Veel keuze in robotica-aandelen

17 februari 2020 16:03

Robots worden steeds vaker gebruikt en in vrijwel alle sectoren. Robotisering is een enorme groeimarkt. De winstgroei van robotproducenten neemt dit jaar naar verwachting toe tot zo’n 15%, en de waarderingen zijn niet extreem, waardoor we het thema robotica een interessante belegging blijven vinden. De volatiliteit is hoog, waarbij zowel naar beneden als naar boven grotere uitslagen dan de wereldindex te verwachten zijn. Door kleinere en mobiele robots nemen de toepassingsmogelijk-heden toe en inmiddels vervangen robots niet alleen meer zwaar, routinematig of intensief rekenwerk.

Robots in groene kas

Wereldwijd worden er ongeveer 2,5 mln industriële robots gebruikt. In 2030 kunnen dat er, volgens Oxford Economics, 20 miljoen zijn. Ook in de dienstensector zijn veel groeimogelijkheden. De vraag naar ‘pick and pack robots’, die alle internetbestellingen verzamelen, is groot. Zorgrobots en bagage verwerkende robots kennen al veel gebruikers en de ontwikkeling van de zelfrijdende auto gaat snel. De vergrijzing en loongroei maken het gebruik van robots noodzakelijk of voordelig. De winstgevendheid van robotproducenten verbetert door afnemende ontwikkelingskosten en meer schaalgrootte. Prijsdalingen van halfgeleiders en sensoren, meer rekenkracht én een langere levensduur van batterijen zorgen voor hogere winstmarges. Het verdienmodel verandert geleidelijk. Zo kondigde Philips onlangs aan dat het longkanker gaat behandelen, met behulp van de data die met alle scans worden verzameld en verbeterde technieken om een diagnose te stellen. Verder kunnen servicecontracten een steeds groter deel van de omzet worden.

Grafiek: Robotica aandelen

Het ene Robotica fonds is het andere niet

Beleggers die willen inspelen op de ontwikkelingen binnen Robotica, kunnen dit het beste doen door te beleggen in fondsen en trackers. Dit beperkt het specifieke risico verbonden aan robotica aandelen. De uitschieters in individuele robotica aandelen kunnen namelijk groot zijn en een belegging in een breed gespreid mandje dempt de grillige performance van individuele robotica aandelen. Over het algemeen selecteren actieve fondsen via een bottom-up strategie aantrekkelijke bedrijven. Het verschil tussen actief en passief beleggen via een tracker blijkt met name in de omvang van de bedrijven. Een tracker selecteert bedrijven die minimaal 50% omzet uit het thema halen, is gelijk gewogen en heeft een tilt naar small caps. Een voorbeeld hiervan is de iStoxx automation en Robotics index die de tracker van iShares repliceert. Actieve fondsen, zoals die van Axa, Candriam en Pictet beleggen vooral in large en mid caps. Andere verschillen zijn de regionale exposures, waarbij passief veel minder in Amerikaanse aandelen belegt en meer in Japanse namen dan de actieve partijen. Ook het omzetcriterium dat bedrijven minimaal uit robots moet halen varieert enorm, tussen minimaal 10% en 50%, en de deelsectoren waarin belegd kan worden. Dit laatste creëert verschillen in posities in halfgeleiders, cybersecurity, dataopslag, zelfrijdende auto’s en artificiële intelligentie.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.