Circulaire economie is de trend

9 juni 2021 10:51

Onlangs werd de wereld weer bewust gemaakt van hoe we met de natuur omgaan op de Wereldmilieudag (5 juni) en de Wereld Oceanen Dag (8 juni) die door de VN in het leven zijn geroepen. De uitdagingen die er liggen om het ecosysteem te herstellen en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, vragen ook van bedrijven om hun verantwoordelijkheden te nemen.

Verzend het artikel per e-mail
circulaire energie

Bijvoorbeeld door te investeren in technologische innovatie en circulaire bedrijfsmodellen. Deze wens voor duurzame investeringen hebben gezorgd voor meer aandacht voor de circulaire economie bij fondsen. Deze fondsen beleggen in bedrijven die actief zijn op het gebied van herbruikbare grondstoffen zoals ‘Waste Management’ of op het gebied van efficiënt gebruik en zuivering van water zoals ‘Linde’. Daarnaast beleggen de fondsen in bedrijven die steeds meer circulair te werk gaan. Voorbeelden daarvan zijn Adidas en H&M die steeds meer werken met recyclede materialen en standaard een duurzame collectie aanbieden. Fondsen die in dit thema beleggen zijn ASN Milieu & Water Fonds, RobecoSam Sustainable Water Equities en het 1895 Thematic Opportunities Fonds.

Circulaire economie

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.