Omslag schuldpapier opkomende markten

6 juni 2021 10:51

Schuldpapier van opkomende markten toont een opvallende omslag. Het is een kwestie van tijd voor het de achterstand op andere categorieën hoog risico obligaties heeft ingelopen.

Verzend het artikel per e-mail
Omslag schuldpapier opkomende markten

Hoewel schuldpapier van opkomende markten nog op een verlies staat van 1,5% dit jaar, heeft er in de afgelopen twee maanden een opvallende omslag plaatsgevonden met een winst van 3,7%. Het verlies is daardoor iets kleiner dan dat van de brede obligatiemarkt (-2,5%), maar de achterstand op andere hoog risico categorieën, zoals highyield bedrijfsobligaties (+1,7%) en diep achtergestelde obligaties van financiële instellingen (+3,2%) en bedrijven (+1,6%), is nog niet ingelopen. Deels kan de achterstand verklaard worden door de hogere rentegevoeligheid van emerging markets schuldpapier door de gemiddeld langere looptijden, maar het heeft ook te maken met de specifieke risico’s. De problemen in emerging markets zijn groot. Ze zijn het sterkst getroffen door de pandemie met hoge besmettingsaantallen en grote economische schade. Bovendien hebben ze beperkt uitzicht op herstel doordat vaccinaties achterblijven en inkomsten uit toerisme nog uitblijven. Dit resulteert in sociale onrust en politieke onzekerheid, zelfs in landen die voorheen als stabiel golden voor beleggers, zoals Peru en Colombia. Tegen die achtergrond is het herstel in de laatste twee maanden hoopgevend. Het is terecht dat beleggers door de narigheid heen kijken. Waarschijnlijk zullen deze landen het komende jaar hun vaccinaties kunnen organise¬ren. Diverse landen profiteren van hogere grondstofprijzen. Ook de zwakkere dollar is gunstig voor emerging markets. Maar het belangrijkste is dat veel landen er veel beter voor staan op hun lopende rekening, zodat de angst voor kwetsbaarheid bij een rentestijging in de VS, zoals in de vorige periode van rentestijging, grotendeels overdreven is. Wie een beleggingshorizon van minstens twaalf maanden hanteert, zou schuldpapier van emerging markts moeten overwegen. Het lijkt een kwestie van tijd voor het de achterstand op andere categorieën hoog risico obligaties heeft ingelopen.

JP Morgen EMBI

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.