Banken kunnen iets aandeelhoudersvriendelijker worden

16 december 2019 16:03

De eerste persconferentie van Christine Lagarde van de ECB kreeg veel aandacht, maar had geen grote beleggingsconsequenties. Lagarde gaf aan dat ze het komende jaar uittrekt voor de strategische review van het mandaat en dat ze daar zo goed als iedereen bij wil betrekken. Intussen lijkt er weinig te gebeuren. De opname van het TLTRO programma (Targeted Longer-Term Refinancing Operations), dat banken goedkope funding voor kredieten geeft, verloopt teleurstellend. Er is wat opwaartse druk in de geldmarkt en het is niet duidelijk wat de ECB daaraan gaat doen.

Verzend het artikel per e-mail
ECB gebouw

Het opkoopprogramma is op een kwart van wat het vroeger is geweest. Wat wel duidelijk is, is dat Lagarde een voorstander is van beleidscoördinatie. Ze probeert de druk op de Europese overheden op te voeren om het begrotingsbeleid stimulerender te krijgen. Uit de Europese top van afgelopen weekend blijkt dat daar nog weinig vooruitgang in wordt geboekt. De grote klimaatplannen leiden nauwelijks tot nieuwe bestedingen in 2020.

Grafiek: Renteopslag coco's

Wat wel positief is, is dat de ECB donderdag aangaf dat de banken in hun kapitaaleisen, zoals die eind 2020 gaan gelden, voor 43,75% gebruik mogen maken van achtergesteld kapitaal. Daarmee volgt de ECB de Zwitserse en de Zweedse toezichthouders. Ter compensatie voor de Basel IV-eisen rondom risicovolle activa, zullen banken nu veel meer coco’s (contingent convertibles) en andere achtergestelde obligaties uitgeven, circa € 40 miljard.

Die zijn voor banken echter lang niet meer zo duur om uit te geven als voorheen. Zodoende wordt de aandeelhouder in de banken nu voor het eerst sinds de financiële crisis iets ontzien, ten koste van de obligatiehouder.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.