Resultaten voorlopig minder relevant

28 april 2020 15:42

Bij de publicatie van de kwartaalcijfers gaat het vooral om hoe bedrijven de huidige crisis overleven. Het management zou hierover meer informatie kunnen verstrekken, maar tast zelf ook in het duister. Ruim 40% van de meer dan 200 Amerikaanse bedrijven die de laatste weken met een update kwamen, gaf aan dat zij geen verwachtingen voor 2020 kan afgeven of verlaagde deze. Balans- en cashflowgegevens kunnen inzicht in de soliditeit geven.

Verzend het artikel per e-mail
Stockmarket bespreken

Indien een onderneming voldoende buffers heeft of nog ruimte in de kredietlijnen, of als het investeringen of dividenden kan uitstellen, is de flexibiliteit groter. Zo’n 13% van de Amerikaanse bedrijven schort de inkoopprogramma’s op, 12% verlaagt de investeringen en 9% verlaagt het dividend. Verder kondigt 3% ontslagen aan en 2% juist uitbreiding. Daarnaast doet 36% iets om het virus te bestrijden door extra tests, mondkapjes of donaties te leveren.

Omdat duidelijk is dat de winsten fors zullen dalen, zijn de resultaten voor beleggers voorlopig minder belangrijk. Dat betekent niet dat ze worden genegeerd. Met name bedrijven die een beter dan verwachte omzet lieten zien, werden beloond met koerswinst. In Europa gaven Heineken en Unilever aan last te hebben van de horecasluitingen, het verlies van evenementen en een terugslag in opkomende markten. Analisten bleken ook te positief over Adidas en Puma en de koersen daalden fors.

Datzelfde geldt voor Lufthansa. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat zij pas in 2023 op hetzelfde aantal vliegbewegingen uitkomt als voor de crisis. Nog ernstiger is dat de onderneming per uur een verlies van EUR 1 miljoen lijdt en dat voor 10.000 werknemers geen werk meer is. De verhoging van de winstverwachtingen door Eli Lilly, Roche en Citrix werden juist positief onthaald.

Grafiek: Resultaten voorlopig minder relevant

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.