Gezocht: vaccin voor het coronavirus

3 februari 2020 15:42

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de volatiliteit terug op de beurzen. Voor het Chinese Nieuwjaar daalde de Chinese aandelenindex CSI 300 met 4,8%. Het coronavirus wordt ook de broer van het SARS-virus, dat in 2003 uitbrak, genoemd. Toen daalde de MSCI Pacific ex Japan Index met 12,8% tussen half januari en half maart. Daarna trok de index weer bij en sloot het jaar af met een rendement van 42,5% (let wel: de uitbraak van SARS is natuurlijk niet het enige effect op deze index). Een virus kan in eerste instantie zorgen voor onrust onder beleggers, maar ten opzichte van het SARS-virus lijkt de wereld er nu beter voor te staan. Dat komt doordat we het coronavirus beter kennen door de gelijkenis met SARS en doordat de technologie om een vaccin te vinden geavanceerder is. Ook wijst de historie uit dat een vaccin misschien niet nodig is om een dergelijk virus onder controle te krijgen. Het investeren in biotech, alleen vanwege de vaccin-ontwikkeling voor het coronavirus, zien wij daarom ook als een gok. Maar voor wie gelooft in de innovatiekracht van deze sector, het nodige geduld heeft en over stalen zenuwen beschikt, is een belegging in de sector echter het overwegen waard.

Verzend het artikel per e-mail
Vaccin met spuit

Komt het vaccin uit de yoghurtindustrie?

Door virussen stierven in 2007 massaal de bacteriën in de yoghurt. Het yoghurtbedrijf Danisco, dat later werd gekocht door Dupont, is leverancier van de goede bacteriën die in yoghurt zitten. Danisco ontwikkelt al jarenlang goede bacteriën die resistent zijn tegen virussen. Het yoghurtbedrijf zorgde voor de vondst van het CRISPR-deeltje (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) in DNA. Ook ontdekte Danisco dat DNA zichzelf kan aanpassen aan de DNA-code van een virus, waardoor de goede bacteriën resistent worden. Sinds deze vondst volgen de ontwikkelingen in het opsporen, isoleren en vertalen van DNA-code zich in snel tempo op.

Half januari is de volledige DNA-code van het coronavirus in de GenBank gepubliceerd. Sindsdien zijn biotechbedrijven, waaronder Moderna Therapeutics en Inovio Pharmaceuticals, hard op zoek naar een vaccin. Ook de grotere bedrijven, zoals Regeneron en AbbVie, mengen zich in de race om een vaccin. Daarnaast buigt een wetenschappelijk team zich over het coronavirus met als doel om binnen 4 maanden een mogelijk vaccin te testen. Een ambitieuze doelstelling, want het kostte 20 maanden om een vaccin tegen SARS te testen op mensen. Tegen de tijd dat het vaccin voor SARS getest kon worden, was het al niet meer nodig. Het virus was toen al onder controle, patiënten en dieren waren in quarantaine en het virus kon zich niet verspreiden. Ook met het coronavirus zou dit scenario zich kunnen ontvouwen, waardoor een vaccin niet meer nodig zal zijn.

Beleggers kijken naar de biotechindustrie

Tijdens de uitbraak van een virus zijn de ogen van beleggers al snel gericht op de biotechnologie. Het beleggen in biotech gaat gepaard met een grote onzekerheid en een hoge volatiliteit in rendementen, waardoor spreiding verstandig is. Ook blijft het voor veel beleggers moeilijk te begrijpen en in te schatten waar ze precies in beleggen. Er worden geregeld gouden bergen beloofd, die slechts door een paar bedrijven worden waargemaakt. Daarom hebben biotechfondsen soms een externe wetenschappelijke raad, die inschat hoe succesvol een medicijn of vaccin is. Een wetenschappelijke raad is echter nog geen garantie voor succesvolle beleggingen.

Want daarnaast moeten beleggers inschatten of een onderneming een medicijn of vaccin ook succesvol kan beschermen met patenten. En of verzekeraars het middel ook daadwerkelijk vergoeden. Bovendien spelen bedrijfsmatige aspecten ook een rol. Kiest het biotechbedrijf ervoor om zelf te produceren en te verkopen, of kiest zij ervoor om een licentie aan een farmaceutisch bedrijf te verstrekken? Zorgt het biotechbedrijf dat er niet teveel cash wordt verbrand? En vult zij de kaspositie op tijd aan, bijvoorbeeld door gunstige overeenkomsten met farmaceuten? Farmaceutische bedrijven zoeken namelijk altijd nieuwe medicijnen voor verkoop en nemen soms zelfs een belang in het biotechbedrijf, waarmee ze een overeenkomst sluiten. Dat prikkelt de overnamefantasie van beleggers.

Pictet Biotech EUR fonds focust op gentherapie

Een biotechfonds dat zich richt op oncologie en geneesmiddelen voor zeldzame ziektes is het Pictet Biotech EUR fonds. Daarbij sluit het biotechfonds de bedrijven met een marktwaarde boven de USD 200 miljard (mega caps) uit. Deze mega caps hebben vaak producten in het eindstadium van de ontwikkeling of op de markt, waardoor deze bedrijven minder innovatief zijn. Het Pictet Biotech EUR fonds heeft een externe wetenschappelijke raad en is grotendeels belegd in de Verenigde Staten. Het fonds heeft namen opgenomen als Gilead Sciences, Vertex Pharmaceuticals Inc, Amgen Inc, Regeneron Pharmaceuticals Inc en Biogen Inc.

Een breder beleggend fonds met een biotechcomponent is het SPDR MSCI World Healthcare UCITS ETF EUR fonds, dat voornamelijk belegt in farmaceutische bedrijven. Veel farmaceutische bedrijven maken ook gebruik van biotechnologie. Het Pictet Health EUR fonds neemt het thema gezondheid nog ruimer door in te zetten op behoud en herstel van gezondheid. De geïndexeerde bruto rendementen van het Pictet Biotech EUR fonds en het Pictet Health EUR fonds zijn in euro weergegeven in de grafiek. De SPDR heeft een te kort track record om in de grafiek te verwerken.

Grafiek: Gezocht: vaccin voor het coronavirus

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.