Historische rendementen en hun toekomst

12 maart 2019 16:03

Het is goed nieuws voor beleggers dat de centrale banken vasthouden aan een lage rente en een gematigde inflatieverwachtingen. Een snelle stijging van de reële rente gaat immers vaak gepaard met een moeilijke periode voor aandelen en obligaties. Wel zijn de te verwachten rendementen gematigd. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport van Dimson, Marsh en Staunton, waarin zij de financiële markten sinds 1900 analyseren.

Rendement pijlen omhoog

Aandelen in alle 26 onderzochte markten behaalden een positief rendement. Het gemiddelde reële rendement op aandelen over de afgelopen 119 jaar bedraagt 5%, versus 1,9% voor obligaties.

Reëel rendement grafiek

De verschillen tussen landen zijn groot. De VS presteert met een reëel rendement op aandelen van 6,4%, ruim 1%-punt beter dan andere landen. Een andere conclusie van Dimson e.a. is dat de koopkrachtpariteit al 119 jaar standhoudt. Dit wil zeggen dat de valutabewegingen de verschillen in inflatie volgen. Op lange termijn is valuta-afdekking daardoor meestal niet nodig. Op korte termijn kan het echter wel waarde toevoegen, zeker bij de opkomende markten. Deze markten zijn volatieler en kennen een hoge inflatie. Door de beperkte vrije verhandelbaarheid, de lage liquiditeit en handelsbelemmeringen hebben opkomende markten immers een lage weging in de aandelenindices.

De komende jaren zal het rendement hierdoor lager zijn, maar met een verwachte risicopremie van 3% gaan Dimson e.a. nog altijd uit van het dubbele rendement op aandelen ten opzichte van kas. De depositorente is niet overal zo laag als in Europa.

Summary Edition Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook – Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.