Toch terugwinning op achtergestelde obligaties SNS Bank

17 februari 2021 16:09

De uitspraak van de Ondernemingskamer over de vergoeding voor de onteigening bij SNS is gunstig voor de houders van achtergestelde obligaties van het bankbedrijf. Houders van achtergestelde obligaties krijgen acht jaar na dato meer dan 70% terug. Voor de aandeelhouders resteert echter niets. Zij staan immers achter in de rij bij het faillissement. De waardebepaling was voor beleggers in SNS noodzakelijk, omdat door de nationalisatie van SNS hun de kans op terugwinning uit het faillissement werd ontnomen.

Verzend het artikel per e-mail
Toch terugwinning op achtergestelde obligaties SNS Bank

Destijds was de inschatting van minister Dijsselbloem dat er geen uitkering benodigd was, omdat er geen waarde zou zijn in een faillissement. De Ondernemingskamer heeft toch besloten dat er wel degelijk een terugwinning nodig is op de achtergestelde obligaties. De terugwinning is aanzienlijk hoger dan de waarde waarop de obligaties in portefeuille waren gewaardeerd. Beleggers zullen moeten afwachten of er geen cassatie wordt ingesteld en of de waardering definitief wordt. Pas na 8 juni kan er betaald worden en kunnen ook de aandelen uit de depots worden uitgeboekt.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.