanden en soms zelfs bijna drie jaar voor de economie in recessie geraakte nadat het verschil tussen de 10- en de 2-jaarsrente negatief werd. De recessie die in januari 2008 begon, werd in december 2005 voorgegaan door een inverse rentecurve. In juni 1998 raakte de curve ook invers maar een recessie volgde pas in april 2001. De recessie van augustus 1990 die het gevolg was van de inval van Koeweit, werd voorafgegaan door een inverse rentecurve in december 1988. Het is dus vooral een waarschuwingssignaal dat de economie kwetsbaar is. Maar de kans is groot dat de recessie pas in 2020 daar is en nog niet in 2019, al blijft dat afhankelijk van externe schokken.

Minstens zo belangrijk is dat de beurs in de VS in de periode tussen de inversie en het ingaan van de recessie, gemiddeld genomen nog flink in waarde toenamen. De laatste vijf keer dat de inversie optrad, was de S&P500 een jaar later met gemiddeld 11,6% gestegen; van 0,4% gedaald in 2001 tot met 26% gestegen in 1989.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.