Obligatiemarkt ook zwaar onder druk

23 maart 2020 16:03

In de afgelopen week (data EFPR tot en met woensdag) was de uitstroom uit obligatiefondsen met USD 109 miljard. Dit was zo extreem dat zelfs de recorduitstroom uit de aandelenmarkt van USD 23 miljard in een week in het begin van deze maand ruim-schoots werd overschreden. Dat is opvallend, want het heeft er namelijk niet mee te maken dat de inflatieverwachtingen zijn toegenomen; die zijn zelfs gedaald. Ook kan het fundamenteel niet worden verklaard. Weliswaar worden er door overheden forse uitgaven aangekondigd, maar daar staan ook enorme financieringsoperaties van de centrale banken tegenover.

Beursscherm covid

Beleggers hebben massaal op de verkoopknop gedrukt. Er is een enorme toestroom in geldmarktproducten, die er zelfs voor heeft gezorgd dat de korte rentetarieven in de dollarmarkt negatief zijn geworden. De consequenties voor de obligatie-categorieën zijn enorm. De Bloomberg Barclays Euro Aggregate, waarin alle obligaties met een investment grade rating zijn opgenomen, daalde deze maand met 6,2%. Bedrijfsobligaties daalden met bijna 15%, maar ook staatsobligaties liggen onder druk, waardoor de rente oploopt. De tienjaarsrente in Nederland is daardoor bijvoorbeeld niet langer negatief. Ook in de Verenigde Staten liep de lange rente hard op met een stijging van 0,31% vanaf het dieptepunt naar 1,14% in een week tijd. Een dergelijke volatiliteit is ongekend voor obligaties.

Grafiek: Sterke omslag europese rente

In theorie is een dergelijke omslag naar een steile rentecurve een gunstig signaal als de markt zich voorbereidt op een aantrekkende economische groei, maar daar is nu geen sprake van: het is een teken van grote onzekerheid over de toekomst. Zo vindt de rentestijging plaats bij een afname van de inflatieverwachting, terwijl dat doorgaans andersom is. De oplopende kredietopslagen zijn daar ook een helder signaal van. De spreads op investment grade obligaties liepen met 1,2%-punt op, alsof beleggers rekening houden met tien keer zoveel kredietverliezen als tijdens de Grote Financiële Crisis in 2008.

Uiteraard wordt de hoog risico categorie het hardst geraakt. High yield bedrijfsobligaties staan 25% lager deze maand. Obligaties van de meest kwetsbare energiebedrijven vielen van 100% naar 20%, terwijl de terugwinning bij een eventueel faillissement hoger kan uitpakken dan dat.

Ook obligaties van banken kregen rake klappen. Zelfs kortlopend senior papier ging in de uitverkoop. De index voor de diep achtergestelde bufferobligaties (coco’s) daalde met ruim 20%. Een recent uitgegeven coco van BNP noteert nu op 65%. Dergelijke obligaties geven nu een rendement van 10%. Toch is het hoogst onwaarschijnlijk dat banken nu omvallen door alle financiering en steun die hun wordt geboden, zodat zij de ondernemers in de coronacrisis overeind kunnen houden.

Convertibles hebben de klap op de aandelenmarkten voor ongeveer 30% gevolgd dit jaar, terwijl ze vorig jaar 50% van de stijging hebben geprofiteerd. Er is een premie in gekomen. Obligatiebeleggers moeten nu hun wonden likken in de weten-schap dat ze niet kunnen profiteren van onrust op de aandelen-markten, zoals in de vorige crisis het geval was. Het goede nieuws is dat er eindelijk weer rendement in het verschiet ligt.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.