Help mijn fonds wordt samengevoegd, wat nu?

2 september 2020 12:07

Mede door druk op de marges is de asset management industrie volop in beweging. Veel inefficiënte fondsen worden samengevoegd. Dit geldt onder andere voor een oud paradepaardje van Robeco, Hollands Bezit, dat wordt samengevoegd met een Europa fonds van Robeco en ook bij NNIP zien we een reshuffle van de sectorfondsen. Maar wat betekent het voor een belegger als een fonds opgaat in een ander product met vaak een hele andere strategie?

Verzend het artikel per e-mail
Vrouw krabt haar hoofd

Allereerst is het belangrijk om te bekijken of de nieuwe strategie aansluit bij de exposure die de belegger zoekt qua regio- en sectorwegingen. Ten tweede moet er gekeken worden naar de kosten. Gaan deze fors omhoog en is deze verhoging acceptabel of zijn er goedkopere fondsen die ook de gewenste exposure opleveren? En ook niet onbelangrijk, keert het nieuwe fonds wel of geen dividend uit of ontstaat er een dividendlek omdat het nieuwe fonds een andere juridische fondsstructuur heeft? Tenslotte bekijk of het nieuwe beheerteam een consistent en goed resultaat heeft behaald over de lange termijn. Kortom, bij een samenvoeging is een herbeoordeling van het nieuwe fonds zeker aan te bevelen om negatieve verrassingen te voorkomen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.