Inflatie(verwachting) neemt weer toe

17 augustus 2020 16:03

Recente inflatiecijfers in Europa en de Verenigde Staten wijzen weer omhoog. De kerninflatie, exclusief prijsveranderingen in energie en levensmiddelen, steeg in de VS van 1,2% in juni naar 1,6% in juli en in Europa van 0,8% naar 1,2% over dezelfde periode. Na de marktcrash in het eerste kwartaal daalde(n) de inflatie(verwachtingen). Beleggers begonnen te vrezen voor sterke desinflatie of zelfs deflatie, maar door de recente stijging is dit gevaar voorlopig afgewend en beleggers beginnen geleidelijk aan weer iets meer inflatie in te prijzen.

Eurobiljetten

Voor de eurozone daalde de inflatieverwachting, gemeten door een 5y5y inflatieswap, naar een niveau van 0,70% op het dieptepunt in maart, maar wist weer te herstellen naar het huidige niveau van 1,3%. Dat is ongeveer het niveau van voor de coronacrisis. Opvallend is wel dat over dezelfde periode de rente(verwachtingen) juist daalde(n). De Nederlandse rente daalde in dezelfde periode bijvoorbeeld van 0,4% naar -0,1% nu. De reële rente, uitgedrukt als de nominale rente minus de inflatie, is door deze dalende rente en oplopende inflatie negatiever geworden. Voor de VS geldt hetzelfde patroon.

Grafiek: Inflatieverwachting EUR

De inflatieverwachting daalde daar naar een niveau van 0,86% in maart en is inmiddels opgeveerd naar een niveau van 1,75% en de 10 jaars rente daalde naar een niveau van 0,70%. De negatieve reële rente en toenemende inflatie is een drijvende kracht achter beleggingen zoals goud. Ook aan inflatie gekoppelde obligaties profiteren van het oplopen van de inflatieverwachtingen ten opzichte van de nominale obligaties.

De enorme monetaire stimulans van centrale banken en overheidsstimulering vanuit overheden hebben deze inflatieverwachtingen op korte termijn weer iets doen opleven, naast toenemende vraag door het heropenen van economieën en het deels opheffen van de opgelegde coronabeperkingen. De Amerikaanse centrale bank (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) zullen alles binnen hun beleidsruimte doen om hun inflatiedoelstelling te bereiken.

Daarbij is er sprake van dat de Fed een inflatie van boven de 2% zal tolereren zonder onmiddellijk de rente te verhogen om de inflatie tegen te gaan. Daarnaast zullen bedrijven en overheden als gevolg van de coronacrisis nadenken over oplossingen om hun economieën en productieketens meer robuust te maken in plaats van meest efficient, wat prijsopdrijvend kan werken. Het verder oplopen van de inflatieverwachtingen is daarmee op (middel)lange termijn aannemelijker geworden.

Inflatiegerelateerde obligaties verdienen daarom een plek in een portefeuille als een hedge tegen inflatie, want bij stijgende inflatie presteren inflatie gerelateerde obligaties beter dan nominale obligaties. Daarnaast is de rust hersteld op perifere obligatiemarkten door ingrijpen van de ECB en het Europese herstelplan om gezamenlijke obligaties uit te geven. Dit komt ook specifiek de Europese inflatie gekoppelde staatsobligaties ten goede. Italië is namelijk een grote uitgever van deze inflatie gerelateerde obligaties.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.