Duurzaamheid in het coronatijdperk

6 april 2020 13:40

Dagelijks berichten de media over de grote maatschappelijke en financiële impact van het coronavirus. De aandacht voor duurzaamheid bij bedrijven lijkt op de achtergrond te verdwijnen, maar niets is minder waar. Ook in deze tijden blijven vermogensbeheerders duurzaamheidsissues en zelfs corona gerelateerde issues onder de aandacht van bedrijven brengen. Zo is recentelijk het initiatief ‘Investor Statement on Coronavirus Response’ gestart.

Laptop met bril ernaast

Ruim 250 institutionele beleggers, die gezamenlijk meer dan USD 6,4 biljoen vertegenwoordigen, hebben dit statement al ondertekend, waaronder ASN Bank, BMO, Invesco Asset Management en Robeco. Deze beleggers vragen bedrijven met name aandacht voor het creëren van een veilige werkomgeving, zodat het personeel en relaties minder worden blootgesteld aan het coronavirus, zoveel mogelijk faciliteiten bieden om thuis te werken en indien nodig het tijdelijk sluiten van locaties.

Ook willen ze dat bedrijven werken aan een duurzame relatie met klanten en toeleveranciers door op tijd te betalen en meer coulant te zijn voor klanten, die nog niet kunnen betalen. Maar ze vragen ook naar een conservatieve financiële huishouding door een beperking van de uitgaven, het uitstellen van de terugkoop van eigen aandelen en het dividend. Door video- en telefonische vergaderingen blijven de vermogensbeheerders deze onderwerpen nu onder de aandacht brengen van bedrijven.

Daarin benadrukken ze dat goede werkomstandigheden en het omarmen van het nieuwe werken van belang is voor bedrijven. Dit heeft namelijk ook financiële voordelen, want bedrijven die al thuiswerken hebben ingevoerd zien dat hun processen door kunnen gaan waardoor minder productieverlies plaatsvindt. Bedrijven die dit niet goed hebben geregeld zien nu noodgedwongen de processen stilvallen terwijl de kosten doorlopen. Kortom: ook in het coronatijdperk blijft het gesprek aangaan met bedrijven over duurzame kwesties van groot belang. Investeren in medewerkers, goede arbeidsomstandigheden en automatisering dragen bij aan de kwaliteit van bedrijven en betere resultaten op de lange termijn.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.