Thematisch beleggen - wat houdt het in?

18 november 2019 16:03

Vergrijzing, robotisering en cybersecurity zijn enkele voorbeelden van een thematische beleggingsbenadering. Deze benadering is gericht op het benutten van kansen die ontstaan door structurele economische, technologische of sociale trends die zich over een lange periode kunnen voordoen. Thematisch beleggen onderscheidt zich daarmee van een traditionele portefeuille-opbouw die meer gericht is op regio’s, beleggingsstijlen en sectoren.

Verzend het artikel per e-mail
Robot in magazijn

Waarom beleggen in thema’s?

Volgens een rapport van McKinsey (2014) omarmen steeds meer institutionele beleggers thematische beleggingsstrategieën vanwege drie voordelen die het oplevert. Ten eerste stelt het beleggers in staat om alfa te genereren, door zich te concentreren op kansen in gebieden van de economie. Dit zijn de zogenaamde ‘hotspots’, waar naar verwachting veel kapitaal in zal worden geïnvesteerd. Alfa geeft aan hoe een fonds (of aandeel) presteerde in vergelijking met de benchmark. Ten tweede zorgen de meer systematische aanpak en het diepgaander onderzoek dat nodig is voor thematisch beleggen ervoor dat de belegger meer zicht heeft op de risico’s en de rendementsdrivers binnen het thema. Als derde biedt het beleggers flexibiliteit om thematisch beleggen in een bredere portefeuille te integreren.

Grafiek - Thematisch beleggen - wat houdt het in?

Wat zijn de risico’s van thematisch beleggen?

Thematisch beleggen is geconcentreerd beleggen in een beperkt aantal bedrijven waarvan de verwachting is dat zij een bovengemiddelde groei laten zien. Dit is risicovoller dan beleggen in een breed gespreid fonds omdat een themafonds afhankelijk is van de resultaten binnen een specifiek marktsegment. Als de resultaten in het specifieke segment slecht zijn, dan blijft ook het themafonds achter. Hoewel veel van deze bedrijven mogelijk succesvol blijken, zijn er evenveel bedrijven die uiteindelijk falen. Daarbij komt dat veel themafondsen relatief hoge waarderingen hebben in vergelijking met de brede markt. Een hoge groei zorgt op lange termijn alleen voor bovengemiddelde aandelenrendementen als de impliciete groeiverwachtingen in de aandelenkoersen worden overtroffen. De snelst groeiende bedrijven hebben de neiging om tegen hogere waarderingen te handelen en bieden daardoor meestal niet het hoogste rendement op lange termijn. Kortom, op de korte termijn kan de relatief geconcentreerde aanpak van thematisch beleggen ook tot underperformance leiden.

Zijn themafondsen populair?

De laatste jaren is het vermogen in themafondsen enorm gegroeid. Toch vormen sector- en themafondsen een relatief klein deel van het totale universum aan fondsen en trackers. De groei in themafondsen wordt door slechts een handvol producten gedreven. Onderzoek van Morningstar toont bijvoorbeeld aan dat de vijf grootste thema trackers 73% van het totale vermogen in thema trackers vertegenwoordigen. Hierbinnen zijn vooral robotica trackers erg populair en vertegenwoordigen meer dan de helft van het vermogen. Andere populaire thema’s zijn water, digitalisering en cybersecurity.

Opvallend is dat de omvang van de meeste thema trackers erg klein is en zij vaak minder dan € 50 miljoen beheren. Dit laatste vormt een risico voor de belegger, omdat themafondsen die onvoldoende omvang hebben vroegtijdig door de beheerder geliquideerd kunnen worden. Dit kan ervoor zorgen dat de belegger de ‘lange termijn trend’ binnen een thema niet kan uitzitten. Volgens Morningstar heeft 35% van alle in Europa gelanceerde thema trackers de deuren inmiddels alweer gesloten. Dit percentage stijgt zelfs naar 80% wanneer er wordt gekeken naar alle thema trackers die voor 2012 zijn gelanceerd.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.