Duurzaam beleggen in technologische innovatie

6 juli 2020 13:40

Bij de trackers van iShares Digital Security en Automation&Robotics hebben eind juni grote veranderingen plaatsgevonden. Deze themafondsen zijn vergroend door de invoering van een ESG-beleid en de wegingsmethodiek is aangepast. Dit ESG-beleid houdt onder meer in dat bedrijven die de 10 principes van de VN (de UN Global Compact Principles) op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie overtreden, zijn uitgesloten van belegging. Net als bedrijven die actief zijn op het gebied van controversiele wapens, tabak, thermische kolen en kernenergie.

Meisje speelt met molentje op waterfles

Door deze duurzame filter gaat een aantal bedrijven uit de ETFs. Bij Automation&Robotics zijn dat bijvoorbeeld Aveva en Thermon, die diensten leveren aan de olie- en gasindustrie. En bij Digital Security valt beveiligingsbedrijf G4S eruit vanwege overtreding van de global compact regels op het gebied van mensenrechten. iShares vergroent deze beleggingen ook omdat uit onderzoek blijkt dat duurzame beleggen geen rendement hoeft te kosten en op lange termijn (klimaat)risico’s vermindert.

Naast de invoering van het ESG-beleid past iShares ook de wegingsmethodiek aan. Als gevolg hiervan verschuift het accent van small caps naar mid en large caps. En qua regio’s neemt het belang in de Verenigde Staten toe. Het voordeel is dat de verhandelbaarheids risico’s hierdoor afnemen. Tegelijkertijd blijft de puurheid naar de thema’s gehandhaafd, want minimaal 50% van de omzet van een bedrijf moet gerelateerd zijn aan het betreffende thema.

Een ander pluspunt is dat meer ruimte aanwezig is voor actief eigenaarschap bij grote technologische bedrijven. Deze staan – in vergelijking met kleinere bedrijven – meer open voor een gesprek met beleggers over duurzame issues zoals in het algemeen en in het bijzonder hoe zij zich gaan beschermen tegen cyberaanvallen. Vooral bedrijven die digitale betaaldiensten leveren zijn kwetsbaar hiervoor.

Deze stappen om te vergroenen en ook om meer de dialoog aan te gaan met de bedrijven om cybercrime te verminderen en dataprivacy te beschermen moedigt de Rabobank dan ook van harte aan.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.