Investeringscyclus als nieuwe beursaanjager

16 juni 2021 10:51

Sinds het einde van de pandemie in zicht is gekomen, viert het optimisme op de beurzen hoogtij. Optimistisch gestemd zijn ook de bestuurders van bedrijven die een grote bereidheid tonen om investeringsplannen uit de lade te trekken.

Verzend het artikel per e-mail
Rabobank

Anders dan na de grote financiële crisis, zien we dat de investeringen een stevige opleving laten zien. In de VS staan de investeringen als percentage van de economie op het hoogste niveau sinds de jaren 60. Ook in de eurozone zien we dat de investeringen snel een inhaalslag maken. Onderzoek van Bloomberg Intelligence toont dat kapitaalinvesteringen (CAPEX) van bedrijven, die deel uitmaken van de Stoxx 600 index, dit jaar naar verwachting met 26% stijgen. Dit is de sterkste stijging sinds 2007. Waar in de VS vooral bedrijven in de tech-, telecom- en energiesector relatief de grootste investeringsplannen hebben, zijn dat in Europa bedrijven in de sector nutsbedrijven, telecom en industrie. Deze CAPEX-cyclus kan voor de markten in de komende periode een belangrijke aanjager zijn voor hogere koersen.

Investeringscyclus als nieuwe beursaanjager

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.