Inflatie nog geen bedreiging voor aandelen

7 juni 2021 10:51

Zolang inflatie tijdelijk en verwacht oploopt, worden vooral obligaties geraakt en hebben aandelen weinig te vrezen.

Verzend het artikel per e-mail
Inflatie nog geen bedreiging voor aandelen

De inflatiediscussie is in volle gang. Op korte termijn is een stijging van de prijsindex onvermijdelijk. De inhaalvraag van consumenten en tekorten aan de aanbodkant zorgen voor opwaartse druk op de prijzen. Bovendien wordt op jaarbasis vergeleken met een periode dat de bestedingen abrupt instortten. Onvermijdelijk wil niet zeggen dat de inflatie onbeheersbaar is. En dat laatste is een belangrijk criterium voor hoe beleggingscategorieën presteren. Op dit moment stijgt de inflatie snel, maar vanaf langdurig lage niveaus en door bijzondere omstandigheden van de lockdowns. De invloed van inflatie op beleggingscategorieën is afhankelijk van de mate van de prijsstijgingen, de rente-omgeving en vooral of de inflatie onverwacht is.

Bij onverwachte sterke en langdurige prijsstijgingen realiseerden aandelen en obligaties in het verleden verliezen. Een gematigde inflatie daarentegen heeft over het algemeen juist een positief effect op de rendementen van aandelen, goud, onroerend goed, grondstoffen, inflatiegerelateerde obligaties, CoCo’s en high yield. Voor aandelen en bedrijfsobligaties hangt veel af van de pricing power van bedrijven. Als ondernemingen hun verkoopprijzen, de consumentenprijzen, in lijn met die van de door hen te betalen prijzen, de producentenprijzen, kunnen laten bewegen blijven de winstmarges stabiel of stijgend. Als de producentenprijzen harder oplopen dan kan dat ten koste van de marges gaan. Qua sectoren zijn vooral bedrijven in de farmacie, duurzame consumptiegoederen, nutsbedrijven communicatiediensten en small caps kwetsbaar omdat zij hun prijzen moelijker kunnen verhogen. Nutsbedrijven zijn hier meestal pas na ongeveer achtien maanden tot in staat. Bedrijven in de sectoren basismaterialen, verzekeringen, industrie, energie en astgoed daarentegen kunnen hun prijzen sneller aanpassen.

Ook producenten van huishoudelijke producten en kapitaalgoederen, zoals Procter & Gamble, Clorox en 3M, voeren nu prijsstijgingen door. Op dit moment stijgen de producentenprijzen in alle regio’s veel harder dan de consumentenprijzen, zodat de marges in westerse landen zo’n 10% zouden kunnen dalen. Alleen China heeft juist baat bij hogere productieprijzen als gevolg van hun industriële focus. Toch zal de invloed van inflatie op de marges en resultaten nu beperkt blijven omdat ook de omzetten een sterke inhaalslag zullen maken. Bedrijven maken zich dan ook nog geen grote zorgen om de inflatie.. Analisten wel, het aantal maal dat analisten naar de invloed van inflatie vroegen tijdens de bijeenkomsten over de resultaten lag op het hoogste niveau sinds begin 2016. Voor een juiste inschatting van de winstontwikkeling zullen analisten vooral rekening moeten houden eventuele contractverlenging bij de inkoop van grondstoffen. Die bedrijven krijgen dan te maken met prijsstijgingen waaraan zij door die contracten langer gehouden zijn, terwijl de prijzen snel kunnen dalen als de balans tussen vraag en aanbod weer terug is.

Inflatie goed voor waarderingen tot 3%

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.