Duitsland komt met eerste groene obligatie

31 augustus 2020 12:43

Polen, Frankrijk en Nederland gingen al voor en nu lanceert ook Duitsland deze week haar eerste groene obligatie. Groene obligaties worden uitgegeven om projecten te financieren die een meetbaar positieve impact hebben op het milieu. Ze hebben een aantal voordelen ten opzichte van gewone obligaties. Zo streven ze naar een positieve impact, terwijl een het rendement en risicoprofiel vergelijkbaar is. Bovendien kan met deze obligaties de carbonfootprint van beleggingen worden verlaagd. Hoewel Duitsland vrij laat is met de uitgifte van een groene obligatie, is deze stap wel belangrijk voor de markt. Doordat Duitse obligaties als het minst risicovol worden beschouwd, kan de uitgifte van deze groene obligatie als een risicovrij referentiepunt dienen om de prijs van andere groene obligaties met verschillende looptijden vast te stellen, wat een opstapje betekent naar een groene yield curve. De afgelopen jaren is de uitgifte van dit type obligaties sterk toegenomen, maar dit jaar blijft de uitgifte achter vanwege corona.

Verzend het artikel per e-mail

De verwachting is dat het aantal uitgiftes na de crisis weer kan oplopen, mede door de klimaatplannen van Europa. Zo heeft de president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde al eerder haar ambities voor een groener monetair beleid kenbaar gemaakt. Maar ook bedrijven betreden deze markt. Zo gaf Apple al eerder een groene obligatie uit om de ontwikkeling van energie-efficiente en recyclebare producten te ontwikkelen. Coca-Cola Femsa gaf een groene obligatie uit voor investeringen in een beter watermanagement, in herbruikbare materialen zoals PET-flessen en in het terugdringen van de CO2 in de productie-keten. Green bond funds bieden beleggers toegang tot deze groene markt en het draagt bij aan een goede spreiding.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.