Duurzaam beleggen in nieuwe technologie

8 september 2020 11:49

Duurzaam beleggen is trending. Aan het eind van het tweede kwartaal bereikten de beleggingen in duurzame fondsen een ongekende hoogte met een totaalvermogen van ruim USD 1 biljoen. Bovendien groeide het aanbod van nieuwe duurzame fondsen. Alleen al in Europa werden er maar liefst 107 nieuwe producten gelanceerd volgens het researchbedrijf Morningstar. Een andere trend die zichtbaar is, is dat het beheer van reguliere bestaande fondsen steeds meer op een duurzame manier plaatsvindt door een ESG-beleid toe te passen. Een dergelijk beleid kan bijvoorbeeld inhouden dat bepaalde beleggingen zijn uitgesloten in een fonds.

Verzend het artikel per e-mail
Duurzaam beleggen in nieuwe technologie

Dit is een positieve ontwikkeling omdat fondsen die beleggen in hard groeiende technologische innovaties en die afgelopen jaren ook een goed resultaat hebben behaald nu ook interessant worden voor beleggers die duurzaamheid belangrijk vinden. Deze fondsen die inspelen op technologische trends voor de lange termijn zoals robotisering, digitalisering en cybersecurity hadden voorheen ongewenste beleggingen op bijvoorbeeld het gebied van wapens of in milieuvervuilende sectoren. Zeker bij passieve fondsen was het uitsluiten van controversiële beleggingen moeilijk, omdat deze een bestaande index volgen. Door de implementatie van een ESG-beleid worden ook deze fondsen nu groener.

Groene opmars bij thematische fondsen van iShares

Deze vergroening is zichtbaar bij de ETFs van iShares. Na onderzoek komt iShares tot de conclusie dat duurzaam beleggen geen rendement hoeft te kosten en op lange termijn (klimaat)risico’s vermindert. Hierdoor verbetert het risico en rendementsprofiel van fondsen. Dit heeft iShares gemotiveerd tot het doorvoeren van een aantal veranderingen bij de trackers iShares Digital Security en Automation&Robotics. Deze themafondsen zijn vergroend door de invoering van een ESG-beleid en de wegingsmethodiek is aangepast. Dit ESG-beleid houdt onder meer in dat bedrijven die de tien principes van de VN (de UN Global Compact Principles) op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie overtreden, zijn uitgesloten van belegging. Net als bedrijven die actief zijn op het gebied van controversiële wapens, tabak, thermische kolen en kernenergie.

Door deze duurzame filter gaat een aantal bedrijven uit de ETFs. Bij Automation&Robotics zijn dat bijvoorbeeld Aveva en Thermon, die diensten leveren aan de olie- en gasindustrie. Ook Albany en Jenoptik verdwijnen vanwege contracten met de defensie-industrie. Bij Digital Security valt beveiligingsbedrijf G4S eruit vanwege overtreding van de global compact regels op het gebied van mensenrechten.

Fondsen met ander type karakter

Naast de invoering van het ESG-beleid past iShares ook de wegingsmethodiek aan. Met als gevolg dat het accent van small caps naar mid en large caps verschuift. Deze toename is fors bij Automation&Robotics omdat het gewicht naar de grote beurgenoteerde bedrijven stijgt van 31% naar 67%. En qua regio’s verschuift het gewicht van Azië naar Noord-Amerika waardoor het gewicht naar deze regio stijgt met 12% en Noord-Amerika 58% van het fonds wordt. Ook bij Digital Security is de afname van smallcaps fors met een daling van 15%. Ondanks deze wijzigingen blijft iShares streven naar een puurheid van deze thema’s, want minimaal 50% van de omzet van een bedrijf moet gerelateerd zijn aan het betreffende thema. Het voordeel van deze beweging is dat de verhandelbaarheidsrisico’s en de risico’s van smallcaps van de fondsen afnemen.

Een ander pluspunt is dat er meer ruimte is voor actief eigenaarschap bij grote technologische bedrijven. Deze staan, in vergelijking met kleinere bedrijven, meer open voor een gesprek met beleggers over duurzame issues zoals het waarborgen van dataprivacy en de bescherming tegen cyberaanvallen. Vooral bedrijven die digitale betaaldiensten leveren zijn kwetsbaar hiervoor.

Als belegger krijg je wel fondsen met een ander type karakter. Naast dat de fondsen duurzaam worden beheerd, neemt het gewicht naar small caps fors af. Beleggers die hier juist bewust voor hebben gekozen missen nu de exposure naar dit type beleggingen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.