Nog geen dividendherstel banken in 2021

21 december 2020 15:42

Dat de Europese Centrale Bank (ECB) de ruimte voor banken om een uitkering te doen aan aandeelhouders nog tot en met 30 september aan banden legt, zal het vertrouwen in de achtergestelde obligaties van banken vergroten. Maar voor aandeelhouders is het slecht nieuws. Zoals verwacht zette de ECB de deur op een kier voor banken om weer uitkeringen te doen aan hun aandeelhouders, maar de uitkeringen mogen in 2021 nog zeer beperkt zijn. Banken mogen maximaal 15% van de winst over 2019 en 2020 uitkeren, waar banken in het verleden vaak 40-50% van de winst uitkeerden.

Verzend het artikel per e-mail
ECB gebouw

Banken mogen ook geen voorschot nemen op hun resultaten in 2021 en een interimuitkering doen. De grens van 15% is een stuk lager dan de 25% die de Bank of England eerder afgaf. Bovendien stelt de ECB als eis dat banken maximaal 0,2%-punt aan hun kernratio mogen inboeten door de uitkering aan aandeelhouders. Zelfs voor een bank als Nordea met een meer dan 6% hoger kernkapitaal dan vereist, betekent dit een streep door het voornemen om dividend uit te keren.

Waarschijnlijk doen de meeste banken er nu beter aan om de ruimte die er is te gebruiken voor inkoop van eigen aandelen, omdat ze immers vaak wel 50% onder de boekwaarde noteren. Dividendtaxaties voor 2021 zullen fors worden verlaagd, wat de kans op koersherstel mogelijk verder naar achteren schuift. Voor de beleggers in (achtergestelde) obligaties van banken is het bericht in feite positief. Als banken de dividendbetaling hervatten, ook al is het op een laag niveau, zal de uitkering van coupons op obligaties niet in gevaar komen. Het feit dat de uitkeringen gering zijn, zorgt er bovendien voor dat het risico op een kapitaaltekort klein blijft. De obligatiehouders zijn dan ook de winnaars van deze ECB-maatregel.

Grafiek: Nog geen dividendherstel banken in 2021

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.