Hoe zeker zijn de dividenduitkeringen van fondsen?

1 april 2020 15:42

Het dividend is voor sommige beleggers heilig vanwege de zekerheid van een uitkering. Het nieuws dat een aantal bedrijven deze uitkering nu uitstelt, is voor hen een onaangename verrassing. Managers van fondsen, die een aardig dividend uitkeren, blijven er rustig onder. Volgens hen hebben ze voldoende sectoren, die een prima dividend uitkeren, in hun portefeuilles. Daardoor kunnen ze naar verwachting een redelijk (periodiek) dividend uit hun fonds uitkeren.

Rabobank

Bij Kempen Global High Dividend is dit mogelijk door de goede spreiding over verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, nutsbedrijven en telecom. DWS Top Dividende verwacht dat in het slechtste geval 90% van de bedrijven in haar portefeuille blijft uitkeren, waardoor ook hier het dividend op een aardig niveau blijft. De Robeco Conservative strategieën hebben de ambitie om 1-2% boven het dividendrendement van de benchmark uit te keren. Ook dat lijkt houdbaar. Bij deze kwantitatieve strategie hebben zaken, zoals risico, momentum en waardering, meer gewicht bij de aandelenkeuzes. Hierdoor is de impact van dividendverlagingen een minder groot issue.

Grafiek:Hoe zeker zijn de dividenduitkeringen van fondsen?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.