Illiquide beleggingen niet zaligmakend

5 oktober 2020 15:42

Het fenomeen negatieve rentes en de opgelopen waarderingen zorgen voor heel wat hoofdbrekens bij veel beleggers. Vooral voor beleggers in een defensieve of neutrale portefeuille. Een beter alternatief voor staatsobligaties met min of meer dezelfde kredietkwaliteit is simpelweg niet snel gevonden. Het probleem is niet zozeer dat staatsobligaties geen diversificatie meer bieden in een gemengde portefeuille, want hoewel de correlatie tussen aandelen en obligaties schommelt, per saldo blijft die beperkt, juist in tijden van crises. Nee, het probleem is echter het verwachte rendement. Global bonds bieden als alternatief met dezelfde risicokarakteristieken nog enig rendement versus de Europese staatsleningen, maar dat begint ook minder te worden. In sommige markten is nog ruimte voor rentedalingen, zoals in de Verenigde Staten en China.

Beurscijfers op beeldscherm

Een aantal beleggers zoekt zijn heil vooral in illiquide beleggingen. Maar de portefeuille voor een significant deel invullen met allerlei illiquide beleggingen om extra rendement (liquiditeitspremie) te realiseren, is niet de juiste oplossing. De kans dat het beleggingsprofiel significant verandert met illiquide beleggingen als private debt en private equity, is aanwezig. De complexiteit en concentratierisico’s nemen toe, de transparantie neemt af en het vermogen zit voor lange tijd vast, terwijl liquiditeit voor een grote groep beleggers essentieel is. Illiquide beleggingen passen dan ook niet bij iedere belegger. Maar net zo belangrijk is het feit dat niet-beursgenoteerde beleggingen zich ook niet kunnen onttrekken aan de factoren die liquide beleggingen raken. Een voorbeeld is private equity dat vanwege de overvloedige liquiditeiten en de zoektocht naar rendement de beschikking heeft over veel geld. Maar het aantal beleggingsmogelijkheden is niet onuitputtelijk.

Dit zorgt ervoor dat de prijs voor interessante investeringsmogelijkheden opgedreven wordt, en dat drukt eveneens het toekomstig rendement. Daarvoor zit een investering voor lange tijd vast en ook nog eens tegen hoge kosten. Bovendien heb je met global small caps tot zekere hoogte een liquide alternatief hiervoor, waar de kosten ook nog eens een fractie zijn van die van private equity. En voor direct vastgoed gelden in essentie dezelfde lange termijn factoren als beursgenoteerd vastgoed; het beleggingsprofiel is daarom ook niet wezenlijk anders dan voor beursgenoteerd vastgoed. Bepaalde illiquide beleggingen kunnen desondanks tot zekere hoogte waarde toevoegen in portefeuille (liquiditeitspremie en diversificatie), maar ze zijn niet de oplossing voor het probleem van de lage rentes en de opgelopen aandelenwaarderingen. Deze factoren raken alle beleggingen, liquide én illiquide beleggingen. Beleggers moeten zich realiseren dat het perspectief voor reële vermogensgroei is verslechterd; de mate waarin hangt af van het beleggingsprofiel. Daarom is het altijd nuttig om van tijd tot tijd de uitgangspunten voor de keuze van de beleggingsportefeuille tegen het licht te houden.

Grafiek: Illiquide beleggingen niet zaligmakend

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.