Het achtste wereldwonder

29 april 2019 16:03

Wereldwonderen inspireren en plezieren ons al eeuwenlang. Van de oorspronkelijke zeven wonderen bestaat alleen de Piramide van Cheops nog. Het achtste wereldwonder is minder fotogeniek, maar kan veel voor je betekenen. Dit wereldwonder, zo betiteld door Albert Einstein, gaat over de invloed van rendement op rendement. Net als bij de andere wereldwonderen neemt de waarde met de jaren toe, mits de basis niet vergaat.

Rendement pijlen omhoog

Hoe werkt rendement op rendement?

Dit is het sneeuwbaleffect waardoor je geld groeit omdat iedere volgende keer ook over alle eerdere rentebetalingen rente wordt ontvangen. Hoe hoger het rendement, des te groter het effect. Met de ‘regel van 72’ kun je eenvoudig berekenen in hoeveel jaar het geld verdubbelt. Hierbij deel je 72 door de rentestand, dus bij een rente van 4% is het vermogen in achttien jaar (72/4=18) twee maal zo hoog. De invloed van rendement op rendement is groter als je periodiek geld inlegt, dan wanneer je in één keer een groot bedrag op latere leeftijd apart zet. Bijvoorbeeld: als je vanaf je 25e verjaardag tien jaar lang € 100 per maand belegt, bereik je bij een rendement van 4% op je 75e een vermogen van ruim € 70.000. Als je op je 45e eenmalig € 15.000 inlegt, bereik je nog geen € 50.000.

Beleggen

De rente daalt wereldwijd al meer dan dertig jaar en is nu ongekend laag. De Europese Centrale Bank wil consumenten aanzetten om meer te besteden in plaats van te sparen. Maar om toekomstige uitgaven te kunnen doen of een aanvulling op je AOW op te bouwen, zijn mensen door de lage rente juist meer gaan sparen. De eerder genoemde 72-regel toont de ernst van de situatie aan. Voor een verdubbeling van je vermogen moet je tegen de huidige rente van 0,03% (spaarrente op Rabo InternetSparen) 2300 jaar sparen, terwijl dit bij een rendement van 4% al in achttien jaar wordt gerealiseerd. Beleggen kan misschien een goede keuze zijn omdat het een hoger rendement kan opleveren. Maar beleggen brengt ook risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Gebruik het achtste wereldwonder in je voordeel en laat je geld voor je werken.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.