Geen schuilplaats voor negatieve rente

2 november 2020 16:03

Nu de banken een negatieve rente gaan rekenen op grote spaarrekeningen, rijst de vraag naar alternatieve mogelijkheden. Beleggingsspecialisten moeten toch een belegging kunnen vinden zonder risico met een goede verhandelbaarheid die als alternatief voor een groot spaarbedrag kan dienen? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zo’n alternatief binnen beleggen zonder koersrisico en verlies aan dagelijkse verhandelbaarheid er niet is. Er zijn solide liquide beleggingen met een voorspelbaar koersverloop. Zo zijn institutionele beleggers in geldmarktfondsen belegd die bestaan uit solide zeer kortlopende beleggingsinstrumenten. De koersontwikkeling van zo’n beleggingsfonds is inderdaad zeer betrouwbaar, maar hij daalt wel met 0,7% op jaarbasis. Ook de Nederlandse Staat geeft kortlopend schuldpapier af tegen een dergelijke rente.

Verzend het artikel per e-mail
Duurzaam beleggen in nieuwe technologie

Dan zijn er beleggingsfondsen die wel proberen de ‘nul’ te houden. Zij beleggen in investment grade obligaties met een beperkte looptijd. Helaas kwamen die fondsen bij de uitbraak van de pandemie in moeilijkheden toen ze met grote uitstroom werden geconfronteerd. De tracker op de iShares euro bedrijfs-obligaties met een looptijd van 1-5 jaar daalde met 9,5% in koers. Uiteindelijk sprongen de centrale banken in. Nu zijn er geen goede kortlopende obligaties meer te vinden zonder negatieve rente. Obligaties van Rabobank met een looptijd tot 7 jaar hebben een negatieve rente. Er is dus geen manier om te schuilen voor een negatieve rente. Dat klanten lang geen negatieve rente zagen op hun spaar-rekening, beschermde ze al van de marktrente die negatief was en die bescherming valt nu weg. Ieder beleggingsalternatief is een luchtspiegeling en biedt of serieus koersrisico of geen liquiditeit.

Grafiek: Koers geldmarktfonds

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.