2021: goed jaar verwacht voor aandelen

7 december 2020 15:42

We verhogen de aandelenweging in de portefeuilles. We zien daarvoor aanleiding in het verwachte economische herstel in 2021, de sterke omslag van de winsten, de aanhoudende liquiditeitssteun van centrale banken en de gunstige relatieve waardering van aandelen. De zeer positieve performance van aandelen (+48%) sinds het dieptepunt van maart zien we niet als belemmering. Een groot deel van de performance dit jaar wordt verklaard door de beperkte invloed van de coronacrisis op de winstgevendheid van grote techbedrijven die juist wisten te profiteren van de versnelde digitaliseringsgolf.

Beurs

We verwachten niet dat de positieve effecten in 2021 teniet worden gedaan, maar de kracht van de koersstijging in 2020 zal waarschijnlijk niet herhaald worden. Voor de meeste bedrijven die juist veel last hebben van de coronamaatregelen, volgde deze maand ook een krachtig herstel. Voor deze ondernemingen is de recente berichtgeving over effectieve vaccins juist doorslaggevend voor een terugkeer naar normaal, al zullen bepaalde ingezette trends door corona een risico kunnen vormen voor hele industriegroepen. Het scenario waarin de coronacrisis langdurig op de winstgevendheid drukt en voor liquiditeitsproblemen kan zorgen, kan hiermee van tafel. De snellere terugkeer naar normaal betekent ook dat het winstherstel voor de achterblijvers eerder kan starten en langer kan aanhouden en koerswinsten vanaf de huidige niveaus zitten dan ook voor deze aandelen in het vat.

Voor 2021 gaan we uit van een drietal scenario’s, die ruimte geven voor een betere rendementsontwikkeling voor aandelen in vergelijking met obligaties. In ons basisscenario gaan we uit van een boventrendmatige groei van de wereldeconomie (ruim 4%) en ook een sterke omslag voor de bedrijfswinsten van ten minste 20%. Ook het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is van belang, dat al sinds 2018 voor grote volatiliteit zorgt. Met het presidentschap van Biden komt er meer rust. De vraag naar veilige beleggingen kan hierdoor verder afnemen en de “search for yield” weer toenemen. Ook het centrale bank beleid wereldwijd blijft een belangrijke pijler voor de aandelenkoersen.

Ondanks het herstel zal dat zeer ruim blijven. En hoewel de waardering van aandelen dit jaar stevig is opgelopen, blijft die in relatieve termen laag. Dat wil vooral zeggen dat het risicorendements-perspectief van obligaties is verslechterd. Bovenstaande wil niet zeggen dat een risk-off scenario in 2021 niet mogelijk is. Daarom blijft spreiding noodzakelijk en blijft een rol weggelegd voor staatsobligaties. Een trigger voor een dergelijk scenario kan komen door beleidsfouten en ineffectieve vaccins. Gezien de voorzichtige houding van centrale bankiers en het feit dat de ontwikkeling van effectieve vaccins geen gelukstreffer is, maar door meerdere partijen is aangetoond, achten we de kans op dit scenario klein. Het meest impactvolle scenario is een “overshoot scenario”. In dat geval is er perspectief op oververhitting, oplopende inflatie en een stijging van de rente op de kapitaalmarktens. In dit scenario kan de outperformance van aandelen ten opzichte van obligaties zelfs meer dan 10% bedragen.

Grafiek:2021: goed jaar verwacht voor aandelen

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.